19 giờ:45 phút Thứ sáu, ngày 11 tháng 12 , 2020

Cục Chính trị Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2021

Chiều 11-12, tại Hà Nội, Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2021. Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ, chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Cục Chính trị; thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan và các đồng chí cán bộ, QNCN trong toàn Cục.

Cục Chính trị Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2021
Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Cục Chính trị Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2021
Thủ trưởng Cục Chính trị Quân chủng trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2020.

Năm 2020, Cục Chính trị PK-KQ đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng, kế hoạch của Tư lệnh Quân chủng, cụ thể hóa vào thực tiễn nhiệm vụ của cơ quan. Làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng và tổ chức triển khai các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tạo được sự chuyển biến tích cực, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá; tiến hành có hiệu quả CTĐ, CTCT trong thực hiện các nhiệm vụ nhất là trong huấn luyện, SSCĐ, QLVT, QLĐHB, hội thi, hội thao, diễn tập, bắn đạn thật, trong phòng chống dịch Covid-19. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; tình hình chính trị tư tưởng nội bộ Cục ổn định, dân chủ, đoàn kết thống nhất cao; nền nếp chế độ xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cảnh quan môi trường có nhiều chuyển biến. Cán bộ, chiến sĩ đề cao trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, cơ quan an toàn tuyệt đối.

Năm 2021, Cục Chính trị xác định tập trung các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, làm chuyển biến thực chất công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVQP; quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, ngăn ngừa hiệu quả, không để bất ngờ về tư tưởng và vụ việc vi phạp kỷ luật, pháp luật, giữ vững sự ổn định về chính trị, tư tưởng; tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc, phát huy dân chủ cơ sở, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng trong toàn Cục, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy trình, quy chế công tác cán bộ, tập trung quản lý, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt. Tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy ngành, đưa hoạt động CTĐ, CTCT đi vào nền nếp, đúng nguyên tắc, điều lệ, chế độ theo quy định. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực chỉ huy, trực ban các cấp, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, chấp hành kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động và an toàn giao thông; thực hiện chấn chỉnh tổ chức, biên chế theo quy định của trên; triển khai thực hiện tốt các chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội, kịp thời giải quyết vương mắc phát sinh, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong toàn Quân chủng và Cục Chính trị.

Tại Hội nghị, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục Chính trị PK-KQ đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2020 và Phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”.

Tin, ảnh: DƯƠNG TOÀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website