7 giờ:52 phút Thứ bảy, ngày 28 tháng 10 , 2023

Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng Phòng không - Không quân (22-10-1963 / 22-10-2023)

60 năm giữ trời Tổ quốc

Ngày 22-10-1963, để thống nhất chỉ huy mặt trận trên không, nhằm đối phó với những bước leo thang mới của đế quốc Mỹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh và Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 50/QĐ thành lập Quân chủng PK-KQ, trên cơ sở hợp nhất Bộ Tư lệnh Phòng không và Cục Không quân.

60 năm giữ trời Tổ quốc
Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ.

Ngay sau khi được thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu; được nhân dân cả nước tận tình giúp đỡ; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của lực lượng vũ trang nhân dân các địa phương, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng đã anh dũng chiến đấu, lập nhiều chiến công xuất sắc, cùng quân và dân cả nước đánh bại hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ ra Miền Bắc, đỉnh cao là Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” tháng 12-1972, buộc chính quyền Mỹ phải ký Hiệp định Paris ngày 27-1-1973, tạo thế và lực mới cho cách mạng Việt Nam, đẩy nhanh sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của dân tộc đến thắng lợi vẻ vang. Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Quân chủng PK-KQ đã bắn rơi 2.635 trong tổng số 4.181 máy bay Mỹ bị bắn rơi, gồm nhiều kiểu loại (trong đó có 64 chiếc B-52, 13 F-111), tiêu diệt và bắt sống nhiều giặc lái. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng, chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc, Quân chủng PK-KQ đã có 147 lượt tập thể; 145 lượt cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, Anh hùng thời kỳ đổi mới, cùng hàng trăm huân, huy chương và nhiều phần thưởng cao quý khác. Vinh dự nhiều lần được đón Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội đến thăm.

Hiện nay, nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay... đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao, tính chất đa dạng, phức tạp, khẩn trương, nhất là trên không và trên hướng biển, đảo, đòi hỏi Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp cần tiếp tục phát huy truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện các chủ trương, giải pháp xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc từ sớm, từ xa, trọng tâm là:

Thứ nhất, tập trung xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị làm cơ sở, nền tảng để xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị 87, Chỉ thị 855 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết 847-NQ/QUTW ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; gắn xây dựng tổ chức đảng với xây dựng tổ chức chỉ huy và các tổ chức quần chúng; xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng Người chiến sĩ PK-KQ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; có động cơ trong sáng, trách nhiệm cao; có đạo đức, lối sống trong sạch, có tri thức, trình độ quân sự, năng lực, phương pháp, tác phong công tác khoa học, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

60 năm giữ trời Tổ quốc
Tên lửa S-300 của Trung đoàn 93, Sư đoàn 367 huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. 
Ảnh: DƯƠNG TOÀN

Thứ hai, thực hiện tốt nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, QLĐHB, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, mệnh lệnh, quy định của Bộ Quốc phòng, Quân chủng về nhiệm vụ SSCĐ. Duy trì chặt chẽ lực lượng SSCĐ trên tất cả các hướng theo đúng Chỉ lệnh 14/CL-BQP ngày 28-3-2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Quy định số 2582/QĐ-TM ngày 31-8-2022 về chế độ SSCĐ của Quân chủng và lực lượng Phòng không, Không quân của Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. Tích cực tổ chức các chuyến bay trinh sát tuần tiễu, bay khẳng định chủ quyền biển, đảo, bay nhiệm vụ đột xuất bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Quản lý chặt chẽ vùng trời được giao, xử trí chính xác, kịp thời các tình huống tác chiến phòng không theo Chỉ lệnh số 750/CL-TM ngày 11-9-2021 của Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. Các đài, trạm ra đa, nhất là tại các đảo tiền tiêu, các đài quan sát phòng không, vọng quan sát mắt thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác thông báo kịp thời, chính xác các tình huống trên không khu vực được giao, không để bất ngờ, lỡ thời cơ bởi các tình huống trên không.

60 năm giữ trời Tổ quốc
Biên đội Yak-130 của Trung đoàn 940, Trường Sĩ quan Không quân thực hành bay huấn luyện.
Ảnh: THANH TUẤN

Trên cơ sở kế thừa nghệ thuật tác chiến Phòng không, Không quân trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và nghiên cứu các cuộc xung đột, chiến tranh trên thế giới gần đây, phân tích, đánh giá, nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của địch, vận dụng linh hoạt đường lối chiến tranh nhân dân, thế trận phòng không toàn dân, thế trận phòng thủ khu vực tỉnh, thành phố, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, bổ sung, hoàn thiện thế trận, cách đánh, phương án tác chiến sát với thực tiễn, yêu cầu, nhiệm vụ, bảo đảm cho SSCĐ và chiến đấu thắng lợi.

Thứ ba, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến đấu, giáo dục, đào tạo; tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, quy định, quy trình của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng về nhiệm vụ huấn luyện, nhất là Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW, ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo”, tập trung đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; rèn luyện bản lĩnh, ý chí chiến đấu với huấn luyện, rèn luyện nâng cao thể lực bộ đội để có thể đáp ứng nhiệm vụ SSCĐ và chiến đấu trong mọi tình huống khẩn trương, quyết liệt, dài ngày. Đối với lực lượng Không quân, tập trung huấn luyện đội ngũ phi công nâng cao trình độ kỹ năng, kỹ xảo trong bay, có bản lĩnh, tâm lý vững vàng, có trình độ, hiểu biết, khai thác thành thạo các loại máy bay, vũ khí kỹ thuật hiện có, coi trọng huấn luyện ứng dụng chiến đấu; đào tạo phi công trẻ, phi công mũi nhọn, huấn luyện bay trong điều kiện phức tạp bảo đảm sẵn sàng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết ngày cũng như đêm. Đối với lực lượng Phòng không, tổ chức huấn luyện cho bộ đội hiểu biết, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, khí tài được trang bị, nắm chắc vũ khí trang bị, phương tiện chiến tranh của địch để có phương án tác chiến phù hợp. Coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, thực hành chiến đấu cho các cấp; huấn luyện thu hồi, cơ động, triển khai vũ khí, khí tài và huấn luyện đêm sát thực tế chiến đấu…

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW, ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về “Đổi mới công tác giáo dục và đào tạo... xây dựng Quân đội trong tình hình mới”; các đề án về công tác giáo dục, đào tạo với phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng SSCĐ của đơn vị”; xây dựng các học viện, nhà trường chính quy, mẫu mực, chuẩn hóa, hiện đại và liên thông; thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 588/KH-TM ngày 4-3-2022 của Bộ Tổng Tham mưu về “Chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục, đào tạo trong các nhà trường Quân đội giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”; Đề án “Đổi mới quy trình, chương trình đào tạo cán bộ các cấp trong Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Chủ động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao (phi công, cán bộ chỉ huy tham mưu, kỹ thuật...), kết hợp đào tạo trong nước với gửi đi đào tạo ở nước ngoài; đào tạo tại trường với bồi dưỡng, huấn luyện tại đơn vị; coi trọng việc truyền thụ kinh nghiệm của cán bộ có nhiều thực tiễn chỉ huy, quản lý để nâng cao trình độ cho bộ đội; huấn luyện nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu làm chủ vũ khí, khí tài mới, cải tiến.

Thứ tư, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý, giáo dục chấp hành pháp luật, kỷ luật; chấn chỉnh tổ chức biên chế Quân chủng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”.

Quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân chủng PK-KQ giai đoạn 2022 - 2025; Đề án xây dựng lực lượng Không quân Quân chủng PK-KQ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, tập trung xây dựng các đơn vị bảo đảm tinh, gọn, mạnh, thực hiện bố trí, điều chỉnh, sắp xếp hợp lý, cân đối giữa các thành phần lực lượng; ưu tiên các đơn vị SSCĐ, trực tiếp làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, các mục tiêu chiến lược, trọng yếu.

Thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, thông tư, hướng dẫn về nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý, kỷ luật, nhất là Chỉ thị số 11/CT-TM, ngày 12-4-2023 của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; Chỉ thị số 624-CT/ĐU, ngày 8-8-2022 của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng về tăng cường công tác xây dựng chính quy, quản lý, kỷ luật trong Quân chủng; Chỉ thị số 2024/CT-PKKQ, ngày 24-4-2023 của Quân chủng về việc nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý, kỷ luật trong toàn Quân chủng; đề ra nhiều chủ trương, tăng cường các biện pháp, tạo bước chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn giao thông và an toàn trong mọi hoạt động.

Đề cao trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp, vai trò của các tổ chức đảng, đoàn, hội, “tổ ba người”, “tổ tư vấn tâm lý, sức khỏe, pháp luật”, phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, địa phương nắm chắc tình hình chính trị nội bộ, hoàn cảnh gia đình, tâm lý, sức khỏe, mối quan hệ xã hội của các quân nhân thuộc quyền, phát hiện, diễn biến tư tưởng, tâm lý của bộ đội, kịp thời giáo dục, nâng cao nhận thức chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, chế độ, quy định của đơn vị, đồng thời biểu dương, khen thưởng nhân rộng các điển hình tiên tiến có cách làm hay, có kết quả tốt trong xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật.

Thứ năm, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ khác của Quân chủng.

Tập trung quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về lãnh đạo công tác kỹ thuật, hậu cần trong tình hình mới, triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp khắc phục khó khăn, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong bảo quản, bảo dưỡng, quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, đồng thời tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ khai thác sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có, đẩy mạnh nghiên cứu thiết kế, chế tạo, sửa chữa, hồi phục và phát triển vũ khí trang bị phù hợp với nhiệm vụ, hình thức tác chiến, cách đánh của Bộ đội PK-KQ.

Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” và Cuộc vận động “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, tăng cường xây dựng và củng cố cơ sở bảo đảm kỹ thuật, hậu cần của các cơ quan, đơn vị, nâng cao khả năng đảm bảo đầy đủ, kịp thời vật chất, trang bị cho các nhiệm vụ, ưu tiên nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh…

Phát huy truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, ngày nay, Bộ đội PK-KQ cần giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”, đoàn kết, thống nhất xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không, trong thế trận chiến tranh nhân dân, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Trung tướng NGUYỄN VĂN HIỀN - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website