19 giờ:34 phút Thứ năm, ngày 18 tháng 5 , 2017

Đảng ủy Cục Chính trị tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 213 và Chỉ thị 90 của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng PK-KQ

Ngày 18-5, Đảng ủy Cục Chính trị đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 213-CT/ĐU “Về việc điều động, luân chuyển cán bộ trong Quân chủng PK-KQ” và Chỉ thị 90-CT/ĐU “Về việc đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, QNCN, CNVQP trong Quân chủng PK-KQ giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo” của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng PK-KQ. Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Cục Chính trị tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 213 và Chỉ thị 90 của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng PK-KQ
Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị,
Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 213 và Chỉ thị 90 của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Đảng ủy Cục Chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ làm tốt công tác giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, QNCN, CNVQP về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc điều động, luân chuyển cán bộ và công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên; qua đó làm chuyển biến nhận thức, tạo sự đồng thuận, nhất trí trong các cơ quan, đơn vị. Việc điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ thực hiện đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy hoạch bố trí, sử dụng cán bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, QNCN, CNVQP được tiến hành thường xuyên, chặt chẽ. Các đồng chí được điều động, bổ nhiệm và được đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ đều phát huy kiến thức, năng lực, trình độ trong quá trình công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Cục Chính trị xác định tiếp tục giáo dục, quán triệt Chỉ thị 213 và Chỉ thị 90 cho 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị. Tiến hành rà soát, đánh giá đúng thực chất, chỉ rõ ưu, khuyết điểm, số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ thuộc cơ quan, đơn vị quản lý. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục nhiệm vụ; xây dựng ý thức trách nhiệm, động cơ phấn đấu cho đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xét, đề nghị đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bám sát quy hoạch, kế hoạch giải quyết số lượng cán bộ hàng năm và yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ; lựa chọn đúng đối tượng, hoàn thành chỉ tiêu luân chuyển cán bộ và học tập ngoại ngữ được Quân chủng giao. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, năng lực, phương pháp tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ, nhân viên. Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và hậu phương gia đình cán bộ, chiến sĩ; tạo điều kiện để cán bộ, QNCN, CNVQP phát huy khả năng, năng lực, trình độ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Tin, ảnh: KIÊN CƯỜNG, THÀNH TRUNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website