dong-luc-nang-cao-nang-luc-sua-chua-cua-nha-may-a29

Động lực nâng cao năng lực sửa chữa của Nhà máy A29

Trong 5 năm qua, công tác Thi đua, Khen thưởng (TĐ, KT) và Phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT) của Nhà máy A29 đã thu được kết quả toàn diện trên tất cả các mặt công tác; trong đó, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) phòng không là trọng tâm xuyên suốt, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cơ bản nâng cao năng suất lao động, năng lực sửa chữa của Nhà máy.

Chi tiết
thi-dua-tao-dong-luc-bao-dam-tot-cong-tac-hau-can

Thi đua tạo động lực bảo đảm tốt công tác hậu cần

Những năm qua, Cục Hậu cần Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả Phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT) góp phần quan trọng nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, nhất là nhiệm vụ bảo đảm hậu cần phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Chi tiết
neu-cao-tinh-than-trach-nhiem-thuc-hien-nghiem-quy-dinh-ve-chuan-muc-dao-duc-cach-mang-cua-can-bo-dang-vien-trong-giai-doan-moi

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Ngày 9-5-2024, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW về “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới” (Quy định số 144). Quy định có ý nghĩa sâu sắc trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức, góp phần phát huy sức mạnh nội sinh của Đảng và hệ thống chính trị trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quán triệt, thực hiện Quy định số 144 là nội dung, giải pháp quan trọng làm cho đạo đức cách mạng trở thành hồn cốt của văn hóa Đảng, là động lực mạnh mẽ phát triển và bảo vệ đất nước. Từ số báo hôm nay, Báo Quân đội nhân dân đăng tải các bài viết phân tích, làm rõ vị trí, vai trò, nội dung và những giải pháp để thực hiện Quy định số 144 đạt kết quả cao nhất.

Chi tiết
hieu-qua-tu-toan-dien-dong-bo-thuc-chat-sat-thuc-te

Hiệu quả từ toàn diện, đồng bộ, thực chất, sát thực tế

Những năm qua, Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) ở Sư đoàn 377 luôn được triển khai một cách toàn diện, đồng bộ, nội dung, chỉ tiêu sát thực tế và có tính khả thi cao. Nhờ đó, Phong trào TĐQT đã trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời (SSCĐ, QLVT), huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL) và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Chi tiết
thi-dua-nang-cao-chat-luong-cong-tac-bao-dam-ky-thuat

Thi đua nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật

Những năm qua, Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã không ngừng đổi mới hình thức, biện pháp thực hiện công tác thi đua, khen thưởng (TĐ,KT) và Phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT); qua đó kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ phát huy tính tích cực, sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chi tiết
dai-tuong-phan-van-giang-xay-dung-luc-luong-phong-khong-nhan-dan-ngay-tu-thoi-binh-la-het-suc-can-thiet-gop-phan-bao-ve-to-quoc-tu-som-tu-xa

Đại tướng Phan Văn Giang: Xây dựng lực lượng phòng không nhân dân ngay từ thời bình là hết sức cần thiết, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Ngày 27-6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ bảy, phát biểu làm rõ một số vấn đề tại phiên thảo luận về dự án Luật Phòng không nhân dân, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, việc chủ động xây dựng lực lượng phòng không nhân dân ngay từ thời bình là hết sức cần thiết, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Chi tiết
thi-dua-thuc-chat-hieu-qua-thiet-thuc

Thi đua thực chất, hiệu quả thiết thực

Nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của Phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT), thời gian qua, Sư đoàn 361 luôn tích cực thực hiện nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn trong cơ quan, đơn vị. Nhờ đó, Phong trào TĐQT đã trở thành động lực thúc đẩy cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chi tiết
hieu-qua-tu-su-linh-hoat-sang-tao

Hiệu quả từ sự linh hoạt, sáng tạo

Với tinh thần chủ động và nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong các hoạt động của từng đơn vị đã góp phần để Hội thi Phòng Hồ Chí Minh năm 2024 cấp Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) thành công tốt đẹp.

Chi tiết
xay-dung-luat-phong-khong-nhan-dan-tao-hanh-lang-phap-ly-trong-bao-ve-vung-troi-to-quoc-bai-cuoi-quan-ly-hoat-dong-bay-cua-tau-bay-khong-nguoi-lai-phuong-tien-bay-sieu-nhe-nhu-the-nao

Xây dựng Luật Phòng không nhân dân tạo hành lang pháp lý trong bảo vệ vùng trời Tổ quốc-Bài cuối: Quản lý hoạt động bay của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ như thế nào?

Theo Thiếu tướng Bùi Đức Hiền, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, thành viên Ban soạn thảo Luật Phòng không nhân dân (PKND): Những năm qua, ở nước ta, việc khai thác, sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ vào các lĩnh vực đời sống xã hội tương đối phổ biến, đa dạng. Tuy nhiên, vụ việc vi phạm về khai thác, sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ ngày càng phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, uy hiếp an toàn hàng không. Vì vậy, đòi hỏi phải hoàn thiện cơ sở pháp lý phù hợp để quản lý hoạt động này.

Chi tiết
xay-dung-luat-phong-khong-nhan-dan-tao-hanh-lang-phap-ly-trong-bao-ve-vung-troi-to-quoc-bai-1-yeu-cau-cap-thiet-dap-ung-yeu-cau-nhiem-vu-quoc-phong-trong-tinh-hinh-moi

Xây dựng Luật Phòng không nhân dân tạo hành lang pháp lý trong bảo vệ vùng trời Tổ quốc - Bài 1: Yêu cầu cấp thiết đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới

Quân chủng Phòng không-Không quân được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu xây dựng dự án Luật Phòng không nhân dân (PKND). Việc xây dựng Luật PKND là rất cần thiết, nhằm tạo khung pháp lý chung cho việc xây dựng, huy động, tổ chức hoạt động PKND, đặc biệt là quản lý các hoạt động liên quan đến tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ và bảo đảm an toàn phòng không trong tình hình mới.

Chi tiết
khong-ngung-thi-dua-nang-cao-chat-luong-phuc-vu

Không ngừng thi đua nâng cao chất lượng phục vụ

Những năm qua, Phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT) luôn là động lực thúc đẩy mạnh mẽ để cán bộ, nhân viên Đoàn An điều dưỡng 18, Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) phấn đấu vươn lên, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đoàn trở thành một địa chỉ tin cậy, lý tưởng cho cán bộ, nhân viên trong toàn quân và gia đình đến nghỉ ngơi, an dưỡng.

Chi tiết
vung-vang-noi-bien-ai

Vững vàng nơi biên ải

Là đơn vị đóng quân xa nhất của Trung đoàn 291, Sư đoàn 365, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cường độ canh trực căng thẳng… song cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 59 vẫn luôn kiên định, vững vàng, đoàn kết, yêu thương, nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quản lý chặt chẽ vùng trời nơi biên ải của Tổ quốc.

Chi tiết
nhung-“nguoi-anh-nguoi-ban”-cua-chien-si-moi

Những “người anh, người bạn” của Chiến sĩ mới

Trải qua hơn hai tháng trong quân ngũ, thay cho tâm lý bỡ ngỡ, e ngại ban đầu, các Chiến sĩ mới (CSM) Tiểu đoàn Huấn luyện CSM, Sư đoàn 372 đã tự tin, háo hức, quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”. Có được kết quả đó, bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của bộ đội, thì sự đồng hành, quan tâm, giúp đỡ của đội ngũ cán bộ các cấp như “người anh, người bạn” đã giúp CSM từng bước trưởng thành về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chi tiết
de-chien-si-moi-coi-don-vi-la-“ngoi-nha-thu-hai”

Để chiến sĩ mới coi đơn vị là “ngôi nhà thứ hai”

Sau hai tháng nhập ngũ, nhờ áp dụng nhiều cách làm hiệu quả và sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của đội ngũ cán bộ các cấp, các chiến sĩ mới (CSM) thuộc Tiểu đoàn 3 Huấn luyện CSM, Sư đoàn 371 đã nhanh chóng hòa nhập với môi trường Quân đội, tự tin, rắn rỏi trong huấn luyện, coi đơn vị là “ngôi nhà thứ hai” của mình.

Chi tiết
“dien-dan”-bo-ich-de-nang-cao-nhan-thuc-trach-nhiem-cho-bo-doi

“Diễn đàn” bổ ích để nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho bộ đội

Sôi nổi, hào hứng với cách làm linh hoạt, sáng tạo là những điều chúng tôi cảm nhận được khi tham dự buổi sinh hoạt chính trị, tư tưởng với chủ đề “Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị” do Tiểu đoàn 20, Lữ đoàn 26 tổ chức. Đây thực sự là “diễn đàn” bổ ích, có giá trị thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị, tạo tiền đề xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

Chi tiết
nhung-viec-lam-tron-nghia-ven-tinh-voi-dan-o-su-doan-370

Những việc làm trọn nghĩa, vẹn tình với dân ở Sư đoàn 370

Những năm qua, bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay (SSCĐ, QLVT, QLĐHB), cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 370 còn thực hiện hiệu quả công tác dân vận (CTDV), góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương ngày càng vững mạnh, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú” trong lòng nhân dân.

Chi tiết
thuc-hien-hieu-qua-viec-hoc-tap-“loi-bac-day-ngay-nay-nam-xua”

Thực hiện hiệu quả việc học tập “Lời Bác dạy ngày này năm xưa”

Những năm gần đây, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 261, Sư đoàn 367 đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập “Lời Bác dạy ngày này năm xưa”, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động của bộ đội, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Chi tiết
de-chien-si-moi-nhanh-chong-hoa-nhap

Để chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập

Bằng nhiều biện pháp hiệu quả, trách nhiệm, những ngày qua, Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 (Quân chủng PK-KQ) đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để chiến sĩ mới (CSM) nhanh chóng hòa nhập trong môi trường quân ngũ, tự tin, phấn khởi, xác định rõ nhiệm vụ, quyết tâm phấn đấu giành kết quả cao trong huấn luyện.

Chi tiết
1 2 3 4 Tiếp Cuối

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website