18 giờ:29 phút Chủ nhật, ngày 17 tháng 9 , 2017

Hội nghị trao đổi về công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu giữa Cục Chính trị và Phòng Khoa học Quân sự (TCCT).

Ngày 15-9, tại Quân chủng PK-KQ đã diễn ra Hội nghị trao đổi về công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu giữa Cục Chính trị và Phòng Khoa học Quân sự (TCCT). Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Đoàn công tác Tổng Cục Chính trị do Đại tá Nguyễn Tiến Sĩ - Trưởng Phòng Khoa học Quân sự làm Trưởng đoàn, và một số phòng ban chức năng của Cục Chính trị, Bộ Tham mưu Quân chủng PK-KQ.

Hội nghị trao đổi về công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu giữa Cục Chính trị và Phòng Khoa Học Quân Sự Tổng Cục Chính Trị
Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng 
phát biểu tại Hội nghị.
Hội nghị đã tiến hành, đánh giá thực trạng, kết quả lãnh đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 1689/KH-VP ngày 03/7/2017 của Văn phòng Tổng cục Chính trị về việc tổ chức khảo sát thực trạng nhận thức về biến đổi khí hậu và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong Quân đội. Tại Hội nghị, Đại tá Đỗ Viết Tâm - Phó Trưởng phòng Tuyên huấn đã báo cáo kết quả với đoàn công tác về công tác giáo dục, tuyên truyền nhận thức về biến đổi khí hậu và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong Quân chủng trong thời gian qua. Trong đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm đến công tác giáo dục, tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững ở nước ta; thường xuyên cập nhật tình hình ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu hiện nay; những tiến bộ khoa học, công nghệ ứng dụng trong xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường, khắc phục sự cố môi trường; công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong Quân đội. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Quân chủng đã thường xuyên quan tâm, nghiên cứu đề xuất các chủ trương, biện pháp nhằm khắc phục các tác động từ điều kiện môi trường ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và sinh hoạt, học tập, công tác của bộ đội.
Hội nghị trao đổi về công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu giữa Cục Chính trị và Phòng Khoa Học Quân Sự Tổng Cục Chính Trị
Đại tá Nguyễn Tiến Sĩ - Trưởng Phòng Khoa học Quân sự (TCCT) phát biểu tại Hội nghị.

Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, gắn với thực hiện các cuộc vận động lớn, như Cuộc vận động 50 “Quản lý,  khai thác VKTB kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”: Cuộc vận động “ Xây dựng môi trường văn hóa tốt, đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội”. Tham gia Hội thi “Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường” năm 2016 đạt kết quả tốt và đang tích cực làm công tác chuẩn bị đăng cai và tham gia hội thi năm 2017 tại Trường Sĩ quan Không quân. Về triển khai thực hiện các dự án xử trí chất độc Dioxin làm sạch môi trường tại các sân bay Biên Hòa, Đà Nẵng, Quân chủng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, các tổ chức có liên quan, triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, bảo đảm đúng quy trình xử lý theo quy định; làm tốt công tác giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, của việc thực hiện dự án, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu. Quan tâm đầu tư kinh phí cho hoạt động giáo dục, tuyên truyền về môi trường. Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát, thưởng, phạt trong việc thực hiện công tác ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng ngân sách cho công tác bảo hiểm, chính sách hậu phương gia đình, công tác di chuyển, sơ tán lực lượng, giải quyết hậu quả sau thiên tai. Đề nghị Bộ Quốc phòng có chế độ ưu đãi đặc biệt đối với các lực lượng thường xuyên huấn luyện và làm việc trong môi trường nguy hiểm, các khu vực chịu tác động mãnh liệt của biến đổi khí hậu...

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Sĩ - Ttrưởng Phòng Khoa học Quân sự (TCCT) đã đánh giá cao những kết quả mà Quân chủng đã đạt được trong công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu trong Quân đội. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Quân chủng cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế chính sách phù hợp với việc phát triển có hiệu quả các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục về môi trường và biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, gắn tuyên truyền về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu với giáo dục nhiệm vụ thường xuyên ở các cấp trong Quân chủng, đơn vị. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh, thực hiện tốt phong trào thi đua “ Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”.
Tin, ảnh: KIỀU TUẤN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website