7 giờ:31 phút Thứ tư, ngày 1 tháng 2 , 2017

Học viện PK-KQ chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục

Thời gian qua, Học viện PK-KQ đã triển khai và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiều giải pháp, trong đó chủ trương xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) theo hướng chuẩn hóa tiếp tục được xác định là một nội dung trọng tâm, xuyên suốt.

Học viện PK-KQ chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục
Chào cờ, duyệt đội ngũ vào sáng thứ 2 hàng tuần ở Học viện PK-KQ.
Ảnh: ĐỨC SÁNG

Thiếu tướng, TS. Hà Xuân Trường - Giám đốc Học viện cho biết, những năm qua, quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về GD-ĐT, đặc biệt là Nghị quyết số 29-NQ/TW (Khóa XI) về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 86/NQ-ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về công tác GD-ĐT trong tình hình mới; chủ trương xây dựng đội ngũ giảng viên, CBQLGD theo hướng chuẩn hóa đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và cấp ủy các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt được những kết quả thiết thực. Hiện nay, 100% giảng viên, CBQLGD của Học viện có trình độ đại học, hơn 60% đạt trình độ sau đại học, trong đó có 3 Phó Giáo sư, 31 Tiến sĩ, 314 Thạc sĩ. Nhiều giảng viên, CBQLGD có khả năng sử dụng thành thạo và ứng dụng tốt công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ giảng dạy và quản lý. Điều đó đã góp phần quan trọng trong việc cải tiến, nâng cao chất lượng GD-ĐT, NCKH và xây dựng chính quy Học viện.

Để thực hiện chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên, trên cơ sở các văn bản của Chính phủ, Bộ GD-ĐT, Bộ Quốc phòng, Học viện đã xây dựng và ban hành tiêu chuẩn các chức danh giảng viên, CBQLGD. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Học viện thực hiện công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm... đồng thời là mục tiêu để cá nhân giảng viên, CBQLGD có kế hoạch tự học tập, phấn đấu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị đã thực hiện tốt “Chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020” của Học viện, chủ động xây dựng quy trình đào tạo dài hạn, phát triển đội ngũ giảng viên, CBQLGD; chú trọng bồi dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, phương pháp, tác phong công tác. Mỗi đồng chí trợ giảng, giảng viên mới đều phải tự lập kế hoạch phấn đấu trở thành giảng viên, giảng viên chính, giảng viên giỏi cấp Học viện, cấp Bộ Quốc phòng.

Cùng với đó, Học viện thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng giảng viên tập trung, bồi dưỡng tại chức về phương pháp sư phạm, phương pháp NCKH, tin học, ngoại ngữ; tổ chức cho cán bộ, giảng viên đi học hoàn thiện, chuyên tu, tại chức; gửi cán bộ, giảng viên đi đào tạo, nghiên cứu sinh ở các học viện, nhà trường trong, ngoài Quân đội và ở nước ngoài. Xây dựng kế hoạch đưa cán bộ, giảng viên đi học tập, thực tế chức vụ tại các đơn vị chiến đấu trong Quân chủng, nhất là đơn vị có khí tài mới, cải tiến, nhằm tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ, vận dụng linh hoạt vào xây dựng giáo trình, tài liệu và giảng dạy.

Tổ chức cho giảng viên, CBQLGD tham gia các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao của Bộ Quốc phòng và Quân chủng tổ chức; tham gia hội thảo khoa học, hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm; tăng cường tổ chức các hoạt động công tác phương pháp như: Giảng thử, giảng mẫu, thao giảng, thi giảng viên giỏi, trợ lý giỏi, cán bộ quản lý tốt... Thông qua các hoạt động này góp phần nâng cao trình độ thực tế của cán bộ, giảng viên, tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên có khả năng tiếp cận, sử dụng, quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện dạy học hiện đại, ứng dụng vào phục vụ công tác GD-ĐT và NCKH của Học viện.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp; công tác xây dựng đội ngũ giảng viên, CBQLGD theo hướng chuẩn hóa của Học viện PK-KQ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ; số, chất lượng và cơ cấu từng bước hợp lý; trình độ, năng lực, phương pháp sư phạm của đội ngũ giảng viên, CBQLGD không ngừng được nâng cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ GD-ĐT và NCKH.

Những thành tích đó sẽ là cơ sở, động lực để mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, QNCN, CNVQP, HSQ-BS Học viện tiếp tục nỗ lực, phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017, xây dựng Học viện “Cách mạng, chính quy, chuẩn hóa, hiện đại”, trở thành trường trọng điểm của Quân đội, góp phần đào tạo đội ngũ sĩ quan PK, KQ có phẩm chất, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc trong tình hình mới.

Bài, ảnh: TRẦN ĐỨC LƯU

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website