10 giờ:2 phút Thứ năm, ngày 18 tháng 10 , 2018

Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Hỏi: Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2014 quy định thêm những nội dung mới về điều kiện hưởng chế độ thai sản như thế nào?

 Trả lời: Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) số 58/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014 quy định về  điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Như vậy, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2014 đã nới lỏng điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con đối với lao động nữ mang thai phải nghỉ dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền. Với đối tượng này đã đóng BHXH đủ 12 tháng trở lên, khi mang thai phải nghỉ việc thì phải đóng BHXH đủ 3 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh (thay vì trước đây phải có đủ 6 tháng đóng BHXH trong vòng 12 tháng trước khi sinh).

Quy định thêm trường hợp lao động nam đóng BHXH bắt buộc được nghỉ hưởng trợ cấp thai sản khi vợ sinh con, điều này phù hợp với nhu cầu của lao động nam.

Bổ sung quy định về thời gian nghỉ hưởng trợ cấp thai sản đối với người mang thai hộ, người nhờ mang thai hộ, người nhận nuôi con nuôi sơ sinh.
BBT
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website