12 giờ:34 phút Thứ tư, ngày 11 tháng 7 , 2018

Cục Tuyên huấn tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên huấn 6 tháng đầu năm 2018

Sáng 11-7, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tuyên huấn 6 tháng đầu năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức - Cục trưởng Cục Tuyên huấn chủ trì Hội nghị. Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Cục Tuyên huấn tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên huấn 6 tháng đầu năm 2018
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Ảnh: QĐND

 6 tháng đầu năm 2018, công tác Tuyên huấn Quân đội đã chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, TCCT triển khai toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ, có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, những khó khăn của đất nước và yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ toàn quân vững vàng, tin tưởng và trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đối với Quân chủng PK-KQ, 6 tháng đầu năm 2018, công tác Tuyên huấn đã tập trung triển khai quán triệt nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2018. Nền nếp và chất lượng, hiệu quả công tác tuyên huấn trong toàn Quân chủng có nhiều chuyển biến, tiến bộ, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định tốt nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cục Tuyên huấn tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên huấn 6 tháng đầu năm 2018
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.
Ảnh: TRUNG THÀNH

6 tháng cuối năm 2018, công tác Tuyên huấn Quân đội tập trung quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 (Khóa XII), Nghị quyết Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018; học tập, quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi trọng đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền Lời Bác Hồ dạy gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục truyền thống, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trước những sự kiện chính trị quan trọng, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm…

Đối với Quân chủng PK-KQ, trong thời gian tới, công tác tuyên huấn tập trung thực hiện nội dung giáo dục chính trị cơ bản theo kế hoạch năm, bảo đảm thực chất hiệu quả. Triển khai học tập quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 (Khóa XII). Đối với công tác tư tưởng, tiếp tục phương châm tích cực, chủ động, sâu sát, kịp thời, hiệu quả; thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, các mối quan hệ của quân nhân, giải quyết kịp thời các tư tưởng phát sinh; chú trọng công tác thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận, tích cực đấu tranh ngăn chặn tư tưởng xấu độc trên không gian mạng xâm nhập vào đơn vị; cung cấp đầy đủ thông tin chính thống, kịp thời, định hướng rõ ràng, phân biệt rõ đúng - sai, thật - giả. Đối với công tác tuyên truyền, phải chủ động, kịp thời, chính xác, đúng quan điểm, đường lối của Đảng, đúng chỉ thị, nghị quyết; tuyên truyền phải gắn với định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận, gắn với tuyên truyền người tốt, việc tốt và đấu tranh phê phán quan điểm, tư tưởng sai trái, phản động. Tăng cường xây dựng chính quy ngành, thực hiện nền nếp, chất lượng, hiệu quả; quan tâm bồi dưỡng, xây dựng cơ quan Tuyên huấn và đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên huấn đáp ứng yêu cầu nhiệm trong tình hình hiện nay.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt lãnh đạo TCCT, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của ngành Tuyên huấn Quân đội đã góp phần củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân vững vàng, tin tưởng và trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; nêu cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đã phân tích tình hình thế giới, khu vực, trong nước, thực tiễn xây dựng quân đội đặt ra yêu cầu cao đối với nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị nói chung và công tác tuyên huấn nói riêng. Đồng thời, yêu cầu ngành Tuyên huấn Quân đội cần tập trung quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6,7,8 (khóa XII), Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018...

TRUNG THÀNH

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website