8 giờ:15 phút Thứ ba, ngày 25 tháng 10 , 2022

Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII

Sáng 25-10, Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII và quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 1172-KL/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học nghệ thuật trong Quân đội thời kỳ mới”. Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Hội nghị. Tham gia Hội nghị có hơn 100 cán bộ, đảng viên, chiến sĩ khối cơ quan Cục Chính trị.

Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII
Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII. 

Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII
Quang cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến đã thông báo một số nội dung chính về kết quả Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 1172-KL/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hoá, văn học, nghệ thuật trong Quân đội thời kỳ mới”. Trong đó, tập trung thông tin nội dung cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách năm 2023 và Kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm (2023-2025); định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; một công việc quan trọng khác và về công tác cán bộ...

Kết thúc Hội nghị, Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến yêu cầu các cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Cục nắm vững những nội dung cơ bản về Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, từ đó tiếp tục nghiên cứu, thống nhất nhận thức tư tưởng và hành động, nhất trí cao với những nội dung Hội nghị đã thông qua. Đồng thời yêu cầu cấp uỷ, chỉ huy các cấp và cán bộ, đảng viên, quần chúng, trước hết là cán bộ chủ trì các cơ quan, phòng, ban, đơn vị trong Cục Chính trị lĩnh hội những nội dung cơ bản của Kết luận số 1172; nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật trong Quân đội thời kỳ mới; từ đó có cách làm linh hoạt, sáng tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trong Cục Chính trị; tiếp tục quán triệt, giáo dục sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website