14 giờ:32 phút Thứ ba, ngày 30 tháng 6 , 2020

Các ngành trong Quân chủng Phòng không - Không quân triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Sáng 30-6, tại Hà Nội, các ngành trong Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Cục Chính trị: Dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ CTĐ, CTCT 6 tháng cuối năm 2020 của Cục Chính trị có Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng. Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Các ngành trong Quân chủng Phòng không - Không quân triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Các ngành trong Quân chủng Phòng không - Không quân triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Hoạt động CTĐ, CTCT trong 6 tháng đầu năm 2020 được triển khai toàn diện, hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra, nhiều nội dung đạt chất lượng, hiệu quả tốt. Nổi bật là: Quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2020 chặt chẽ, nghiêm túc; làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý tư tưởng, quản lý kỷ luật bộ đội. Chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp; chủ động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Tiến hành có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ. Tình hình chính trị nội bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn đóng quân cơ bản ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần cảnh giác, ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

6 tháng cuối năm 2020, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị chủ động, sáng tạo, tiến hành đồng bộ, hiệu quả CTĐ, CTCT trên mọi mặt công tác; trọng tâm là làm tốt công tác giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng; tăng cường các biện pháp giáo dục nhận thức, chấp hành kỷ luật, pháp luật, hạn chế các vụ việc nghiêm trọng xảy ra. Chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tiến hành đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng tiến trình, kế hoạch; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng nhiệm kỳ 2020-2025. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ hoạt động và tiến hành có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng, góp phần để các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những kết quả, thành tích nổi bật về hoạt động CTĐ, CTCT mà các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020. Đồng thời yêu cầu trong 6 tháng cuối năm 2020, các cơ quan, đơn vị cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, kỷ luật, chính trị nội bộ; làm chuyển biến nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ; ngăn ngừa tình trạng vi pháp pháp luật và vi phạm kỷ luật; rà soát, nắm chắc tình hình cơ quan, đơn vị; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và chất lượng ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ; làm tốt công tác chuẩn bị tiến hành đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở làm tiền đề tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng PK-KQ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Thường xuyên quan tâm, quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp phân đội; chấp hành nghiêm quy trình công tác cán bộ; quán triệt và nắm chắc các quy định, quy chế về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị ổn định, an toàn về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020. (TRẦN LƯU)

Bộ Tham mưu: Dự và chủ trì Hội nghị ngành Tham mưu triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 có Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền -  Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng. Tham dự Hội nghị còn có đại biểu thủ trưởng một số cơ quan Bộ Quốc phòng; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong toàn Quân chủng.

Các ngành trong Quân chủng Phòng không - Không quân triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền -  Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng, chủ trì Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2020, dù bị ảnh hưởng lớn từ dịch Covid-19, song Bộ Tham mưu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong toàn Quân chủng tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các mệnh lệnh, chỉ lệnh của trên về sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay; Làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh lây lan vào cơ quan, đơn vị;  Rà soát, kiểm tra thực trạng khả năng sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đại hội đảng các cấp. Triển khai nhiệm vụ tổ chức Hội nghị Tư lệnh Không quân các nước ASEAN 2020 đảm bảo chặt chẽ. Công tác huấn luyện được nâng lên vững chắc, huấn luyện chiến sĩ mới đạt được mục tiêu, yêu cầu đặt ra, thực hành 3 tiếng nổ đạt kết quả tốt; tham gia diễn tập, hội thi, hội thao đạt kết quả tốt. Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”, triển khai đồng loạt có hiệu quả “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”. Chất lượng công tác giáo dục - đào tạo có nhiều chuyển biến tiến bộ.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền yêu cầu các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong toàn Quân chủng tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các mệnh lệnh, chỉ thị, quy định, chế độ sẵn sàng chiến đấu của trên; phát huy vai trò trách nhiệm, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp khắc phục dứt điểm những hạn chế, tồn tại; thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống văn kiện, sổ sách chiến đấu; tăng cường kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất, kiểm tra báo động sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị. Tổ chức huấn luyện đúng chương trình, kế hoạch đề ra, bám sát phương châm huấn luyện và tình hình thực tế tại đơn vị, huấn luyện phải đi đôi với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Rà soát tổ chức biên chế, vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có phục vụ thanh tra Bộ Quốc phòng kiểm tra. Quản lý chặt chẽ đất quốc phòng; tổ chức thi công, quản lý công trình chiến đấu, trận địa dự bị, thao trường bãi tập, đảm bảo an toàn, chất lượng. Đặc biệt, chú trọng nâng cao toàn diện công tác xây dựng chính quy, quản lý, duy trì kỷ luật trong toàn Quân chủng và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động. (THÁI SƠN)

Cục Kỹ thuật: Dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Kỹ thuật có Thiếu tướng Bùi Anh Chung - Phó Tư lệnh Quân chủng; Đại tá Đoàn Ninh Định - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật. Đại tá Lê Ngọc Bảo - Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng, chủ trì Hội nghị.

Các ngành trong Quân chủng Phòng không - Không quân triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Thiếu tướng Bùi Anh Chung - Phó Tư lệnh Quân chủng, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2020, ngành Kỹ thuật Quân chủng đã thực hiện nghiêm Chỉ lệnh công tác kỹ thuật của Bộ Quốc phòng và Quân chủng, tiến hành đồng bộ 6 mặt công tác kỹ thuật đạt hiệu quả cao. Đảm bảo đồng bộ, kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất của Quân chủng. Tổ chức tốt việc bàn giao, tiếp nhận, nghiệm thu vũ khí trang bị, vật tư kỹ thuật, điều động, điều chuyển trang bị. Các dự án cải tiến, hiện đại hóa vũ khí trang bị, đầu tư chiều sâu công nghệ bảo đảm theo tiến độ. Triển khai thực hiện đồng bộ các kế hoạch đầu tư tập trung; các chương trình xây dựng, củng cố cơ sở bảo đảm kỹ thuật ở các đơn vị. Các đơn vị thực hiện tốt các chỉ tiêu bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật theo kế hoạch đề ra, bảo đảm an toàn kỹ thuật và an toàn bay. Các nhà máy triển khai sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật theo chỉ tiêu pháp lệnh, chất lượng xuất xưởng bảo đảm tốt. Các kho thực hiện tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, bảo dưỡng và cất giữ vũ khí, trang bị kỹ thuật đúng quy định, bảo đảm an toàn.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm 2020, các cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc khắc phục những tồn tại, nâng cao trình độ khai thác, sử dụng làm chủ khí tài, trang bị mới, thực hiện chính quy ngành Kỹ thuật; tập trung bảo đảm tốt công tác kỹ thuật cho các nhiệm vụ của Quân chủng, nhất là nhiệm vụ trực ban sẵn sàng chiến đấu tăng cường dịp lễ kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước; tham gia các đợt diễn tập, hội thi, hội thao theo kế hoạc của Bộ Quốc phòng và Quân chủng; đồng thời sẵn sàng tổ chức bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ biển đảo khi có lệnh. (QUỲNH VÂN)

Cục Hậu cần:
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác hậu cần 6 tháng cuối năm 2020.

6 tháng đầu năm 2020, ngành Hậu cần Quân chủng đã triển khai đồng bộ, kịp thời, duy trì chặt chẽ các mặt công tác, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra đề ra, một số nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Bảo đảm hậu cần cho Quân chủng tăng cường sẵn sàng chiến đấu, bay nhiệm vụ, bắn đạn thật, diễn tập, xây dựng công trình; phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19; vận chuyển lực lượng, vũ khí trang bị, vật chất cho các nhiệm vụ; giữ ổn định, có phần cải thiện nơi ăn, ở và đời sống sinh hoạt bộ đội. Tiếp nhận, mua sắm, quản lý, cấp phát, thanh quyết toàn kinh phí vật chất, trang bị hậu cần kịp thời; thực hành tiết kiệm có hiệu quả. Tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng triển khai công tác tài chính - kinh tế đáp ứng nhu cầu chi tiêu, sử dụng ngân sách và điều tiết nguồn thu trong Quân chủng. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác huấn luyện hậu cần; chú trọng đẩy mạnh xây dựng chính quy ngành Hậu cần.

6 tháng cuối năm 2020, ngành Hậu cần Quân chủng xác định chủ động, tích cực làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và triển khai toàn diện các mặt công tác hậu cần, tài chính, kinh tế đạt chất lượng cao. Bảo đảm kịp thời, đầy đủ các mặt hậu cần cho nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, chú trọng các lực lượng làm nhiệm vụ trực ban chiến đấu, diễn tập, tìm kiếm cứu nạn đường không, khắc phục thảm họa thiên tai. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tổ chức tốt công tác nuôi dưỡng bộ đội trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện tốt nội dung huấn luyện hậu cần; xây dựng ngành Hậu cần vững mạnh toàn diện. (ÁNH TUYẾT)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website