12 giờ:59 phút Thứ sáu, ngày 5 tháng 5 , 2017

Hội nghị bạn đọc, cộng tác viên thông tin khoa học quân sự khu vực Hà Nội

Ngày 4-5, tại Thị xã Sơn Tây, Trung tâm Thông tin khoa học quân sự (KHQS) Bộ Quốc phòng và Học viện PK-KQ đã phối hợp tổ chức Hội nghị bạn đọc, cộng tác viên thông tin KHQS khu vực Hà Nội. Đại tá Nguyễn Chí Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin KHQSBQP chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đại biểu các học viện, nhà trường trong Quân đội; đại diện các cơ quan báo chí trong Quân đội; đại biểu bạn đọc, cộng tác viên khu vực Hà Nội của Trung tâm thông tin KHQS Bộ Quốc phòng.

Hội nghị bạn đọc, cộng tác viên thông tin khoa học quân sự khu vực Hà Nội
Đại tá Nguyễn Chí Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin KHQS Bộ Quốc
phòng phát biểu tại Hội nghị.
Hội nghị bạn đọc, cộng tác viên thông tin khoa học quân sự khu vực Hà Nội
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trong những năm qua, Trung tâm Thông tin KHQS Bộ Quốc phòng luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm chính trị và quân sự của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trung tâm đã thường xuyên đổi mới nội dung, các chuyên mục phong phú, đa dạng, bám sát đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về vấn đề quân sự quốc phòng, tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn khoa học chính trị và quân sự, là cơ sở quan trọng giúp các cơ quan đơn vị trong toàn quân nâng cao nhận thức về chính trị, quân sự, hiểu biết về khoa học quân sự thế giới, nhất là các đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm trong viết bài cho các ấn phẩm, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền của Trung tâm Thông tin KHQS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chấp hành Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Kết luận Hội nghị, Đại tá Nguyễn Chí Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin KHQS Bộ Quốc phòng đã cảm ơn và tiếp thu những đóng góp của các đại biểu để Trung tâm ngày càng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Tin, ảnh: THÁI SƠN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website