16 giờ:59 phút Thứ hai, ngày 3 tháng 2 , 2020

Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam khai mạc Triển lãm "Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời bước ngoặt của cách mạng Việt Nam"

Chiều 3-2, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam đã tổ chức khai mạc Triển lãm "Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời bước ngoặt của cách mạng Việt Nam". Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930/3-2-2020). Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam dự và cắt băng khai mạc triển lãm.

Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam khai mạc triển lãm  
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.
Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam khai mạc triển lãm
Các đại biểu tham quan khu trưng bày triển lãm.

Triển lãm giới thiệu hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật giới thiệu về sự ra đời và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Với bốn phần chính của triển lãm đã thể hiện rõ các giai đoạn lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam, trưng bày khái quát bối cảnh ra đời, các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt tháng 2-1930, Luận cương Chính trị tháng 10-1930; Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) trưng bày giai đoạn Đảng ta quy tụ đoàn kết các giai cấp, các tầng lớp yêu nước nhằm chuẩn bị cho cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và chế độ phong kiến tay sai, tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Đảng lãnh đạo toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc (1945-1975); Đảng lãnh đạo toàn dân, toàn quân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1975-2019) trưng bày giới thiệu về Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Triển lãm nhằm tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, những mốc son chói lọi của Đảng, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua; góp phần khơi dậy, bồi đắp thêm niềm tin, lòng tự hào với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới của đất nước, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Tin, ảnh: VŨ HẢI

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website