5 giờ:33 phút Thứ tư, ngày 29 tháng 3 , 2017

Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả tháng đầu ra quân huấn luyện năm 2017

Ngày 27-3, Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ đã tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả tháng đầu ra quân huấn luyện năm 2017 đối với các cơ quan, phòng, ban, đơn vị trong Cơ quan Cục Chính trị. Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị chủ trì kiểm tra.

 Nội dung kiểm tra, đánh giá kết quả tháng đầu ra quân thực hiện nhiệm vụ huấn luyện của Cục Chính trị gồm: Nhận thức về chính trị; nhận thức về nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý, duy trì kỷ luật năm 2017 và thực hành các động tác Điều lệnh đội ngũ…

Kết quả kiểm tra cho thấy, 100% cán bộ, trợ lý, nhân viên, hạ sĩ quan, binh sĩ của Cục Chính trị có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức đúng, đầy đủ phương châm, chỉ tiêu, yêu cầu, nội dung, khoa mục, đề mục công tác huấn luyện; có ý thức trách nhiệm trong xây dựng đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao ngay từ ngày đầu ra quân huấn luyện năm 2017; chất lượng huấn luyện ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu. Có được kết quả đó là do cấp ủy, chỉ huy các cấp đã làm tốt công tác quán triệt, giáo dục các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên về nhiệm vụ huấn luyện; các cơ quan, phòng, ban, đơn vị  đã xây dựng tốt mối đoàn kết, thống nhất và quyết tâm để mọi đối tượng phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hành huấn luyện. Kết quả của tháng đầu huấn luyện là tiền đề quan trọng để Cục Chính trị đánh giá, hiệu chỉnh phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi kiểm tra.

Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả tháng đầu ra quân huấn luyện năm 2017
Ban Tổ chức, Ban Giám khảo quán triệt nội dung, yêu cầu đợt kiểm tra.

Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả tháng đầu ra quân huấn luyện năm 2017
Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả tháng đầu ra quân huấn luyện năm 2017
Các cá nhân thực hiện nội dung kiểm tra Điều lệnh.

Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả tháng đầu ra quân huấn luyện năm 2017
Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả tháng đầu ra quân huấn luyện năm 2017
Ban Tổ chức, Ban Giám khảo nhận xét, chấn chỉnh các cá nhân sau kiểm tra.

Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả tháng đầu ra quân huấn luyện năm 2017
Toàn cảnh buổi kiểm tra.

Tin, ảnh: NGÔ TIẾN MẠNH 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website