18 giờ:24 phút Chủ nhật, ngày 19 tháng 2 , 2017

Cục Chính trị kiểm tra, khảo sát nắm tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở các đơn vị khu vực phía Nam

Trong 2 ngày (15 và 16-2), Đoàn kiểm tra của Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ do Đại tá Bùi Hồng Quân - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, khảo sát nắm tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) các đơn vị: Trung đoàn 935 (Sư đoàn 370); Nhà máy A42 và Nhà máy A29 (Cục Kỹ thuật).

Cục Chính trị kiểm tra, khảo sát nắm tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở các đơn vị khu vực phía Nam
Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng
kết luận kiểm tra tại Trung đoàn 935.

Tại các buổi làm việc, sau khi phổ biến kế hoạch kiểm tra và nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo, Đoàn đã tiến hành kiểm tra trên các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Chỉ thị số 590-CT/ĐUQSTW ngày 4-10-2010 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương); hướng dẫn của Tổng cục Chính trị và của Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ “Về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện QCDCCS trong Quân đội và trong Quân chủng”; các văn bản về xây dựng và thực hiện QCDCCS của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp và các tổ chức quần chúng trong việc thực hiện QCDCCS trong Quân đội và trong Quân chủng; đánh giá kết quả hoạt động của hội đồng quân nhân (HĐQN) và các tổ chức quần chúng trong thực hiện QCDCCS. Ngoài ra, tại các buổi làm việc, Đoàn kiểm tra cũng đã tiến hành khảo sát, lấy ý kiến của cán bộ, chiến sĩ, CNV, lao động quốc phòng về thực hiện QCDCCS.   

Kết luận tại các buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng đã biểu dương những kết quả mà các đơn vị đã đạt được trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện QCDCCS của các đơn vị Đồng thời yêu cầu các đơn vị phải thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quán triệt nhiệm vụ, giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức duy trì nghiêm nền nếp và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng, HĐQN; thực hiện tốt việc xây dựng các quy chế, quy định, đăng ký sổ sách; tổ chức sinh hoạt đối thoại với cán bộ, chiến sĩ, CNV, lao động quốc phòng theo định kỳ; quan tâm chăm lo đời sống vất chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, CNV, lao động quốc phòng; phát huy dân chủ, giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trong đơn vị để cán bộ, chiến sĩ, CNV, lao động quốc phòng yên tâm công tác, hoàn tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD.  

Tin, ảnh: CÔNG GIANG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website