15 giờ:58 phút Thứ sáu, ngày 10 tháng 11 , 2023

Quân chủng Phòng không-Không quân kiểm tra Sư đoàn 361 và Sư đoàn 371

Trong 3 ngày (từ 8 đến 10-11), Đoàn kiểm tra của Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) do Đại tá Nguyễn Xuân Thủy - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; công tác huấn luyện bắn đạn thật tại Sư đoàn 361 và Sư đoàn 371. Tham gia Đoàn kiểm tra có Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; thủ trưởng các cơ quan và đại diện một số phòng chức năng của Quân chủng PK-KQ.

Quân chủng Phòng không-Không quân kiểm tra Sư đoàn 361 và Sư đoàn 371
Đại tá Nguyễn Xuân Thủy - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng triển khai nội dung kiểm tra tại Trung đoàn 250, Sư đoàn 361.

Quân chủng Phòng không-Không quân kiểm tra Sư đoàn 361 và Sư đoàn 371
Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng 
kiểm tra sổ sách CTĐ, CTCT tại Phòng Chính trị Sư đoàn 361.

Quân chủng Phòng không-Không quân kiểm tra Sư đoàn 361 và Sư đoàn 371
Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng kiểm tra sổ sách CTĐ, CTCT tại Trung đoàn 250, Sư đoàn 361.

Tại các đơn vị: Trung đoàn 250, Trung đoàn 280, Trung đoàn 218 và cơ quan Sư đoàn 361; Trung đoàn 916 và cơ quan Sư đoàn 371; sau khi nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo, Đoàn đã kiểm tra toàn diện trên 4 mặt công tác (Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật) theo các chỉ tiêu về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” theo Chỉ thị số 79/CT-BQP, ngày 22-7-2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, công tác huấn luyện bắn đạn thật… Trong đó, tập trung kiểm tra nhận thức các thành phần trong kíp chiến đấu, kết quả thực hiện chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay; hệ thống văn kiện chiến đấu, văn kiện huấn luyện, văn kiện xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; nền nếp canh trực, luyện tập và đăng ký sổ sách SCH, công tác phòng chống cháy nổ; quản lý súng, đạn bộ binh; kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu huấn luyện năm 2023; công tác huấn luyện chiến đấu, tham gia diễn tập, bắn đạn thật; kết quả công tác huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; kiểm tra nhận thức chính trị; hệ thống văn kiện, nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ…

Quân chủng Phòng không-Không quân kiểm tra Sư đoàn 361 và Sư đoàn 371
Kiểm tra tổ chức một buổi chào cờ không có cấp trên dự tại Trung đoàn 280, Sư đoàn 361.

Quân chủng Phòng không-Không quân kiểm tra Sư đoàn 361 và Sư đoàn 371
Kiểm tra thực hành tình huống đánh địch mặt đất tại Trung đoàn 280, Sư đoàn 361.
Quân chủng Phòng không-Không quân kiểm tra Sư đoàn 361 và Sư đoàn 371
Kiểm tra hệ thống văn kiện chiến đấu tại Trung đoàn 218, Sư đoàn 361.

Quân chủng Phòng không-Không quân kiểm tra Sư đoàn 361 và Sư đoàn 371
Kiểm tra công tác huấn luyện điều lệnh đội ngũ tại Trung đoàn 218, Sư đoàn 361.

Quân chủng Phòng không-Không quân kiểm tra Sư đoàn 361 và Sư đoàn 371
Kiểm tra nhận thức chính trị của sĩ quan, quân nhân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ tại Trung đoàn 218, Sư đoàn 361.

Quân chủng Phòng không-Không quân kiểm tra Sư đoàn 361 và Sư đoàn 371
Kiểm tra sổ sách công tác hậu cần tại Phòng Hậu cần, Sư đoàn 371.

Quân chủng Phòng không-Không quân kiểm tra Sư đoàn 361 và Sư đoàn 371
Kiểm tra sổ sách công tác tài chính tại Trung đoàn 916, Sư đoàn 371.

Quân chủng Phòng không-Không quân kiểm tra Sư đoàn 361 và Sư đoàn 371
Kiểm tra công tác quản lý súng, đạn bộ binh tại Trung đoàn 916, Sư đoàn 371.

Quân chủng Phòng không-Không quân kiểm tra Sư đoàn 361 và Sư đoàn 371
Kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ tại Trung đoàn 916, Sư đoàn 371.

Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, từ đầu năm 2023 đến nay, Sư đoàn 361 và Sư đoàn 371 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện huấn luyện, văn kiện về xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” được xây dựng đúng theo quy định, hướng dẫn; đăng ký, thống kê cơ bản đầy đủ. Các sư đoàn đã duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay; 100% phân đội làm nhiệm vụ trực ban chiến đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác huấn luyện chiến đấu được duy trì có nền nếp, trình độ kíp chiến đấu và đội ngũ phi công không ngừng được nâng lên. Tham gia hội thi, hội thao, diễn tập các cấp, huấn luyện tham gia bắn đạn thật đạt chất lượng, hiệu quả tốt. Việc chấp hành điều lệnh, điều lệ, nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật của các bộ, chiến sĩ có chuyển biến rõ nét; hệ thống bảng biển xây dựng chính quy, cảnh quan môi trường xây dựng xanh, sạch, đẹp. Nền nếp hoạt động công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) được duy trì nghiêm túc, có nền nếp, đạt hiệu quả; công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị...

Quân chủng Phòng không-Không quân kiểm tra Sư đoàn 361 và Sư đoàn 371
Đại tá Nguyễn Xuân Thủy - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng kết luận kiểm tra tại Sư đoàn 361.
Quân chủng Phòng không-Không quân kiểm tra Sư đoàn 361 và Sư đoàn 371
Đại tá Nguyễn Xuân Thủy - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng kết luận kiểm tra tại Sư đoàn 371.

Kết luận kiểm tra, Đại tá Nguyễn Xuân Thủy - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà 2 sư đoàn đạt được trong năm 2023. Đồng thời yêu cầu các đơn vị nhanh chóng tiếp thu, rút kinh nghiệm và khắc phục triệt để những tồn tại mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; rà soát, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện chiến đấu ở các cấp cho phù hợp thực tế; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, bảo quản chặt chẽ súng, đạn bộ binh, các phương tiện phòng chống cháy nổ; dự kiến và luyện tập thành thục các phương án phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, vũ khí trang bị. Chấp hành nghiêm quy định về bảo mật, không để xảy ra lộ lọt thông tin, tài liệu mật. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ; quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, kỷ luật; kịp thời xử lý các biểu hiện nảy sinh; giữ vững mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; bảo đảm đầy đủ, kịp thời công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ...

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website