5 giờ:34 phút Thứ năm, ngày 15 tháng 6 , 2017

Sơ kết thực hiện Chỉ thị số 90 và Chỉ thị số 213 của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng PK-KQ:

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, đạt hiệu quả

Để thực hiện tốt chủ trương sắp xếp cán bộ gắn với địa bàn cư trú, động viên cán bộ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giải quyết tốt số lượng, cải thiện cơ cấu, nâng cao chất lượng toàn diện cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Thường vụ Đảng ủy Quân chủng PK-KQ đã ban hành Chỉ thị 90-CT/ĐU và Chỉ thị 213-CT/ĐU về đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ và điều động, luân chuyển cán bộ trong Quân chủng. Sau thời gian triển khai tổ chức thực hiện các chỉ thị, bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, đạt hiệu quả
Giờ học ngoại ngữ của các học viên tại Học viện PK-KQ.
Ảnh: ĐỨC LƯU

Sau thời gian triển khai thực hiện Chỉ thị 90-CT/ĐU và Chỉ thị 213-CT/ĐU khẳng định đây là những chủ trương đúng đắn, kịp thời trong tình hình hiện nay. Việc điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ các cấp đã giải quyết tốt số lượng, cải thiện cơ cấu, nâng cao chất lượng toàn diện cho đội ngũ cán bộ. Đồng thời, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, QNCN, CNVQP đã đáp ứng yêu cầu cấp thiết cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, trong khai thác sử dụng, bảo quản, sửa chữa, cải tiến và làm chủ VKTBKT, bảo đảm cho Quân chủng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Chỉ thị 90-CT/ĐU đã góp phần làm cho mọi cán bộ, QNCN, CNVQP nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ trong xu thế hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa và phát triển khoa học quân sự. Trong tổ chức thực hiện, các học viện, nhà trường của Quân chủng đã làm tốt công tác quán triệt, chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung, chương trình, quy trình và phương pháp tổ chức đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Nga cho các đối tượng; lựa chọn cử cán bộ đề nghị đi đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ tại các trường trong và ngoài Quân đội, đào tạo ở nước ngoài theo đúng chỉ tiêu Quân chủng giao và theo yêu cầu nhiệm vụ giảng dạy của nhà trường. Đối với các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong hướng dẫn, chỉ đạo đồng thời tham mưu, báo cáo đề xuất với Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng xác định đúng các loại hình đi đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ trong từng giai đoạn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy và chỉ đạo đơn vị theo ngành dọc được phân công.

Thông qua việc thực hiện Chỉ thị 213-CT/ĐU về điều động, luân chuyển cán bộ trong Quân chủng đã từng bước nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ về yêu cầu nhiệm vụ, xác định quyết tâm khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống. Nhìn chung, công tác điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ trong Quân chủng đã có chuyển biến, tiến bộ; tỷ lệ cán bộ đang công tác tuy giảm so với trước khi có Chỉ thị (giảm 1,68%), nhưng tỷ lệ cán bộ dư so với biên chế cũng giảm (giảm 1,32%); đội ngũ cán bộ chính trị cấp phân đội (tiểu đoàn, đại đội) từng bước được bổ sung (CTV phó tiểu đoàn tăng 0,97%; CTV đại đội tăng 2,32%; CTV phó đại đội tăng 4,77%). Hàng năm, Thường vụ Đảng ủy Quân chủng đã thường xuyên quan tâm sắp xếp, điều động học viên ra trường chủ yếu tập trung cho đơn vị cơ sở, ưu tiên điều động cán bộ cho các đơn vị ở khu vực miền Trung, miền Nam (riêng năm 2016, học viên tốt nghiệp ra trường điều động cho các đơn vị từ Đà Nẵng trở vào đạt 72,6%). Quá trình tổ chức thực hiện điều động, bổ nhiệm cán bộ từ đơn vị về các cơ quan Quân chủng cơ bản bảo đảm các tiêu chí và được thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc, tiến hành chặt chẽ, công bằng, dân chủ, công khai. Việc thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ giữa các đơn vị phía Bắc và đơn vị phía Nam từng bước được thực hiện có nền nếp, khoa học, chặt chẽ, hiệu quả.

Để tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả, chất lượng Chỉ thị 90-CT/ĐU và Chỉ thị 213-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, trong những năm tiếp theo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt, giáo dục, tuyên truyền, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của cấp ủy, các tổ chức và đội ngũ cán bộ, QNCN, CNVQP trong toàn Quân chủng, thấy rõ được vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 90-CT/ĐU và Chỉ thị 213-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng. Đồng thời, nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng, hiệu lực của tổ chức chỉ huy, cơ quan chính trị, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện; động viên các đối tượng tích cực, chủ động khắc phục khó khăn trong học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, sẵn sàng nhận và thực hiện nghiêm sự phân công, điều động của tổ chức. Cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Quân chủng thực hiện đúng thẩm quyền quản lý cán bộ theo phân cấp, tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch hàng năm chặt chẽ, đúng quy trình, chủ động tạo nguồn, bồi dưỡng cán bộ bảo đảm được tính kế thừa liên tục, vững chắc; nhận xét đánh giá cán bộ chính xác, kịp thời, công tâm, khách quan; thường xuyên rà soát, nắm chắc số lượng, chất lượng cán bộ hiện có, tình hình thực tế số dư, số thiếu để có biện pháp giải quyết phù hợp. Kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác chính sách, hậu phương Quân đội trong quá trình tiến hành tổ chức thực hiện; thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần và nguyện vọng chính đáng của cán bộ, tạo điều kiện để cán bộ phát huy khả năng, yêu mến gắn bó với đơn vị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với đó là tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng xử phạt kịp thời, nghiêm minh tạo thành nền nếp, phong trào trong từng cơ quan, đơn vị; từng bước trở thành một trong những tiêu chí bắt buộc, để cấp ủy các cấp nhận xét, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm và thực hiện các chế độ chính sách...

Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi phải xây dựng Quân chủng có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, thật sự là lực lượng chính trị trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Do đó, việc thực hiện tốt Chỉ thị 90-CT/ĐU và Chỉ thị 213-CT/ĐU sẽ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của Quân chủng PK-KQ chất lượng ngày càng cao, cơ cấu từng bước hợp lý, bảo đảm cho Quân chủng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Thượng tá HÀ HỮU NGỌ
Trưởng Phòng Cán bộ Quân chủng PK-KQ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website