14 giờ:25 phút Thứ năm, ngày 31 tháng 8 , 2017

Đảng ủy Sư đoàn 367 sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 623, Nghị quyết 513 của Quân ủy Trung ương

Ngày 24-8, Đảng ủy Sư đoàn 367 đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực Nghị quyết số 623-NQ/QUTW về công tác Hậu cần Quân đội; Nghị quyết số 513-NQ/QUTW về công tác Tài chính Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Dự Hội nghị có đại biểu cơ quan Cục Chính trị và Cục Hậu cần. Đại tá Phạm Tuấn Tràng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 367 chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Sư đoàn 367 sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 623, Nghị quyết 513 của Quân ủy Trung ương
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các ý kiến đã nêu bật những kết quả đạt được, phân tích những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời đề ra phương hướng, biện pháp thực hiện công tác Hậu cần, Tài chính của Sư đoàn trong thời gian tới.

5 năm qua, Đảng ủy Sư đoàn 367 đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết 623 và Nghị quyết 513, qua đó thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Sư đoàn. Theo đó, các cấp, các ngành đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện công tác Hậu cần với lộ trình, biện pháp cụ thể, sát thực. Kết quả thực hiện công tác Hậu cần hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. 100% các cơ quan, đơn vị đều đẩy mạnh việc tổ chức củng cố cảnh quan môi trường, doanh trại xanh, sạch, đẹp; bảo đảm tốt nhu cầu đời sống sinh hoạt của bộ đội, làm cho bộ đội an tâm công tác và yêu mến đơn vị. Năm 2016, Sư đoàn 367 là 1 trong 4 đơn vị đạt giải Xuất sắc trong Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” do Quân chủng tổ chức; xây dựng đơn vị điểm Trung đoàn 263 về công tác hậu cần đạt kết quả tốt. Thực hiện hiệu quả Phong trào Thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng. Công tác chăm sóc sức khoẻ bộ đội thường xuyên được duy trì bảo đảm tốt, tỷ lệ quân số khoẻ tham gia huấn luyện, học tập công tác vượt chỉ tiêu so với quy định, không để dịch bệnh xảy ra.

Về công tác Tài chính, Đảng ủy Sư đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc lập dự toán ngân sách, bảo đảm đúng hướng, đúng trọng tâm, đáp ứng nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; chấp hành nghiêm các quy định về công khai tài chính, có nhiều biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng đem lại hiệu quả thiết thực; duy trì có hiệu quả Phong trào Thi đua xây dựng "Đơn vị quản lý Tài chính tốt"; góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, phục vụ tốt đời sống bộ đội và công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Hội nghị đã chỉ ra một số những hạn chế, tồn tại như: Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu, nội dung công tác hậu cần chưa tương xứng với tiềm năng của đơn vị và yêu cầu đặt ra; ý thức của bộ đội về thực hành tiết kiệm điện, nước, quản lý vật chất hậu cần có mặt còn hạn chế. Công tác đảm bảo vật chất cho huấn luyện dã ngoại còn thiếu đồng bộ. Việc tổ chức tăng gia tập trung có đơn vị hiệu quả chưa cao, công tác theo dõi đảm bảo sức khỏe còn hạn chế. Trong quản lý ngân sách chưa chú trọng quản lý hiệu quả chi tiêu, có nội dung chưa quán triệt tiết kiệm, còn lãng phí...

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy Sư đoàn 367 xác định tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với các cơ quan, đơn vị về việc thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng công tác bảo đảm Hậu cần, Tài chính. Tiếp tục phát huy nội lực, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí trong công tác Hậu cần. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp uỷ, chỉ huy các cấp về công tác Tài chính. Tập trung chỉ đạo, điều hành xây dựng dự toán ngân sách, huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính bảo đảm tốt nhất yêu cầu thực hiện nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất. Rà soát, bổ sung và hoàn thiện quy chế lãnh đạo công tác Tài chính và chấp hành nghiêm quy chế công tác Tài chính, giảm tối thiểu lãng phí, thất thoát, sử dụng ngân sách không đúng quy định. Cùng với đó, thực hiện có hiệu quả các Phong trào Thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Đơn vị Quân y 5 tốt”, “Quản lý và sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”, “Đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” và “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”, thiết thực nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính trị viên và chỉ huy cơ quan, đơn vị trong công tác Hậu cần, Tài chính; khai thác và phát huy các nguồn lực xây dựng ngành Hậu cần, Tài chính ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

PHẠM BÍNH NGỌ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website