10 giờ:50 phút Thứ hai, ngày 4 tháng 12 , 2023

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Ngày 4-12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu trên toàn quốc.

Quân chủng PK-KQ tổ chức học tập tại điểm cầu của Quân chủng và 9 sư đoàn. Tham gia Hội nghị tại điểm cầu của Quân chủng có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; thủ trưởng các cơ quan, một số đơn vị, học viện, nhà máy, doanh nghiệp trong Quân chủng PK-KQ.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước trình bày 4 chuyên đề. Nội dung các chuyên đề tập trung vào những  vấn đề cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết Hội nghị lần thứ tám của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII gồm: Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. 

Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Hội nghị lần thứ tám, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp và cán bộ, đảng viên, nắm được nội dung cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết; trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả trong toàn Đảng bộ và Quân chủng PK-KQ. 

Tin, ảnh: THÁI SƠN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website