16 giờ:2 phút Thứ ba, ngày 27 tháng 12 , 2022

Các ngành trong Quân chủng Phòng không - Không quân triển khai nhiệm vụ năm 2023

Trong 2 ngày (27 và 28-12), các ngành: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật trong Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Cục Chính trị: Dự và chỉ đạo Hội nghị có Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng. Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Các ngành trong Quân chủng Phòng không - Không quân triển khai nhiệm vụ năm 2023
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Quân chủng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Các ngành trong Quân chủng Phòng không - Không quân triển khai nhiệm vụ năm 2023
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Các ngành trong Quân chủng Phòng không - Không quân triển khai nhiệm vụ năm 2023
Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng
báo cáo tổng kết hoạt động CTĐ, CTCT năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Các ngành trong Quân chủng Phòng không - Không quân triển khai nhiệm vụ năm 2023
Các đại biểu dự Hội nghị.

Năm 2022, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) đã bám sát tình hình thực tiễn nhiệm vụ, triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nổi bật là, đã đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch; đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua quyết thắng, xây dựng môi trường văn hóa phong phú, lành mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Quân chủng. Tình hình chính trị tư tưởng cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng cơ bản ổn định, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần cảnh giác, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác tổ chức xây dựng Đảng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được triển khai tích cực, hiệu quả, đúng quy định của Điều lệ Đảng. Triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp về công tác cán bộ, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác bảo vệ an ninh đã bám sát tình hình thực tiễn, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động của Quân chủng. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt, công tác chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội. Hoạt động của các tổ chức quần chúng đã bám sát nhiệm vụ chính trị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Thường xuyên nâng cao chất lượng xây dựng chính quy ngành, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, điều hành và tiến hành CTĐ, CTCT; đưa hoạt động CTĐ, CTCT đi vào chiều sâu, có nền nếp, đúng nguyên tắc. Công tác quản lý, sử dụng ngân sách, vật tư phục vụ hoạt động CTĐ, CTCT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Năm 2023, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, Ngành Chính trị xác định tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023 cấp cơ sở. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác quản lý tư tưởng quân nhân, nắm chắc tình hình tư tưởng, giải quyết kịp thời tư tưởng nảy sinh, không để bị động, bất ngờ về tư tưởng. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ; 70 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo cao xạ. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thi, hội thao, bắn, ném bom, đạn thật các lực lượng, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kết luận của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng về thực hiện chủ trương, biện pháp giải quyết số lượng cán bộ trong Quân chủng giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Nắm, rà soát, quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, tình hình địa bàn đóng quân. Thực hiện tốt công tác chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội. Đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Đơn vị dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trung tướng Trần Ngọc Quyến ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả nổi bật về hoạt động CTĐ, CTCT mà các cơ quan, đơn vị đạt được trong năm 2022. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ có nhận thức sâu sắc về chức trách nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, giải quyết tư tưởng, nhất là công tác quản lý, nắm, đánh giá, dự báo, giải quyết tư tưởng ở đơn vị cơ sở, ngăn ngừa các vụ việc bất ngờ về tư tưởng xảy ra. Đẩy mạnh Phong trào Thi đua quyết thắng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở đơn vị. Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân chủng, các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng trong mọi hoạt động; đặc biệt là duy trì, chấp hành nghiêm quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy trình, quy định về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan; thực hiện tốt công tác tư tưởng, chính sách về công tác cán bộ, nhất là các đơn vị giải thể, sát nhập và đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm bí mật, an toàn trong các hoạt động. Đẩy mạnh xây dựng chính quy ngành…

Bộ Tham mưu: Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng; Đại tá Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng.

Các ngành trong Quân chủng Phòng không - Không quân triển khai nhiệm vụ năm 2023
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương,
Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Các ngành trong Quân chủng Phòng không - Không quân triển khai nhiệm vụ năm 2023
Các đại biểu dự Hội nghị.

Năm 2022, Ngành Tham mưu Quân chủng đã làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các cơ quan, đơn vị về công tác quân sự; tổ chức và duy trì nghiêm nền nếp SSCĐ theo đúng quy định; quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay chặt chẽ; triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tham mưu theo đúng kế hoạch, đạt hiệu quả. Xây dựng và hiệu chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến bảo đảm chất lượng. Công tác huấn luyện chiến đấu, giáo dục - đào tạo có nhiều đổi mới, phù hợp với nhiệm vụ; thực hành bắn, ném bom đạn thật PK, KQ bảo đảm an toàn tuyệt đối; tổ chức các hội thi, hội thao, diễn tập đạt kết quả tốt.

Năm 2023, ngành Tham mưu Quân chủng xác định tiếp tục chủ động trong tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phương án, đối sách, sử dụng lực lượng PK-KQ tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ; thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Bộ Quốc phòng và Thường trực Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân Trung ương về công tác phòng không lục quân, phòng không nhân dân, không quân toàn quân. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ đúng quy định; thường xuyên hiệu chỉnh bổ sung hệ thống văn kiện chiến đấu. Tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục - đào tạo; tập trung huấn luyện khai thác, sử dụng thành thạo VKTBKT có trong biên chế, nhất là khí tài mới, cải tiến. Tiếp tục thực hiện cải cách, ổn định tổ chức, biên chế theo kế hoạch và hoàn thiện các loại văn kiện chiến đấu cho phù hợp với nhiệm vụ. Đặc biệt, phải đột phá về công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, phấn đấu tỷ lệ quân nhân vi phạm kỷ luật phải xử lý dưới 0,2%, hạn chế vụ việc tai nạn giao thông; không để xảy ra mất an toàn, chấm dứt vụ việc nghiêm trọng.

Cục Hậu cần: Thiếu tướng Phạm Văn Tính - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại tá Nguyễn Quang Luyến - Chủ nhiệm Hậu cần Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Các ngành trong Quân chủng Phòng không - Không quân triển khai nhiệm vụ năm 2023
Thiếu tướng Phạm Văn Tính - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2022, Ngành Hậu cần Quân chủng PK-KQ đã quán triệt nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch công tác quân sự của Tư lệnh Quân chủng, hướng dẫn của Tổng cục Hậu cần; phát huy nội lực, chủ động nắm bắt tình hình, nghiên cứu đề xuất, chỉ đạo triển khai đồng bộ kịp thời, duy trì chặt chẽ các mặt công tác, hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện; diễn tập, hội thi, hội thao, bảo đảm an toàn bay. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác huấn luyện hậu cần; đặc biệt đã mạnh dạn đột phá trong huấn luyện hậu cần, tổ chức hội thi, hội thao tổng hợp hậu cần sát thực tế hoạt động của bộ đội PK-KQ; nâng cao khả năng cơ động, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Quân chủng. Thực hiện tốt nội dung Phong trào Thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” (PTTĐ); xây dựng ngành Hậu cần Quân chủng vững mạnh toàn diện.

Năm 2023, ngành Hậu cần Quân chủng PK-KQ tiếp tục bảo đảm đầy đủ số lượng, chất lượng vật chất hậu cần dự trữ SSCĐ, huấn luyện, thường xuyên và đột xuất. Phát huy nội lực, khai thác hiệu quả các nguồn lực, thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo và tổ chức triển khai nghiêm túc tổ chức biên chế, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng các mặt công tác bảo đảm hậu cần, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, gắn với mục tiêu xây dựng Quân chủng PK-KQ “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Tổ chức khai thác, tiếp nhận, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, quản lý sử dụng hạn mức xăng dầu chặt chẽ, đúng nhiệm vụ. Chỉ đạo các đơn vị tổ chức tốt công tác nuôi dưỡng bộ đội theo đúng quy định. Tiếp tục tuyên truyền, áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo mùa, bảo đảm vệ sinh an toàn lương thực, thực phẩm. Thực hiện tốt PTTĐ “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Chỉ đạo các đơn vị triệt để khai thác, phát huy hiệu quả năng lực phương tiện vận tải hiện có; kết hợp với các loại hình vận tải đáp ứng kịp thời...

Tại Hội nghị, thủ trưởng Cục Hậu cần đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” năm 2022.

Cục Kỹ thuật: Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thiếu tướng Bùi Anh Chung - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân chủng. Thượng tá Trần Trung Kiên - Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Các ngành trong Quân chủng Phòng không - Không quân triển khai nhiệm vụ năm 2023
Thiếu tướng Bùi Anh Chung - Phó Tư lệnh Quân chủng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Các ngành trong Quân chủng Phòng không - Không quân triển khai nhiệm vụ năm 2023
Thượng tá Trần Trung Kiên - Chủ nhhiệm Kỹ thuật Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2022, ngành Kỹ thuật Quân chủng đã triển khai thực hiện nghiêm Chỉ lệnh công tác kỹ thuật của Bộ Quốc phòng và Quân chủng; tiến hành đồng bộ 6 mặt công tác kỹ thuật đạt hiệu quả như: Bảo đảm đồng bộ, kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, QLVT. Làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng bảo đảm kỹ thuật cho tổ chức, tham gia các đợt diễn tập có sử dụng bom, đạn thật; nghiệm thu các dự án sửa chữa, cải tiến VKTB, các lớp tập huấn, hội thi, hội thao theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng và Quân chủng. Hệ số kỹ thuật của VKTBKT đều đạt và vượt chỉ tiêu. Tổ chức tốt việc bàn giao, tiếp nhận, nghiệm thu VKTB, vật tư kỹ thuật (VTKT). Các dự án cải tiến, hiện đại hóa VKTB, đầu tư chiều sâu công nghệ thực hiện theo tiến độ và nội dung đề ra. Các đơn vị thực hiện tốt các chỉ tiêu bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, tăng hạn, sửa chữa VKTBKT theo kế hoạch. Kịp thời phát hiện, sửa chữa các hỏng hóc tại đơn vị, bảo đảm an toàn kỹ thuật và an toàn bay. Các nhà máy triển khai sửa chữa VKTBKT theo chỉ tiêu pháp lệnh; VKTBKT xuất xưởng đạt chỉ tiêu kỹ thuật quy định. Các kho thực hiện tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, bảo dưỡng và cất giữ VKTB, VTKT bảo đảm an toàn. Công tác xây dựng chính quy ngành có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp, các quy định, chế độ công tác kỹ thuật được duy trì nghiêm túc…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Bùi Anh Chung yêu cầu trong năm 2023, ngành Kỹ thuật tập trung triển khai bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đồng bộ, vững chắc các loại VKTBKT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tham gia định hướng phát triển VKTBKT giai đoạn 2020-2030 và những năm tiếp theo. Tổ chức tiếp nhận, nghiệm thu chặt chẽ các loại VKTBKT mới, sửa chữa ở nước ngoài. Thực hiện đúng tiến độ các dự án sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa VKTBKT và các dự án đầu tư chiều sâu công nghệ. Hoàn thành các chỉ tiêu bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, sửa chữa, nâng cao năng lực làm chủ kỹ thuật các loại VKTBKT. Ưu tiên bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, biển đảo, tìm kiếm cứu nạn, huấn luyện và các nhiệm vụ diễn tập. Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện kỹ thuật, tập trung huấn luyện, nâng cao khả năng hoàn thành chức trách nhiệm vụ, khai thác hiệu quả VKTBKT hiện có, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ các loại VKTBKT mới, cải tiến tại các đơn vị. Chú trọng huấn luyện, khắc phục dứt điểm khâu yếu, mặt yếu. Tăng cường kiểm tra, phòng ngừa, ngăn chặn các vụ mất an toàn, đặc biệt là uy hiếp an toàn bay do lỗi kỹ thuật. Bổ sung, hoàn thiện hệ thống sổ sách, mẫu biểu, các văn kiện công tác kỹ thuật thường xuyên, các kế hoạch BĐKT cho các nhiệm vụ. Đẩy mạnh xây dựng chính quy ngành Kỹ thuật, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ CTKT, quản lý chặt chẽ kỷ luật công nghệ, tăng cường công tác kiểm tra kỹ thuật theo phân cấp…

Cũng tại Hội nghị, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 3 tập thể và 3 cá nhân vì có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. 

ĐỨC LƯU, THÁI SƠN, ÁNH TUYẾT, BÍCH PHƯỢNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website