15 giờ:44 phút Thứ hai, ngày 14 tháng 2 , 2022

Sư đoàn 375 xây dựng chính quy ngành công tác đảng, công tác chính trị

Phát huy kết quả đã đạt được năm 2021, năm 2022, Sư đoàn 375 tiếp tục có nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT), trong đó tập trung xây dựng chính quy ngành, coi đây là khâu đột phá mũi nhọn để làm chuyển biến nhận thức đến hành động cho cán bộ, chiến sĩ.

Sư đoàn 375 xây dựng chính quy ngành công tác đảng, công tác chính trị
Kiểm tra hệ thống sổ sách văn kiện CTĐ, CTCT ở Trung đoàn 290, Sư đoàn 375.

Đến Sư đoàn 375, chúng tôi rất ấn tượng với hệ thống sổ sách văn kiện CTĐ, CTCT ở các cơ quan, đơn vị. Sổ sách được đóng bìa cứng, đồng nhất về màu sắc, đăng ký theo mẫu thống nhất. Sổ sách, công văn, tài liệu của từng ngành được để gọn gàng vào cặp tài liệu có dán nhãn ở bìa trước và sau gáy, đồng thời được để vào từng giỏ riêng như: Cặp tài liệu công tác tổ chức, cặp tài liệu công tác tư tưởng, cặp tài liệu công tác quần chúng...

Thượng tá Đoàn Đức Sơn - Chính ủy Trung đoàn 290, cho biết: “Cặp quản lý công văn, tài liệu, giá để sổ sách, hộp báo thao trường của khối cơ quan Trung đoàn đến các trạm được củng cố, kiện toàn, thống nhất theo hướng dẫn của Phòng Chính trị Sư đoàn. Lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn yêu cầu các đơn vị phải đẹp về hình thức, sắp xếp khoa học “dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra” và thực chất về nội dung. Sổ sách, văn kiện CTĐ, CTCT được đăng ký theo kế hoạch, chế độ. Các loại văn kiện trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên được kiện toàn, bổ sung khi có sự thay đổi về VKTBKT và tổ chức, biên chế”.

Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết, ngay từ đầu năm 2022 trong chỉ thị, kế hoạch Sư đoàn đã xác định xây dựng chính quy ngành CTĐ, CTCT góp phần để đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Cơ quan chính trị các cấp đã có hướng dẫn xây dựng chính quy ngành kết hợp với xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”; thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm chính quy ngành CTĐ, CTCT, từ xây dựng cán bộ chính trị, cơ quan chính trị, thực hiện nền nếp chế độ đến việc đăng ký sổ sách, văn kiện. Bám sát quy chế, quyết định và hướng dẫn của cấp trên, Sư đoàn ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể, chính xác.

Bước đột phá trong xây dựng chính quy ngành CTĐ, CTCT là thực hiện nền nếp, chế độ của cơ quan chính trị các cấp, trong đó đi sâu vào việc quán triệt mệnh lệnh, chỉ thị của trên; công tác nắm tình hình và nền nếp, chế độ báo cáo. Đồng thời, Sư đoàn lấy xây dựng con người làm trung tâm, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị, phải thật sự uy tín, mẫu mực về nhận thức và hành động. Vì thế, các cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là bí thư chi bộ, chính trị viên nắm vững về chuyên môn, thực hiện đúng các nguyên tắc, quy chế, điều lệnh, điều lệ bằng các đợt tập huấn bồi dưỡng cán bộ chính trị, hội thao ra quân huấn luyện, hội thi bí thư chi bộ, bí thư chi đoàn và các cuộc kiểm tra thường xuyên, đột xuất, rút kinh nghiệm kịp thời để từ đó tiến hành CTĐ, CTCT thống nhất trong toàn Sư đoàn.

Theo Thượng tá Hoàng Phi Trường - Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn, trong thời gian qua Sư đoàn chú trọng rèn luyện phong cách, phương pháp, tác phong của đội ngũ bí thư chi bộ, chính trị viên; khả năng hướng dẫn, điều hành và công tác kiểm tra của các ngành chuyên môn. Thực hiện theo phương châm “trên làm gương mẫu, dưới tích cực làm theo”, cơ quan thực hiện theo chức năng, cá nhân làm việc theo chức trách. Yêu cầu đối với cán bộ chính trị trong Sư đoàn thực hiện tốt nội dung “3 xây” (Xây dựng ý thức trách nhiệm, nêu gương; ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương; gần gũi, yêu thương bộ đội) và “3 chống” (Chống bệnh thành tích; nói không đi với làm; quan liêu, gia trưởng, chủ quan, thờ ơ, vô cảm). Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn Sư đoàn đã củng cố, làm mới 100% sổ sách, văn kiện của tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng; kiện toàn, bổ sung cấp ủy viên các cấp theo quy định; tập huấn cho 100% cán bộ chính trị; tổ chức hội thao, hội thi cho hơn 100 lượt để giáo viên giảng dạy chính trị. Hoạt động CTĐ, CTCT được duy trì chặt chẽ, nghiêm túc; ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành chế độ, nền nếp được nâng lên. Qua đó, đã góp phần nâng cao sức lãnh đạo của tổ chức Đảng, phát huy vai trò của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị và các tổ chức góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao.

Bài, ảnh: LÊ HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website