19 giờ:45 phút Thứ năm, ngày 9 tháng 6 , 2022

Bộ Quốc phòng kiểm tra Quân chủng Phòng không - Không quân

Ngày 9-6, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Võ Minh Lương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, việc chấp hành pháp luật, kỷ luật và công tác 1389; việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế tại Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ).

Đón tiếp và làm việc với Đoàn tại Bộ Tư lệnh Quân chủng có Trung tướng Vũ Văn Kha – Quyền Tư lệnh Quân chủng, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng, thủ trưởng các cơ quan và đại diện một số phòng chức năng của Quân chủng PK-KQ.

Bộ Quốc phòng kiểm tra Quân chủng Phòng không - Không quân
Thượng tướng Võ Minh Lương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kết luận kiểm tra.

Năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch, nhiều nhiệm vụ đạt kết quả tốt. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác tư pháp, thanh tra và công tác phòng chống vi phạm, tội phạm; xây dựng đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện ở các cấp; triển khai thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong giải quyết vụ án, vụ việc, xử lý đơn thư, xử lý kỷ luật, bảo đảm an ninh, an toàn. Đăc biệt, Quân chủng đã chủ động khắc phục những tồn tại, khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và các mặt công tác khác được thực hiện thường xuyên, góp phần giảm thiểu vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật, để Quân chủng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Kết luận kiểm tra, Thượng tướng Võ Minh Lương ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Quân chủng PK-KQ đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng cần thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác cải cách tư pháp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục chính trị, tư tưởng với nội dung sát thực tế từng đơn vị, từng đối tượng, với hình thức phong phú, đa dạng; duy trì có nền nếp công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định; xử lý dứt điểm các nội dung khiếu nại, tố cáo, không để vượt cấp, kéo dài và tạo thành điểm nóng; chủ động nâng cao chất lượng công tác của các cơ quan điều tra hình sự, thanh tra, pháp chế và Viện Kiểm sát. Cán bộ, chỉ huy các cấp trong Quân chủng phải thường xuyên trau dồi, học hỏi, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, người chỉ huy đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác phối hợp trong giải quyết công việc giữa các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế để kịp thời nắm, cung cấp thông tin, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ngoài Quân đội, chính quyền địa phương để bảo đảm hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm; chú trọng xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị. Cán bộ chỉ huy các cấp phải thực sự gương mẫu trong công việc và sinh hoạt để cấp dưới học tập, noi theo.

Thượng tướng Võ Minh Lương lưu ý, trong những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, sai sót, Quân chủng cần lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp tập trung làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra; đề ra giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan bảo đảm giải quyết các vụ việc, vụ án đúng người, đúng pháp luật, hạn chế sót, lọt tội phạm và không để xảy ra oan sai; tổ chức tập huấn, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản, hướng dẫn của các cơ quan chức năng; rà soát, lập phương án xử lý dự án, hợp đồng kinh tế chặt chẽ, đúng tiến độ…

Tin, ảnh: ĐÌNH KÝ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website