15 giờ:28 phút Thứ sáu, ngày 18 tháng 3 , 2022

Đảng ủy Quân chủng PK-KQ kiểm tra Đảng ủy Học viện PK-KQ

Từ ngày 16 đến 18-3, Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) do Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân chủng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra Đảng ủy và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Học viện PK-KQ.

Thường vụ Đảng ủy Quân chủng PK-KQ kiểm tra Đảng ủy Học viện PK-KQ
Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ kết luận kiểm tra.

Đối với Đảng ủy Học viện PK-KQ, nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo (GD, ĐT); thực hiện khâu đột phá về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, GD, ĐT; lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quy, rèn luyện, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động; thực hiện quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu; lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-10-2021 về những điều đảng viên không được làm… Đối với các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện PK-KQ, nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, cấp mình và trách nhiệm trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chức trách được giao, gắn với nội dung kiểm tra của tập thể; việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, giữ gìn đạo đức lối sống, gắn trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn đoàn kết nội bộ, giải quyết mối quan hệ trong lãnh đạo, chỉ huy.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Quân chủng PK-KQ đã ghi nhận và đánh giá cao công tác quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị của Thường vụ, Đảng ủy Ban giám đốc Học viện PK-KQ; các cơ quan, khoa, đơn vị trong Học viện đã nêu cao ý thức trách nhiệm, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể trong cấp ủy, chỉ huy; làm tốt công tác chuẩn bị và phục vụ kiểm tra theo đúng nội dung, chương trình, kế hoạch, đạt được mục đích, yêu cầu của Đoàn kiểm tra đã đặt ra.

Tin, ảnh: THẾ MẠNH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website