6 giờ:47 phút Thứ bảy, ngày 14 tháng 10 , 2017

Nhà máy A41 hoàn thành tốt xây dựng điểm toàn diện CTĐ, CTCT

Năm 2017, Nhà máy A41 được Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) chọn xây dựng điểm toàn diện công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) nhằm xây dựng Nhà máy có mô hình hoạt động CTĐ, CTCT hoàn thiện và chính quy. Thông qua công tác xây dựng điểm của Nhà máy A41 để phát hiện những cách làm mới, hiệu quả hơn, từ đó nhân rộng trong Cục Kỹ thuật trong thời gian tới.

Nhà máy A41 hoàn thành tốt xây dựng điểm toàn diện CTĐ, CTCT
Chi bộ Phân xưởng Phụ từng máy bay động cơ (Nhà máy A41)
tổ chức Lễ kết nạp đảng viên.

Thực hiện kế hoạch của trên, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy đã tổ chức quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu về xây dựng điểm CTĐ, CTCT; tiến hành ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề, giao cho Ban Chính trị khảo sát lập kế hoạch cụ thể, tỉ mỉ, sát với thực tế từng phòng, ban, phân xưởng trong toàn Nhà máy. Cơ quan Chính trị đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất giúp Đảng ủy, Chính ủy, Giám đốc Nhà máy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có nền nếp các hoạt động CTĐ, CTCT, nhất là các mặt công tác xác định là mũi nhọn đột phá; chủ động làm tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Mục tiêu của Nhà máy đặt ra là hoàn thành tốt chỉ tiêu CTĐ, CTCT năm, xây dựng thành công điểm toàn diện về CTĐ, CTCT. Trong đó, Nhà máy tập trung làm nổi bật công tác xây dựng cảnh quan, môi trường; hệ thống văn kiện sổ sách CTĐ, CTCT; nền nếp hoạt động và chất lượng đăng ký; đoàn kết nội bộ và tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với tinh thần cố gắng cao, Nhà máy đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả xây dựng điểm toàn diện hoạt động CTĐ, CTCT. Nhà máy thực hiện nghiêm hướng dẫn số 106/HD-PCT của Phòng Chính trị về quy định thực hiện hệ thống sổ sách CTĐ, CTCT trong Cục Kỹ thuật; rà soát, củng cố hoàn thiện các văn kiện CTĐ, CTCT theo đúng quy định; củng cố, bổ sung đủ các quy chế lãnh đạo của Đảng ủy trong các nhiệm vụ; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ CTĐ, CTCT của Nhà máy và nền nếp, chế độ của cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị. Công tác xây dựng cảnh quan, môi trường và các thiết chế văn hóa được quan tâm đúng mức, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao. 100% các đầu mối trong Nhà máy có mối quan hệ đoàn kết tốt, cơ quan, đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối. Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Nhà máy tiếp tục được đẩy mạnh và thu được kết quả thiết thực.  

Đại tá Lê Xuân Quyền - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy khẳng định: “Qua xây dựng điểm toàn diện về CTĐ, CTCT, Nhà máy đã rút ra một số kinh nghiệm thành công đó là: Đảng ủy, Ban Giám đốc phải nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác xây dựng điểm, có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát, đúng với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, cụ thể hóa bằng các tiêu chí, tiêu chuẩn của từng nội dung ngành; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nhất là cơ quan chính trị phải làm tốt vai trò là lực lượng chuyên trách của chủ thể tiến hành, luôn gương mẫu đi đầu trong các nội dung tiến hành để vừa làm mẫu, vừa định hướng cho các cơ quan, đơn vị trong toàn Nhà máy; phải tạo được sự đồng thuận cao, ý thức trách nhiệm tốt trong mọi tổ chức, thành phần và lực lượng tham gia; làm tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đồng thời kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong quá trình tổ chức thực hiện”.

Thành công của xây dựng điểm toàn diện CTĐ, CTCT năm nay là cơ sở để Nhà máy 41 nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong những năm tiếp theo.

           Bài, ảnh: CÔNG GIANG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website