10 giờ:56 phút Thứ tư, ngày 5 tháng 7 , 2017

Các ngành trong Quân chủng PK-KQ triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Ngày 5-7, tại Hà Nội, các ngành: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật đồng loạt tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Dự, chỉ đạo, theo dõi các ngành có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng; đại biểu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

BỘ THAM MƯU:

Các ngành trong Quân chủng PK-KQ triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
Máy bay Su 30-MK2 thực hiện bắn, ném bom đạn thật
tại Trường bắn TB-5.
Ảnh: NAM YẾN

Trong 6 tháng đầu năm 2017, ngành Tham mưu Quân chủng đã duy trì nghiêm lực lượng trực ban SSCĐ theo quy định; công tác QLVT, QLĐHB chặt chẽ; chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện theo đúng kế hoạch. Các cơ quan, đơn vị đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, bám sát phương châm, yêu cầu huấn luyện chiến đấu năm 2017. Huấn luyện không quân có nhiều đột phá; tăng cường bay huấn luyện, bay ứng dụng chiến đấu trên biển; các sư đoàn không quân bắn, ném bom, đạn thật đạt kết quả khá. Công tác huấn luyện cán bộ, huấn luyện kíp chiến đấu sở chỉ huy các cấp, các phi đội… đã đi vào nền nếp; huấn luyện chiến sĩ mới, huấn luyện chuyển loại khí tài mới có nhiều tiến bộ. Huấn luyện điều lệnh, đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý, duy trì kỷ luật, huấn luyện thể lực của các cơ quan, đơn vị được duy trì thường xuyên đạt hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ quy chế GD-ĐT; hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu GD-ĐT...

Các ngành trong Quân chủng PK-KQ triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
Các đồng chí Sư đoàn trưởng, Chính ủy Sư đoàn chuẩn bị văn kiện trong kiểm tra
Sư đoàn trưởng, Chính ủy Sư đoàn do Quân chủng tổ chức năm 2017. 
Ảnh: TIẾN MẠNH

6 tháng cuối năm 2017, ngành Tham mưu xác định tiếp tục tập trung chỉ đạo duy trì nghiêm lực lượng trực ban SSCĐ theo quy định; tăng cường kiểm tra SSCĐ đối với các đơn vị. Thực hành và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham gia tốt các cuộc diễn tập do Bộ Quốc phòng và Quân chủng tổ chức, nhất là thực hiện nhiệm vụ bắn, ném bom đạn thật báo cáo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng; tham gia huấn luyện diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng theo kế hoạch của trên. Lực lượng không quân tích cực đẩy nhanh tiến độ bay cho phi công mũi nhọn, bay ứng dụng chiến đấu trên biển, trên đất liền, bay chuyển loại, đào tạo phi công mới và dự kiến nâng cấp kỹ thuật bay, tăng cường bay đêm, bay huấn luyện biển, biển xa, bay đề cao trên tất cả các loại máy bay, nhất là Su30... Lực lượng phòng không, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị nâng cao chất lượng huấn luyện và hoàn thành các chỉ tiêu huấn luyện năm 2017; tập trung huấn luyện nâng cao trình độ các kíp chiến đấu SCH, phân đội; huấn luyện đêm, huấn luyện bắt máy bay ta, huấn luyện khí tài mới, cải tiến… chỉ đạo theo dõi diễn tập. Các học viện, nhà trường hoàn thành kế hoạch GD-ĐT năm học 2016-2017, thực hiện công tác tuyển sinh quân sự năm học 2017-2018 đúng quy chế, quy định; xây dựng kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 phù hợp với thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội, Quân chủng trong tình hình mới. Đặc biệt, chú trọng nâng cao toàn diện công tác xây dựng chính quy, quản lý, duy trì kỷ luật trong toàn Quân chủng và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động của Quân chủng.

CỤC CHÍNH TRỊ:

Các ngành trong Quân chủng PK-KQ triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng kiểm tra nền nếp CTĐ, CTCT tại Sư đoàn 372.
Ảnh: HỮU LỆ

Báo cáo tóm tắt kết quả CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm, trọng tâm CTĐ, CTCT 6 tháng cuối năm 2017 và kết luận do Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng trình bày tại Hội nghị nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2017, hoạt động CTĐ, CTCT trong Quân chủng đã được triển khai toàn diện và hoàn thành chương trình, kế hoạch đã đề ra, nhiều nội dung đạt chất lượng, hiệu quả tốt. Tình hình chính trị, tư tưởng toàn Quân chủng ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục quán triệt và nắm vững yêu cầu nhiệm vụ, chỉ thị, kế hoạch CTĐ, CTCT năm 2017; CTĐ, CTCT 6 tháng cuối năm của Quân chủng tập trung thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương và của Quân chủng, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về tình hình nhiệm vụ, nhận rõ đối tượng, đối tác, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Triển khai sâu rộng, có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTW về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Duy trì có nền nếp CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, trọng tâm là SSCĐ, QLVT, huấn luyện, bảo đảm an toàn bay, XDCQ, RLKL; kịp thời định hướng tư tưởng, xử lý có hiệu quả các vấn đề nảy sinh; đẩy mạnh đấu tranh chống "diễn biến hòa bình", ngăn ngừa, phòng chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tích cực triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tổ chức tốt các hoạt động chính sách, dân vận, “Đền ơn đáp nghĩa” trong dịp lễ, Tết, kỷ niệm ngày truyền thống, nhất là dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, 45 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên phủ trên không" và 50 năm Ngày bắn rơi chiếc B-52 đầu tiên trên chiến trường Việt Nam…

 CỤC HẬU CẦN:


Các ngành trong Quân chủng PK-KQ triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
Tích cực tăng gia rau xanh ở Trạm ra đa 11, Trung đoàn 292 (Sư đoàn 377).
Ảnh: DƯƠNG TOÀN.

6 tháng đầu năm 2017, Ngành Hậu cần Quân chủng đã tích cực, chủ động triển khai toàn diện các mặt công tác, đáp ứng kịp thời mọi mặt mặt bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ SSCĐ, thường xuyên và đột xuất. Hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm tốt hậu cần cho hội thi, hội thao, diễn tập, bắn đạn thật, bắn, ném bom, bắn nghiệm thu khí tài PK, KQ cải tiến của các đơn vị; huấn luyện chiến sĩ mới năm 2017. Bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai và các nhiệm vụ đột xuất, nhất là bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, vùng biên giới và vùng trọng điểm… Bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chủng loại xăng dầu cho các nhiệm vụ, đặc biệt là chất lượng xăng dầu bay. Triển khai hiệu quả công tác xây dựng cơ bản, tích cực sửa chữa, củng cố doanh trại; xây dựng cơ sở nước sạch và các điểm tắm nước nóng… Phát huy hiệu quả mô hình các trại chăn nuôi tập trung, vườn ao chuồng cấp tiểu đoàn trong toàn Quân chủng, chủ động tạo nguồn lương thực thực phẩm ổn định. Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức vận tải đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm an toàn trong vận chuyển. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần và xây dựng ngành Hậu cần Quân chủng vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

6 tháng cuối năm 2017, ngành Hậu cần Quân chủng xác định bảo đảm tốt hậu cần cho các nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, thường xuyên và đột xuất. Chú trọng bảo đảm hậu cần cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới, vùng trời, những địa bàn trọng điểm và huấn luyện diễn tập triển khai trang bị vũ khí, khí tài mới, cải tiến. Chú trọng khai thác bảo đảm nhiên liệu bay phục vụ huấn luyện SSCĐ; chỉ đạo các đơn vị tổ chức quản lý chặt chẽ chất lượng xăng dầu. Tiếp tục đẩy mạnh TGSX. Chủ động nâng cao chất lượng dự báo, giám sát và phòng chống dịch bệnh, tăng cường biện pháp xử lý chất thải sinh hoạt ở đơn vị. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm. Hiệp đồng với Cục Vận tải và các cơ quan liên quan bảo đảm phương tiện vận chuyển nhiên liệu bay cho các sân bay, vận chuyển quân, khí tài bằng đường sắt, đường bộ, đường biển phục vụ huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao...

 CỤC KỸ THUẬT:

Các ngành trong Quân chủng PK-KQ triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
Bảo đảm KTHK cho nhiệm vụ huấn luyện ở Trung đoàn 916 (Sư đoàn 371).
Ảnh: TIẾN MẠNH

6 tháng đầu năm 2017, ngành Kỹ thuật PK-KQ đã triển khai tiến hành đồng bộ các mặt công tác đạt hiệu quả cao: Bảo đảm đồng bộ, kịp thời VKTBKT cho SSCĐ, quản lý vùng trời, huấn luyện và các nhiệm vụ khác. Tổ chức tốt việc nghiệm thu, tiếp nhận VKTBKT nhập ngoại, điều chuyển trang bị. Các đơn vị thực hiện tốt chỉ tiêu bảo quản, bảo dưỡng niêm cất, tăng hạn, sửa chữa VKTBKT theo kế hoạch đề ra. Kịp thời phát hiện và sửa chữa các hỏng hóc tại đơn vị, đảm bảo an toàn kỹ thuật và an toàn bay. Các nhà máy triển khai sửa chữa VKTBKT theo chỉ tiêu pháp lệnh; VKTBKT xuất sưởng đạt chỉ tiêu. Các kho thực hiện tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, bảo dưỡng và cất giữ VKTBKT, vật tư đảm bảo an toàn. Tích cực triển khai các lớp huấn luyện ngoại ngữ và tin học, kỹ thuật chuyên ngành; huấn luyện chuyển loại VKTBKT mới, cải tiến. Các dự án cải tiến, hiện đại hóa VKTBKT, đầu tư chiều sâu công nghệ thực hiện theo tiến độ và nội dung đề ra…

6 tháng cuối năm 2017, ngành Kỹ thuật tiếp tục triển khai đồng bộ các mặt công tác. Tổ chức bảo đảm chất lượng kỹ thuật  cao nhất cho VKTBKT trực SSCĐ, quản lý vùng trời, huấn luyện và các nhiệm vụ đột xuất. Tập trung  bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ: tham gia diễn tập chiến đấu hiệp đồng quân binh chủng bắn, ném bom đạn thật của các lực lượng PK, KQ. Tiếp tục thực hiện đúng tiến độ các dự án cải tiến, hiện đại hóa VKTBKT và các dự án đầu tư chiều sâu công nghệ tại các nhà máy. Triển khai các đề tài , nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới vào bảo quản, sửa chữa, niêm cất khí tài. Xây dựng, củng cố, nâng cấp  các cơ sở bảo đảm kỹ thuật. Tham gia triển khai điều chỉnh biên chế các đơn vị không quân theo kế hoạch. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động 50 trong toàn Quân chủng, trong đó chú trọng vấn đề bảo đảm an toàn trong SSCĐ, huấn luyện, lao động, trong mọi hoạt động và an toàn giao thông.

 
TIẾN MẠNH, THÀNH TRUNG, ÁNH TUYẾT, BÍCH PHƯỢNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website