5 giờ:31 phút Thứ tư, ngày 29 tháng 3 , 2017

Quân chủng kiểm tra, khảo sát nắm tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Lữ đoàn 26

Ngày 28-3, Đoàn kiểm tra của Quân chủng PK-KQ do Thiếu tướng Hồ Văn Đức - Phó Chính ủy Quân chủng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, khảo sát nắm tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) ở Lữ đoàn 26.


Quân chủng kiểm tra, khảo sát nắm tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Lữ đoàn 26
 
Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Chính ủy Lữ đoàn báo cáo kết quả thực hiện
Quy chế dân chủ ở cơ sở.
Quân chủng kiểm tra, khảo sát nắm tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Lữ đoàn 26
Kiểm tra đăng ký sổ sách tại Lữ đoàn 26.

Quân chủng kiểm tra, khảo sát nắm tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Lữ đoàn 26
Thiếu tướng Hồ Văn Đức - Phó Chính ủy Quân chủng kết luận buổi kiểm tra.
Tại buổi làm việc, sau khi phổ biến kế hoạch kiểm tra và nghe chỉ huy Lữ đoàn 26 báo cáo, Đoàn đã tiến hành kiểm tra trên các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị; hướng dẫn của Tổng cục Chính trị và của Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ “Về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện QCDCCS trong Quân đội và trong Quân chủng”; các văn bản về xây dựng và thực hiện QCDCCS của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp và các tổ chức quần chúng trong việc thực hiện QCDCCS trong Quân đội và trong Quân chủng. Ngoài ra, tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra cũng đã tiến hành kiểm tra đăng ký sổ sách, khảo sát, lấy ý kiến của cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVQP về thực hiện QCDCCS; đánh giá kết quả hoạt động của hội đồng quân nhân (HĐQN) và các tổ chức quần chúng trong thực hiện QCDCCS.

Kết luận tại các buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chính ủy Quân chủng đã biểu dương những kết quả mà Lữ đoàn 26 đạt được trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện QCDCCS của đơn vị. Đồng thời yêu cầu đơn vị duy trì nghiêm nền nếp và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng, HĐQN; phải thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quán triệt nhiệm vụ, giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức thực hiện tốt việc xây dựng các quy chế, quy định, đăng ký sổ sách; tổ chức sinh hoạt đối thoại với cán bộ, chiến sĩ, CNV, lao động quốc phòng theo định kỳ; quan tâm chăm lo đời sống vất chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVQP; phát huy dân chủ, giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trong đơn vị để cán bộ, chiến sĩ, yên tâm công tác, hoàn tốt nhiệm vụ được giao.       

                                                            Tin, ảnh: DƯƠNG TOÀN

 


 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website