5 giờ:47 phút Thứ sáu, ngày 26 tháng 5 , 2017

Đảng ủy Cục Kỹ thuật tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 213 và Chỉ thị 90 của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng PK-KQ

Ngày 25-5 tại Hà Nội, Đảng ủy Cục Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 213-CT/ĐU “Về việc điều động, luân chuyển cán bộ trong Quân chủng PK-KQ” và Chỉ thị số 90-CT/ĐU “Về việc đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, QNCN, CNVQP trong Quân chủng PK-KQ giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo” của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng. Đại tá Nguyễn Xuân Vọng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Cục Kỹ thuật tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 213 và Chỉ thị 90 của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng PK-KQ	 
Đại tá Nguyễn Xuân Vọng kết luận Hội nghị.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất đánh giá: Đảng ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Cục Kỹ thuật đã quán triệt sâu sắc và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 213-CT/ĐU, Chỉ thị 90- CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng; tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc điều động, luân chuyển cán bộ và công tác bồi dưỡng, tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ ngoại ngữ. Công tác cán bộ thực hiện theo đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình, bố trí, sắp xếp, sử dụng, điều động cán bộ theo quy hoạch. Nhìn chung đội ngũ cán bộ trong Cục Kỹ thuật có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; công tác học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, QNCN, CNVCQP bước đầu cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, phát huy được khả năng, trình độ để áp dụng vào nghiên cứu, khai thác, sử dụng, sửa chữa, bảo quản, cất giữ các loại vũ khí trang bị kỹ thuật ở các cơ quan, đơn vị.

Kết luận Hội nghị, Đại tá Nguyễn Xuân Vọng nhấn mạnh: Trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị 213-CT/ĐU, Chỉ thị 90-CT/ĐU cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị; tiến hành rà soát cả về số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ thuộc cơ quan, đơn vị quản lý. Xét, đề nghị đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về trình độ ngoại ngữ phải bám sát với thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ và VKTBKT được trang bị. Thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy trình trong công tác cán bộ, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, quản lý chặt chẽ cán bộ theo phân cấp; kết hợp chặt chẽ quản lý cán bộ với quản lý đảng viên, xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì.

Tin,ảnh: VŨ VĂN BÍNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website