9 giờ:5 phút Thứ sáu, ngày 4 tháng 8 , 2017

Đảng ủy Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII)

Ngày 4-8, tại Hà Nội, Thường vụ Đảng ủy Quân chủng PK-KQ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII) của Đảng cho cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng. Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; Thủ trưởng các cơ quan Quân chủng cùng hơn 400 cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị và cán bộ cao cấp của các cơ quan Quân chủng.

Đảng ủy Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII)
Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng
phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 5 (Khóa XII) của Đảng họp từ ngày 5 đến 10-5-2017 đã thành công tốt đẹp. BCH Trung ương đã thống nhất thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương và quyết định một số vấn đề quan trọng. Đặc biệt, Trung ương đã thống nhất cao ban hành 3 nghị quyết: Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Ba nghị quyết trên là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Nội dung trọng tâm của các nghị quyết là những định hướng lớn, mang tính đột phá về thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân. Đây là những chủ thể rất quan trọng, là nơi tạo ra của cải vật chất chủ yếu của nền kinh tế. Các nghị quyết lần này đều có nhiều điểm mới, thực sự là bước phát triển quan trọng cả về lý luận và thực tiễn của Đảng ta.

Đảng ủy Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII)
Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng
giới thiệu Nghị quyết “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN”.
Đảng ủy Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII)
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí báo cáo viên giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới của 3 nghị quyết quan trọng nêu trên và nghe hướng dẫn học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết. Đồng thời, cũng tại Hội nghị, các đại biểu được nghe hướng dẫn, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng về kết quả quản lý, sử dụng đất quốc phòng và công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng yêu cầu đối với các đồng chí báo cáo viên cần nhận thức rõ mục đích của Hội nghị nhằm giúp các đồng chí cán bộ chủ chốt trong Quân chủng nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị TW5 (Khóa XII), nắm chắc những công việc cần phải triển khai thực hiện để sau hội nghị về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong Quân chủng. Đối với các đồng chí cán bộ tham dự Hội nghị, cần nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung lắng nghe những nội dung báo cáo viên giới thiệu, kết hợp với tự nghiên cứu văn bản, tài liệu, trao đổi, thảo luận để nhận thức đúng, đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của từng nghị quyết, nắm chắc những nội dung cơ bản, những điểm mới, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ và giải pháp được Trung ương xác định trong các nghị quyết, làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả ở cơ quan, đơn vị mình. Sau hội nghị này, cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị TW5 (Khóa XII) cho các đối tượng ở cấp mình.

Về chủ trương Quân đội tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy Quân chủng giao cho Phòng Kinh tế (Cục Hậu cần) phối hợp với các cơ quan của Quân chủng và Văn phòng Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng nghiên cứu chuẩn bị dự thảo Kế hoạch của Đảng ủy Quân chủng thực hiện Nghị quyết 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước và Nghị quyết số 425, ngày 18-5-2017 của Quân ủy Trung ương về sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo một cách cụ thể, thiết thực và có tính khả thi cao.

Đồng chí Chính ủy Quân chủng nhấn mạnh: Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW5 (Khóa XII), cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp phải kết hợp chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị. Có như vậy việc học tập nghị quyết mới đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, mới tạo được động lực mới, động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Quân chủng phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: THÀNH TRUNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website