chu-trong-xay-dung-chinh-quy-ren-luyen-ky-luat-o-trung-doan-240

Chú trọng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật ở Trung đoàn 240

Là đơn vị Pháo phòng không chủ lực của Sư đoàn 363, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thời gian qua, Trung đoàn 240 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật (XDCQ, RLKL), bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động. Qua đó, góp phần xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chi tiết
gan-xay-xay-dung-chinh-quy-quan-ly-ky-luat-voi-nang-cao-chat-luong-huan-luyen-bay-va-bao-dam-an-toan-bay

Gắn xây xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật với nâng cao chất lượng huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay

Năm 2024, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 370 đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đột phá về nâng cao chất lượng huấn luyện; coi khâu gắn xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL) với nâng cao chất lượng huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay là chủ trương, giải pháp quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cho Sư đoàn. Để làm rõ hơn hiệu quả những chủ trương, giải pháp trên, Báo PK-KQ đã có cuộc trao đổi với Đại tá Cù Đức Hường - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 370. Xin giới thiệu với bạn đọc!

Chi tiết
da-dang-cac-bien-phap-xay-dung-chinh-quy-quan-ly-ky-luat

Đa dạng các biện pháp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật

Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 294, Sư đoàn 367 đã thường xuyên quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp để nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL), tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc trên các mặt công tác.

Chi tiết
hieu-qua-nang-cao-chat-luong-xay-dung-chinh-quy-quan-ly-ky-luat-o-dai-doi-1

Hiệu quả nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật ở Đại đội 1

Thời gian qua, với nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả trong Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL) Đại đội 1, Tiểu đoàn 61, Trung đoàn 236, Sư đoàn 361 đã tạo được sự chuyển biến vững chắc trên các mặt công tác. Nhờ đó, năm 2023, Đại đội hoàn thành tốt nhiệm vụ và được Sư đoàn 361 tặng thưởng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”.

Chi tiết
gan-xay-dung-chinh-quy-quan-ly-ky-luat-voi-nhiem-vu-chinh-tri-trung-tam

Gắn xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật với nhiệm vụ chính trị trung tâm

Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Kho K286, Cục Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều chủ trương biện pháp, đặc biệt là nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL), góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chi tiết
nhieu-giai-phap-nang-cao-chat-luong-xay-dung-chinh-quy-quan-ly-ky-luat

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật

Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 236, Sư đoàn 361 đã tiến hành đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL) kết quả đạt được trong XDCQ, QLKL đã góp phần quan trọng để đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Chi tiết
day-manh-xay-dung-chinh-quy-quan-ly-ky-luat

Đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật

Đóng quân xa cơ quan Sư đoàn 371, địa bàn quản lý rộng, nhưng thời gian qua, công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL) ở Tiểu đoàn Căn cứ Sân bay Nà Sản luôn được duy trì có nền nếp và chất lượng. đây là nền tảng quan trọng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Chi tiết
hieu-qua-tu-chu-trong-xay-dung-chinh-quy-quan-ly-ky-luat

Hiệu quả từ chú trọng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật

Thời gian qua, Trung đoàn 250, Sư đoàn 361 luôn chú trọng công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL), coi đây là biện pháp hiệu quả để phát huy sức mạnh tổng hợp, làm cơ sở để đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, năm 2023, trung đoàn được đề nghị tặng “Cờ thi đua” của Bộ Quốc phòng.

Chi tiết
buoc-“chuyen-minh”-vung-chac-trong-xay-dung-chinh-quy-quan-ly-ky-luat

Bước “chuyển mình” vững chắc trong xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL) là nền tảng vững chắc để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 282, Sư đoàn 375 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp, tạo nên bước “chuyển mình” vững chắc trong công tác XDCQ, QLKL.

Chi tiết
nhieu-bien-phap-thuc-hien-cong-tac-xay-dung-chinh-quy-quan-ly-ky-luat

Nhiều biện pháp thực hiện công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật

Có mặt tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ vào ngày đầu tháng 9, trong không gian rực rỡ cờ, hoa, khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Đại tá Nguyễn Hữu Cương - Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: “Hằng năm, Nhà trường đào tạo số lượng học viên nhiều, đối tượng đào tạo đa dạng, thời gian đào tạo không đồng nhất, chất lượng học viên đầu vào còn nhiều hạn chế về nhận thức, trình độ; nhiệm vụ giáo dục đào tạo và xây dựng chính quy đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Nhận thức được điều đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường và cấp ủy chỉ huy các cấp đã thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức cho bộ đội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL); tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, học viên các nghị quyết, chỉ thị, thông tư, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, đặc biệt là Chỉ thị 624 và Chỉ thị 2024 về “tăng cường công tác XDCQ, QLKL trong Quân chủng PK-KQ.

Chi tiết
xay-dung-chinh-quy-quan-ly-ky-luat-o-tieu-doan-can-cu-san-bay-pleiku

Xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật ở Tiểu đoàn căn cứ Sân bay Pleiku

Với đặc điểm là đơn vị đóng quân xa Sư đoàn, việc duy trì nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL) luôn được Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn Căn cứ Sân bay Pleiku, Sư đoàn 372 xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo tiền đề vững chắc cho đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trung tá Nguyễn Văn Tú - Chính trị viên Tiểu đoàn cho biết: “Để XDCQ, QLKL có chất lượng, hiệu quả, trước hết phải phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chi bộ; tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và tính xung kích của đoàn viên thanh niên trong xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, xây dựng đơn vị chính quy - xanh - sạch - đẹp; đồng thời, công tác XDCQ, QLKL được cấp ủy, chi bộ xác định là một trọng tâm trong nghị quyết lãnh đạo hằng tháng, phân công trách nhiệm cho từng đồng chí cấp ủy viên trên từng cương vị công tác để tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả”.

Chi tiết
thuc-hien-chi-thi-624-va-chi-thi-2024-o-trung-doan-937

Thực hiện Chỉ thị 624 và Chỉ thị 2024 ở Trung đoàn 937

Là đơn vị có lực lượng quân số, cơ sở vật chất, vũ khí trang bị kỹ thuật lớn, nhiều bộ phận đóng quân nhỏ lẻ; Trung đoàn 937, Sư đoàn 370 luôn đề cao vị trí, vai trò của công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL); coi đây là một trong những khâu đột phá quan trọng góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) “mẫu mực, tiêu biểu”.

Chi tiết
dot-pha-trong-xay-dung-chinh-quy-quan-ly-ky-luat

Đột phá trong xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật

Trong thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Kho K334, Cục Kỹ thuật đã có nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL); coi đây là một trọng tâm lãnh đạo, khâu đột phá và là nội dung quan trọng để xây dựng Đảng bộ Kho trong sạch, vững mạnh; Kho vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chi tiết
tong-cong-ty-acc-nang-cao-hieu-qua-xay-dung-chinh-quy-quan-ly-ky-luat

Tổng công ty ACC nâng cao hiệu quả xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật

Tổng công ty ACC là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị trong điều kiện gặp không ít khó khăn, nhất là thị trường xây dựng ngày càng cạnh tranh gay gắt, giá cả nguyên liệu, nhiên vật liệu tăng cao; địa bàn sản xuất kinh doanh trải rộng trên nhiều tỉnh thành, cả vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, cường độ làm việc cao, áp lực lớn; các công trình Tổng công ty tổ chức thi công cơ bản đều là những công trình trọng điểm phục vụ huấn luyện, SSCĐ của Quân đội và Quân chủng. Quân số của Tổng công ty đông, trong đó sĩ quan, QNCN, VCQP chiếm tỷ lệ thấp (từ 5-7%), chủ yếu là lao động hợp đồng; nhận thức của các đối tượng không đồng đều, nhiều đồng chí thường xuyên thực hiện nhiệm vụ xa đơn vị. Những yếu tố đó đã phần nào tác động trực tiếp đến nhận thức, tư tưởng của cán bộ, nhân viên, người lao động và chi phối đến chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL) trong đơn vị.

Chi tiết
nang-cao-chat-luong-xay-dung-chinh-quy-quan-ly-ky-luat-o-trung-doan-291

Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật ở Trung đoàn 291

Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 291, sư đoàn 365 đã quán triệt sâu sắc và triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL). Nhờ vậy, công tác XDCQ, QLKL tại các đơn vị của Trung đoàn đã có những chuyển biến tích cực, tạo khí thế sôi nổi trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Chi tiết
tang-cuong-tuyen-truyen-giao-duc-nang-cao-nhan-thuc-cua-bo-doi-ve-cong-tac-xay-dung-chinh-quy-quan-ly-ky-luat

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của bộ đội về công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật

Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL) Quân đội có vị trí, vai trò quan trọng hàng đầu, tạo nên “kỷ luật thép - tự giác, nghiêm minh”. Nhận thức rõ được điều đó, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ nhiều giải pháp, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục, XDCQ, QLKL, tạo nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Chi tiết
nhieu-bien-phap-nang-cao-chat-luong-thuc-hien-chi-thi-624-o-tieu-doan-63

Nhiều biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 624 ở Tiểu đoàn 63

Bằng nhiều biện pháp thiết thực, Tiểu đoàn 63, Trung đoàn 236, Sư đoàn 361 đã triển khai thực hiện Chỉ thị 624-CT/ĐU, ngày 8-8-2022 của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) “Về tăng cường công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL) trong Quân chủng PK-KQ (Chỉ thị 624), một cách đồng bộ, hiệu quả trong toàn đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của cán bộ, chiến sĩ trong công tác XDCQ, QLKL.

Chi tiết
xuong-bao-duong-ky-thuat-hang-khong-trung-doan-940-trien-khai-thuc-hien-hieu-qua-chi-thi-624

Xưởng Bảo dưỡng Kỹ thuật hàng không Trung đoàn 940 triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 624

Thời gian qua, Xưởng Bảo dưỡng Kỹ thuật Hàng không (KTHK), Ban Kỹ thuật, Trung đoàn 940 (Trường Sĩ quan Không quân) đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 624-CT/ĐU (Chỉ thị 624) của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng. Nhờ đó, đã góp phần làm chuyển biến vững chắc về chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL), giữ vững Xưởng ổn định, an toàn.

Chi tiết
1 2 Tiếp

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website