13 giờ:6 phút Thứ sáu, ngày 17 tháng 11 , 2023

Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Văn phòng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ (1-12-1973 / 1-12-2023)

Trung thành - Đoàn kết - Tận tụy - Chủ động - Sáng tạo

Ngày 22-10-1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh và Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 50/QĐ thành lập Quân chủng PK-KQ, trên cơ sở hợp nhất Bộ Tư lệnh Phòng không và Cục Không quân. Cùng với các cơ quan Quân chủng, Bộ phận Công tác Văn phòng, thuộc Phòng Quản lý hành chính - Đơn vị tiền thân của Văn phòng Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân chủng được thành lập, với nhiệm vụ tổng hợp, hành chính cho Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân chủng; tiếp nhận công văn đến, chuyển công văn đi, đánh máy văn bản, lưu trữ tài liệu và phiên dịch tiếng Nga, tiếng Trung Quốc... bảo đảm phục vụ cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng triển khai, chỉ huy, điều hành mọi hoạt động của Quân chủng, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó.

 

Trung thành - Đoàn kết - Tận tụy - Chủ động - Sáng tạo
Đại tá Phạm Bảo Nguyên - Chánh Văn phòng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng chủ trì giao ban tuần. 
Ảnh: DƯƠNG TOÀN

Trước sự phát triển của tình hình, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, ngày 1-12-1973, Đại tá Lê Văn Tri - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ đã ký Quyết định số 993/TM-QL, thành lập Văn phòng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, trực thuộc Bộ Tham mưu. Ngày 6-5-1977, Quân chủng PK-KQ được tổ chức lại thành hai Quân chủng Phòng không và Không quân. Do đó, Văn phòng Bộ Tư lệnh cũng được tách ra thành hai cơ quan của hai Quân chủng, nhưng đều có chung một nhiệm vụ chính trị là tham mưu, tổng hợp, hành chính cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng; cùng phối hợp, hiệp đồng và hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ. Đến năm 1999, trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hoà bình độc lập dân tộc, ngày 3-3-1999, Chủ tịch Nước đã ký Sắc lệnh số 03/L-CT về việc hợp nhất Quân chủng Phòng không và Quân chủng Không quân thành Quân chủng PK-KQ. Đồng thời, Văn phòng của hai Quân chủng được hợp nhất thành Văn phòng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ.

Trong suốt 50 năm qua, tuy có những bước thay đổi về biên chế, tổ chức cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn lịch sử; song các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Văn phòng luôn đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Văn phòng đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong Quân chủng tham gia xây dựng Dự thảo nghị quyết đầu tiên của Đảng ủy Quân chủng PK-KQ sau hợp nhất, các nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ hằng năm, quý, tháng; các nghị quyết chuyên đề; các Báo cáo Chính trị của Đảng ủy Quân chủng trình Đại hội Đảng bộ Quân chủng từng nhiệm kỳ; Quy chế lãnh đạo của Đảng ủy Quân chủng trên các lĩnh vực công tác... Đồng thời, tham mưu giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ, thông qua kế hoạch quân sự hằng năm của các đơn vị trực thuộc, tổ chức gặp mặt thủ trưởng Bộ Tư lệnh các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên Đán hằng năm; các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện trọng đại; làm tốt công tác phục vụ thủ trưởng Bộ Tư lệnh trong công tác đối ngoại quân sự với các nước trong khu vực; tổ chức đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và kiểm tra Quân chủng; thực hiện tốt nhiệm vụ tổng hợp tình hình nhiệm vụ từng tuần, tháng, quý, năm, được Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh ghi nhận và đánh giá cao.

Trong giai đoạn hiện nay, Văn phòng thực hiện chức năng, nhiệm vụ Văn phòng Bộ Tư lệnh đồng thời là Văn phòng Đảng ủy Quân chủng. Xây dựng và triển khai thực hiện quy định về chức trách nhiệm vụ, chế độ làm việc và quy trình công tác của Ban Tổng hợp - Kế hoạch, Ban Pháp chế, chức trách, nhiệm vụ, chế độ làm việc và quy trình công tác của Tổ Hành chính; ban hành Quy chế làm việc của Ban Bảo mật - Lưu trữ; hoàn thành việc thu thập tài liệu lưu trữ của các đơn vị từ năm 1995 trở về trước về kho lưu trữ Quân chủng và giao nộp về Trung tâm lưu trữ Bộ Quốc phòng. Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch bảo quản, lưu trữ và khai thác các tài liệu trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; soạn thảo và giúp Tư lệnh Quân chủng ban hành Quyết định 474/QĐ-BTL, ngày 1-6-2006 về ban hành và quản lý văn bản hành chính trong Quân chủng.

Cùng với đó, Văn phòng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các Hội nghị tập huấn và Hội thao công tác Văn thư - Bảo mật - Lưu trữ cấp Quân chủng. Từng bước nâng cao năng lực tham mưu tổng hợp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và chất lượng thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ huy theo chức trách. Kiện toàn tổ chức biên chế theo hướng “Tinh - gọn - mạnh”. Nâng cao trình độ chính quy, nhất là chính quy ngành, chính quy trong công tác. Tích cực ứng dụng hệ thống phần mềm tin học trong quản lý văn bản hành chính; đổi mới mạnh mẽ phương pháp, tác phong làm việc, ứng dụng có hiệu quả khoa học công nghệ trong công tác; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật. Bên cạnh đó, Văn phòng làm tốt công tác tham mưu với Bộ Tư lệnh từng bước củng cố nâng cấp, xây dựng mới nhà khách 3 khu vực (Hà Nội - Đà Nẵng - TP Hồ Chí Minh) đáp ứng nhu cầu về phục vụ cán bộ trong và ngoài Quân chủng đi công tác, làm việc.

Với tinh thần “Trung thành - Đoàn kết - Tận tụy - Chủ động - Sáng tạo” trong công tác, nhiều năm liền Văn phòng đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, các năm 2013, 2021 được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; năm 2016 tham gia Hội thao ngành Văn thư - Bảo mật - Lưu trữ đạt giải nhì toàn quân. Văn phòng được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Văn thư - Bảo mật - Lưu trữ giai đoạn 2013-2017; bằng khen về công tác xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, giai đoạn 2014-2018. Nhiều ban, Trạm, cá nhân được Tư lệnh Quân chủng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng tặng bằng khen, giấy khen trong Phong trào Thi đua quyết thắng.

Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, mỗi bước phát triển của Văn phòng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đều gắn với nhiệm vụ, yêu cầu và sự nghiệp xây dựng, chiến đấu, và phát triển của Quân chủng PK-KQ. Bằng trí tuệ, mồ hôi, công sức của mình, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Văn phòng luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần xây đắp nên truyền thống quý báu của Quân chủng PK-KQ anh hùng. Những truyền thống đó cũng là những bài học kinh nghiệm quý báu trong xây dựng, chiến đấu và phát triển, trở thành sức mạnh to lớn, động viên, cổ vũ mọi cán bộ, chiến sĩ, nhân viên vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá PHẠM VĂN DIỆN - Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website