18 giờ:6 phút Thứ hai, ngày 4 tháng 11 , 2019

Quân chủng PK-KQ tổng kết công tác thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em; Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019

Ngày 4-11, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS); Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em (UBDSGĐ&TE); Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) Quân chủng Phòng khong - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng công tác năm 2020. Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Quân chủng PK-KQ tổng kết công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em; Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ  năm 2019   
Đại tá Ngô Quốc Chung – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng kết luận Hội nghị.

Năm 2019, Quân chủng đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiệm nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế, thông tư, hướng dẫn của các cấp về xây dựng và thực hiện QCDCCS. Thực hiện dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của tổ chức Đảng, trong quản lý, điều hành của người chỉ huy và các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân có nhiều chuyển biến tiến bộ, vững chắc. Chất lượng, hiệu quả trong thực hiện dân chủ được nâng lên, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, tin tưởng vào vũ khí trang bị, có trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; giải quyết tốt các mối quan hệ trong lãnh đạo, chỉ đạo; nội bộ đoàn kết, thống nhất, dân chủ được phát huy, mở rộng, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD...

Công tác VSTBPN Quân chủng luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp trong Quân chủng và cơ quan nghiệp vụ cấp trên. Ban VSTBPN thường xuyên được kiện toàn và triển khai thực hiện có nền nếp, một số mục tiêu đã đạt kế hoạch đề ra. Quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ được bảo đảm, động viện chị em tích cực công tác, lao động, học tập, xây dựng gia đình hạnh phúc, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Hội phụ nữ vững mạnh, đơn vị VMTD. Các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của phụ nữ luôn được bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng quyên tắc. Có 107/107 hội phụ nữ có tổ, nhóm tiết kiệm….

Tổ chức bộ máy DS,GĐ&TE các cấp thường xuyên được kiện toàn và duy trì hoạt động có nền nếp; các chỉ thị, Nghị quyết và văn bản hướng dẫn của trên đều được triển khai kịp thời. Các đơn vị đã phối hợp hoạt động tốt giữa các ban, ngành và các tổ chức quần chúng trong thực hiện công tác truyền thông, giáo dục nội dung trọng tâm làm thay đổi nhận thức, hành vi trong thực hiện các mục tiêu, chính sách DS-KHHGĐ cho sĩ quan, QNCN và CNVQP. Tổ chức nhiều hoạt động bôt ích về gia đình và trẻ em, hỗ trợ trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, quản lý vá sử dụng các Quỹ bảo trợ trẻ em đúng quy chế...

Trong thời gian tới, để phát huy tốt hơn nữa công tác QCDCCS, VSTBPN và công tác DSGĐ&TE cần tiếp tục làm tốt công tác quán triệt giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy, chính uy (CTV), cán bộ, đảng viên, quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng và người lao động về thực hiện QCDCCS; gắn việc thực hiện QCDCCS với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Phát huy đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực, cấp ủy viên phụ trách các cấp, vai trò tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, kiểm tra của cơ quan chính trị trong xây dựng và thực hiện QCDCCS. Tập trung chỉ đạo thực hiện dân chủ trong công tác lãnh đạo các tổ chức, dân chủ trong quản lý cơ sở vật chất, tài chính, mua sắm vật tư, trang bị, tuyển sinh, đào tạo, tuyển dụng lao động hợp đồng và phát huy vai trò làm chủ của các tổ chức quần chúng, giải quyết tốt  những vấn đề nảy sinh, sinh hoạt đối thoại dân chủ giữa lãnh đạo, chỉ huy đơn vị với cán bộ, chiến sĩ và người lao động… Tổ chức tốt các hoạt động truyền thông về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ; bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội; phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em. Tạo điều kiện cho các đồng chí cán bộ nữ được học tập nâng cao trình độ theo nguyện vọng chính đáng, tăng cường quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác VSTBPN để nâng cao chất lượng hoạt động. Tăng cường các biện pháp chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Quan tâm hỗ trợ cho trẻ em phẫu thuật tim, con liệt sĩ, trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tin, ảnh: ÁNH TUYẾT
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website