20 giờ:9 phút Chủ nhật, ngày 24 tháng 3 , 2019

Chuẩn bị chu đáo cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở là một chủ trương lớn, quan trọng của Đảng, Nhà nước ta, được tiến hành trên phạm vi cả nước, theo chu kỳ 10 năm/lần. Năm 2019 là lần thứ 5 thực hiện Tổng điều tra dân số. Thời gian qua, các cơ quan chức năng Quân chủng đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng để cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở trong Quân chủng được diễn ra theo đúng kế hoạch, đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Chuẩn bị chu đáo cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Chuẩn bị chu đáo cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Quân chủng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra dân số khu vực phía Bắc. Ảnh:
THÀNH TRUNG

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở, đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2011- 2020 và xây dựng chiến lược, các kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng (Khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.

Nội dung điều tra bao gồm: Thông tin chung về dân số và thông tin về nhà ở. Thời gian điều tra, thu thập thông tin bắt đầu từ 0 giờ ngày 1-4-2019 và kết thúc ngày 15-4-2019. Quá trình thu thập thông tin được thực hiện bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp của điều tra viên và kết hợp so sánh, đối chiếu với hồ sơ quản lý tại đơn vị điều tra. Đối với những người vắng mặt trong suốt thời gian điều tra, điều tra viên có thể hỏi chỉ huy đơn vị hoặc những người có trách nhiệm trong đơn vị và dựa vào những tài liệu do đơn vị cung cấp để ghi vào các mục của phiếu điều tra.

Đây là cuộc Tổng điều tra đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra nhằm nâng cao chất lượng số liệu, rút ngắn quá trình xử lý thông tin; trong đó, áp dụng hai hình thức thu thập thông tin mới là: Sử dụng thiết bị điện tử di động để điều tra và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin thông qua mạng Internet. Tuy nhiên, do đặc thù Quân đội, cùng với Bộ Ngoại giao và Bộ Công an, Bộ Quốc phòng sẽ thực hiện phương án Tổng điều tra bằng phỏng vấn trực tiếp đến các đối tượng điều tra để bảo đảm an toàn thông tin và bí mật quân sự.

Ngoài việc thực hiện mục tiêu, yêu cầu chung của Nhà nước; các thông tin, số liệu sau Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trong Bộ Quốc phòng và Quân chủng làm cơ sở phục vụ Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng báo cáo, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Chính phủ xây dựng chiến lược, kế hoạch và chính sách phát triển KT-XH toàn quốc nói chung; xây dựng, phát triển Quân đội để có những chính sách về nhà ở cho cán bộ, nhân viên đang công tác trong Quân chủng và LLVTND nói chung.

Để làm tốt công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra; vừa qua, Tư lệnh Quân chủng đã có Chỉ thị về việc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trong Quân chủng PK-KQ; Bộ Tư lệnh Quân chủng và các cơ quan, đơn vị thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc, xác định đơn vị điều tra và thành lập Tổ điều tra để triển khai thực hiện toàn bộ công việc trong đợt Tổng điều tra. Cùng với đó, Quân chủng tổ chức 2 đợt tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở khu vực phía Bắc (ngày 4 và 5-3) và khu vực phía Nam (8 và 9-3). Nội dung tập huấn bao gồm: Cấp phát và hướng dẫn sử dụng tài liệu; hướng dẫn công tác thống kê quân số diện cán bộ quản lý; hướng dẫn thống kê quân số diện quân lực quản lý; hướng dẫn thống kê nhà ở; Hướng dẫn thống kê, tổng hợp, bàn giao phiếu điều tra; hướng dẫn công tác tuyên truyền; Hướng dẫn tổng hợp báo cáo và các mốc thời gian báo cáo.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Qua hệ thống truyền thanh nội bộ, qua sinh hoạt, học tập hằng ngày. Nội dung tuyên truyền tập trung vào mục đích, ý nghĩa, nội dung của cuộc Tổng điều tra; kế hoạch tiến hành, trách nhiệm của các cấp và những người tham gia điều tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng điều tra.

Để cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 diễn ra theo đúng kế hoạch, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện Tổng điều tra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

BAN BIÊN TẬP

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website