13 giờ:21 phút Thứ năm, ngày 15 tháng 9 , 2022

Tổng cục Chính trị kiểm tra tại Sư đoàn 363

Vừa qua, Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị do Trung tướng Nguyễn Văn Đức - Cục trưởng Cục Tuyên huấn làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng uỷ Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không-Không quân. Tham gia Đoàn công tác có Đại tá Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không-Không quân và đại diện các cơ quan chức năng của Cục Chính trị Quân chủng Phòng không-Không quân.

Tổng cục Chính trị kiểm tra tại Sư đoàn 363
Trung tướng Nguyễn Văn Đức kết luận kiểm tra.
Thời gian qua, Đảng uỷ Sư đoàn 363 đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XIII, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới và Chỉ thị số 855-CT/QUTW ngày 12-8-2019 của Thường vụ QUTW về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới ở các cơ quan, đơn vị. Sư đoàn đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tích cực, chủ động đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung chính trong sinh hoạt thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân; tập trung nhân rộng các mô hình mới, cách làm sáng tạo; qua đó đã trực tiếp góp phần xây dựng Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết luận kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Văn Đức đã ghi nhận, biểu dương những kết quả trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị khoá XIII của Đảng uỷ Sư đoàn 363. Đồng chí Cục trưởng Cục Tuyên huấn yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Hằng năm, xây dựng kế hoạch và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn với kiểm tra việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, ý nghĩa, nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương; chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng với thực hiện Phong trào Thi đua quyết thắng, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập, rèn luyện và cống hiến. Mặt khác, định kỳ sơ tổng kết, rút kinh nghiệm và biểu dương những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, nhân rộng điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả gắn với khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong các cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: ĐÌNH VĂN, VĂN HẠNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website