dang-uy-su-doan-370-va-su-doan-367-ra-nghi-quyet-lanh-dao-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-2018

Đảng ủy Sư đoàn 370 và Sư đoàn 367 ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Ngày 6-7, Đảng ủy Sư đoàn 370 và Sư đoàn 367 đã tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tới dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; thủ trưởng một số phòng, ban chức năng của Quân chủng.

Chi tiết
su-doan-372-to-chuc-hoi-nghi-giang-binh-rut-kinh-nghiem-cong-tac-huan-luyen-chien-dau-xay-dung-chinh-quy-quan-ly-ky-luat-va-bao-dam-an-toan-giao-thong

Sư đoàn 372 tổ chức Hội nghị giảng bình, rút kinh nghiệm công tác huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn giao thông

Sáng 6-7, Sư đoàn 372 đã tổ chức Hội nghị giảng bình, rút kinh nghiệm công tác huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2018. Tham dự Hội nghị có gần 300 cán bộ là lãnh đạo, chỉ huy, phi công, thành viên tổ bay của các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn. Đại tá Phạm Như Xuân - Sư đoàn trưởng chủ trì Hội nghị.

Chi tiết
cuc-chinh-tri-pk-kq-to-chuc-hoi-nghi-quan-chinh-trien-khai-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-2018

Cục Chính trị PK-KQ tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Sáng 6-7, Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ đã tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Chi tiết
dang-uy-quan-chung-pk-kq-to-chuc-hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-trung-uong-7-khoa-xii

Đảng ủy Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII)

Ngày 5-7, Đảng ủy Quân chủng PK-KQ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII) của Đảng. Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Chi tiết
nganh-ky-thuat-quan-chung-pk-kq-trien-khai-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-2018

Ngành Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Ngày 4-7, Cục Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Thiếu tướng Bùi Anh Chung - Phó Tư lệnh Quân chủng dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tá Lương Văn Đà - Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Chi tiết
nganh-chinh-tri-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-nhiem-vu-ctd-ctct-6-thang-cuoi-nam-2018

Ngành Chính trị tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ CTĐ, CTCT 6 tháng cuối năm 2018

Sáng 4-7, Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ CTĐ, CTCT 6 tháng cuối năm 2018. Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng tới dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Cục Chính trị; các đồng chí Chính ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị của các cơ quan Quân chủng, Sư đoàn, Lữ đoàn, Học viện, Nhà trường, Tổng Công ty ACC, Công ty ADCC, Viện Kỹ thuật PK-KQ, đại biểu Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân chủng và Thủ trưởng các phòng, ban đơn vị trực thuộc Cục Chính trị. Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Chi tiết
bo-quoc-phong-hop-bao-gioi-thieu-hoi-thao-“chien-thang-duong-9-khe-sanh-1968-tam-voc-va-bai-hoc-lich-su”

Bộ Quốc phòng họp báo giới thiệu Hội thảo “Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh 1968-Tầm vóc và bài học lịch sử”

Sáng 4-7, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phối hợp với Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam và Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng “Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh 1968 - Tầm vóc và bài học lịch sử”. Đồng chủ trì họp báo có Đại tá Lê Xuân Sang - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn; Đại tá Trương Mai Hương - Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam; Đại tá Nguyễn Văn Tháp - Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4. Tham dự buổi họp báo có đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Quân đội.

Chi tiết
quan-chung-phong-khong-khong-quan-to-chuc-hoi-nghi-quan-chinh-6-thang-dau-nam-2018

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 3-7, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Hải quân, Binh đoàn 18; đại biểu Khoa Quân chủng (Học viện Quốc phòng); Thủ trưởng các cơ quan Quân chủng và gần 400 đại biểu là cán bộ chủ chốt thuộc các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng.

Chi tiết
dang-uy-quan-chung-pk-kq-to-chuc-hoi-nghi-ra-nghi-quyet-lanh-dao-thuc-hien-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-2018

Đảng ủy Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Ngày 2-7, tại Hà Nội, Đảng ủy Quân chủng Phòng không-Không quân đã tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thượng tướng Phạm Ngọc Minh - Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Vũ Đình Hữu - Ủy viên chuyên trách UBKT Quân ủy Trung ương; đại diện một số cơ quan của Bộ Quốc phòng. Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân chủng; các đồng chí bí thư, phó bí thư các cơ quan, đơn vị và thủ trưởng một số cơ quan chức năng của Quân chủng.

Chi tiết
lam-theo-bac-o-trung-doan-213

Làm theo Bác ở Trung đoàn 213

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Trung đoàn 213, Sư đoàn 363 đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai đồng bộ, cụ thể hóa bằng các nội dung, chỉ tiêu, biện pháp phù hợp. Qua đó, đã góp phần làm chuyển biến mọi mặt hoạt động của đơn vị; cán bộ, chiến sĩ luôn chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, sáng tạo, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Chi tiết
hoi-nghi-can-bo-toan-quoc-hoc-tap-quan-triet-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-trung-uong-7-khoa-xii

Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII)

Ngày 29-6, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII) của Đảng theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Chi tiết
ban-chi-dao-phong-khong-nhan-dan-trung-uong-kiem-tra-cong-tac-phong-khong-nhan-dan-tai-tinh-lam-dong

Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân Trung ương kiểm tra công tác phòng không nhân dân tại tỉnh Lâm Đồng

Trong 2 ngày (28 và 29-6), Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân Trung ương do Thiếu tướng Ngô Mạnh Hà - Ủy viên Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân Trung ương, Cục trưởng Cục Phòng không lục quân làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác phòng không nhân dân tại tỉnh Lâm Đồng. Cùng đi có Thiếu tướng Nguyễn Thiện Minh - Vụ trưởng Vụ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam - Phó Tư lệnh Quân khu 7.

Chi tiết
su-doan-372-to-chuc-hoi-thi-sang-kien-cai-tien-mo-hinh-trang-thiet-bi-huan-luyen-hau-can-nam-2018

Sư đoàn 372 tổ chức Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện hậu cần năm 2018

Ngày 27-6, Sư đoàn 372 đã tổ chức Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện hậu cần năm 2018. Đại tá Phạm Như Xuân - Sư đoàn trưởng dự và chỉ đạo Hội thi; cùng dự có đại biểu Cục Hậu cần Quân chủng, lãnh đạo chỉ huy Sư đoàn 372, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ ở các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn.

Chi tiết
quan-chung-pk-kq-khai-mac-dien-tap-chien-thuat-phan-doi-ky-thuat-ten-lua-phong-khong-c-125m-nam-2018

Quân chủng PK-KQ khai mạc Diễn tập chiến thuật Phân đội Kỹ thuật Tên lửa Phòng không C-125M năm 2018

Sáng 26-6, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức khai mạc Diễn tập chiến thuật Phân đội Kỹ thuật Tên lửa Phòng không C-125M năm 2018. Thiếu tướng Nguyễn Quang Tuyến - Phó Tư lệnh Quân chủng, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập dự, theo dõi và phát biểu khai mạc. Cùng dự có thủ trưởng các cơ quan Quân chủng; đại biểu Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu và đại biểu Sư đoàn 363.

Chi tiết
quan-chung-pk-kq-to-chuc-hoi-nghi-tap-huan-cong-nghe-thong-tin-nam-2018

Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị tập huấn công nghệ thông tin năm 2018

Từ ngày 26 đến 28-6, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị tập huấn công nghệ thông tin năm 2018. Thiếu tướng Lê Văn Ngọc - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng dự và phát biểu khai mạc. Cùng dự có đại biểu Bộ Tư lệnh 86 và 40 đồng chí là cán bộ, nhân viên chuyên môn về công nghệ thông tin ở các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng tham gia tập huấn.

Chi tiết
khai-mac-hoi-thao-the-duc-the-thao-quan-chung-pk-kq-nam-2018-khu-vuc-phia-bac

Khai mạc Hội thao Thể dục thể thao Quân chủng PK-KQ năm 2018, khu vực phía Bắc

Sáng 25-6, tại Sư đoàn 371, Quân chủng PK-KQ đã tổ chức Lễ Khai mạc Hội thao Thể dục thể thao (TDTT) năm 2018 khu vực phía Bắc. Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân chủng dự và phát biểu khai mạc Hội thao. Cùng dự có đại biểu Cục Quân huấn (Bộ Tổng Tham mưu); thủ trưởng các cơ quan Quân chủng; đại biểu các đơn vị đầu mối trực thuộc Quân chủng khu vực phía Bắc; đại biểu cấp ủy, chính quyền, LLVT huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Chi tiết
trung-doan-230-ky-niem-60-nam-ngay-truyen-thong

Trung đoàn 230 kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống

Sáng 22-6, Trung đoàn 230, Sư đoàn 367 đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (22-6-1958 / 22-6-2018). Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) dự và phát biểu. Dự Lễ kỷ niệm có thủ trưởng các cơ quan Quân chủng; các đồng chí nguyên là thủ trưởng Bộ Tư lệnh qua các thời kỳ; đại diện các các cơ quan, ban ngành địa phương và đông đảo cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn qua các thời kỳ. Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng Trung đoàn 230.

Chi tiết
can-bo-chien-si-su-doan-371-giup-dan-khac-phuc-hoa-hoan

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 371 giúp dân khắc phục hỏa hoạn

Sáng 21-6, nhận được tin báo cháy tại chợ Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội và đề nghị tăng cường chi viện của Ban Chỉ huy quân sự huyện Sóc Sơn; Sư đoàn 371 đã nhanh chóng điều động 2 kíp xe chữa cháy của Trung đoàn 921 và 136 cán bộ, chiến sĩ tham gia phối hợp với các lực lượng trên địa bàn giúp nhân dân dập tắt đám cháy và sơ tán tài sản. Đại tá Tạ Quang Thảo - Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn trực tiếp chỉ huy, điều hành hoạt động chữa cháy.

Chi tiết
Trước 1 2 3 4 5 Tiếp Cuối

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Tỉ giáMua vàoBán ra
AUD16,79017,076
CAD17,15317,498
CHF22,76523,222
DKK0,0003,659
EUR26,64526,963
GBP29,64830,123
HKD2,8952,959
INR0,0000,347
JPY0,2010,207
KRW0,0190,021
KWD0,00078,892
MYR0,0005,714
NOK0,0002,848
RUB0,0000,404
SAR0,0006,372
SEK0,0002,621
SGD16,65316,954
THB0,6760,704
USD23,01523,085

Liên kết website