7 giờ:38 phút Thứ ba, ngày 4 tháng 6 , 2019

Trung tâm Đo lường miền Bắc:

Nâng cao năng lực kiểm định phương tiện đo - thử nghiệm VKTBKT

Sau 3 năm đi vào hoạt động, mặc dù còn gặp không ít khó khăn, song Trung tâm Đo lường miền Bắc đã từng bước đi vào hoạt động có nền nếp, thực chất và khá hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật được đào tạo cơ bản để nâng cao trình độ nghiệp vụ; trang thiết bị, cơ sở vật chất được củng cố, bổ sung; bảo đảm các điều kiện cần thiết về môi trường làm việc theo quy định. Đến nay, Trung tâm đã kiểm định tại chỗ được 5.663 lượt trang bị đo lường - thử nghiệm (ĐL-TN), kiểm định cơ động 19.320 lượt ĐL-TN. Tất cả đều đảm bảo độ tin cậy, không có trường hợp nào bị khiếu nại.

Nâng cao năng lực kiểm định phương tiện đo - thử nghiệm VKTBKT
Đoàn công tác Cục TC-ĐL-CL Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác
kiểm định của Trung tâm Đo lường miền Bắc.

Vừa qua, Đoàn công tác thuộc Cục TC-ĐL-CL, Bộ Quốc phòng đã tiến hành thẩm định, đánh giá năng lực Đo lường chất lượng tại Trung tâm Đo lường miền Bắc và kết luận Trung tâm có đủ năng lực kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm VKTBKT. Theo đó, các lĩnh vực đã được đánh giá, phù hợp với chuẩn mực công nhận, bao gồm: 30 lĩnh vực kiểm định PTĐ trong nhóm PTĐ thông dụng; 43 chủng loại PTĐ trong nhóm PTĐ chuyên dụng vô tuyến hàng không; 92 chủng loại PTĐ trong nhóm PTĐ chuyên dụng thiết bị hàng không và 24 chủng loại trong nhóm PTĐ chuyên dụng vũ khí hàng không”.

Từ kết quả kiểm định của Hội đồng đánh giá năng lực cơ sở Đo lường, chất lượng Bộ Quốc phòng, có thể thấy: Trung tâm đã thiết lập và duy trì Hệ thống quản lý phù hợp với chức năng được giao, phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn TCVN/QS 877; 2014. Quản lý và sử dụng dấu Kiểm định, cấp Giấy chứng nhận kiểm định đúng quy định. Hệ thống sổ sách, biểu mẫu quản lý đo lường; ghi chép, cập nhật dữ liệu cơ bản đầy đủ. Cùng với đó, Trung tâm đã có cơ chế kiểm soát toàn bộ tài liệu thuộc hệ thống quản lý phù hợp với quy định của tiêu chuẩn. Việc thực hiện công tác kiểm định PTĐ cũng được duy trì nghiêm túc. Đặc biệt, Trung tâm luôn chú trọng quy định về xây dựng kiểm soát hồ sơ thực hiện công tác kiểm định PTĐ, lưu trữ số liệu quan trắc trong quá trình thực hiện kiểm định.

Về năng lực kiểm định, Trung tâm Đo lường miền Bắc đã có đủ năng lực để đăng ký bổ sung, mở rộng một số lĩnh vực kiểm định. Cơ bản có đủ trang bị ĐL-TN và thiết bị phụ trợ sử dụng trong các lĩnh vực kiểm định đăng ký công nhận. Các thiết bị sử dụng trong kiểm định có đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, được quản lý và lập lí lịch theo dõi chặt chẽ. Về phương pháp kiểm định, Trung tâm áp dụng các tiêu chuẩn, quy trình đã được phê duyệt. Số lượng tiêu chuẩn, quy trình đối với các lĩnh vực kiểm định đề nghị công nhận cơ bản bảo đảm. Về đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, Trung tâm hiện có 50 kiểm định viên đã có thẻ công tác. Trong lần kiểm định năng lực này, Trung tâm đã có thêm 10 cán bộ, nhân viên kỹ thuật qua kiểm tra, chứng nhận, được cấp Thẻ kiểm định viên và 17 đồng chí Kiểm định viên được bổ sung lĩnh vực. Cùng với đó, tiện nghi và điều kiện môi trường của Trung tâm cơ bản đáp ứng được yêu cầu theo quy định của phương pháp, tiêu chuẩn áp dụng. Các trang bị ĐL-TN áp dụng trong kiểm định được bảo đảm liên kết chuẩn tại Cục TC-ĐL-CL và do Trung tâm tự thực hiện. Kết quả kiểm định được ghi chép và lưu trữ đúng theo quy định.

Với nhiệm vụ giữ chuẩn mẫu đo lường, thực hiện kiểm định, sửa chữa các PTĐ, phương tiện thử nghiệm; bằng sự nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ cán bộ, nhân viên; Trung tâm Đo lường miền Bắc đã và đang khẳng định uy tín, thương hiệu với mục tiêu hàng đầu là nâng cao năng lực “giữ chuẩn, truyền chuẩn”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm về Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng cho các loại PTĐ trang bị đồng bộ theo khí tài quân sự; góp phần nâng cao chất lượng VKTBKT phục vụ công tác huấn luyện, SSCĐ của Quân chủng.

Bài, ảnh: QUỲNH VÂN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website