5 giờ:35 phút Thứ năm, ngày 1 tháng 6 , 2017

Các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2017

Vừa qua, các đơn vị trong toàn Quân chủng PK-KQ đồng loạt tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2017 bảo đảm trang trọng, đúng quy định.

Các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ tổ chức Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2017 
Chiến sĩ mới Sư đoàn 372 thực hiện nghi thức tại Lễ tuyên thệ.

Sư đoàn 365: Ngày 26-5, Sư đoàn 365 đã tổ chức Lễ tuyên thệ cho hơn 600 chiến sĩ mới. Qua thời gian 3 tháng huấn luyện, chiến sĩ mới của Sư đoàn đã hoàn thành tốt chương trình, nội dung huấn luyện, đặc biệt là đảm bảo an toàn tuyệt đối trong tham gia thực hành 3 tiếng nổ. Buối tuyên thệ được thực hiện trang trọng, đúng nghi lễ tạo tiền đề quan trọng để các đồng chí chiến sĩ mới yên tâm, phấn khởi lên đường thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp theo tại các đơn vị trong Sư đoàn (LÊ CHINH).

Sư đoàn 372: Sáng 30-5, tại Tiểu đoàn 56, Sư đoàn 372 đã tổ chức Lễ tuyên thệ cho 550 chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2017. Qua 3 tháng huấn luyện, các đồng chí chiến sĩ mới đã hoàn thành nội dung, chương trình giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, hậu cần, kỹ thuật theo quy định. Kết quả kiểm tra sau khóa huấn luyện, 100% chiến sĩ mới hiểu rõ về chức trách, nhiệm vụ được giao; thuần thục yếu lĩnh động tác kỹ, chiến thuật, điều lệnh; biết vận dụng linh hoạt nội dung được huấn luyện vào xử lý các tình huống trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Quân đội và Nhân dân giao phó. Kết thúc khóa huấn luyện, 100% chiến sĩ mới vui vẻ, phấn khởi nhận công tác mới (THANH SƠN).

Sư đoàn 375: Sáng 27-5, Sư đoàn 375 đã tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2017. Trong thời gian 3 tháng, các chiến sĩ mới đã được trang bị đầy đủ kiến thức chính trị, kỹ năng, kỹ chiến thuật theo đúng quy định. Kết quả huấn luyện: 100% chiến sĩ tham gia Hội thao đạt yêu cầu. Thực hành 3 tiếng nổ bảo đảm an toàn, có 82% đạt khá, giỏi; 22 tập thể và cá nhân được biểu dương, khen thưởng. các chiến sĩ mới đều xác định quyết tâm, sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ mới được giao (DUY ĐỨC).         

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website