15 giờ:39 phút Thứ năm, ngày 28 tháng 9 , 2017

Đảng ủy Quân chủng PK-KQ tổng kết thực hiện NQTW3 (Khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

Sáng 28-9, Đảng ủy Quân chủng PK-KQ đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng; Thiếu tướng Đặng Xuân Liêm - Phó Cục trưởng Cục Cán bộ (TCCT), Thiếu tướng Vũ Đình Hữu - Ủy viên chuyên trách UBKT Quân ủy Trung ương; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; đại diện các cơ quan chức năng của TCCT; các đồng chí bí thư đảng ủy, thủ trưởng các cơ quan Quân chủng; các đồng chí bí thư, phó bí thư các sư đoàn, lữ đoàn, học viện, nhà trường, Viện Kỹ thuật PK-KQ; các công ty trực thuộc, các phòng, ban chức năng của Quân chủng.

Đảng ủy Quân chủng PK-KQ tổng kết thực hiện NQTW3 (Khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng chủ trì hội nghị.
Đảng ủy Quân chủng PK-KQ tổng kết thực hiện NQTW3 (Khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trong Quân chủng PK-KQ và ý kiến tham luận của các đại biểu tại hội nghị khẳng định: Đảng ủy Quân chủng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII), Kết luận số 37-KL/TW Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 9 (Khóa X), Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) và các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung công tác cán bộ của Quân chủng bảo đảm đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình thực hiện luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Quân chủng. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm phân cấp quản lý cán bộ và các chế độ công tác cán bộ. Số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ của Quân chủng giữ được ổn định và có bước phát triển, luôn xác định tốt động cơ, trách nhiệm, yên tâm gắn bó với đơn vị, với Quân chủng, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các ý kiến đều đánh giá cao vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với nhiệm vụ xây dựng Quân đội nói chung và Quân chủng PK-KQ nói riêng. Công tác quản lý, quy hoạch, đào tạo cán bộ của Quân chủng đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ, nhất là quy hoạch đội ngũ cán bộ chiến dịch, chiến lược. Đồng thời, việc luân chuyển, cân đối cán bộ giữa các vùng miền trong thời gian vừa qua đã có bước chuyển biến tiến bộ, từng bước thu hẹp được tỉ lệ cán bộ dư và thiếu ở các cơ quan, đơn vị, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, việc giải quyết cơ cấu cán bộ giữa các lực lượng trong Quân chủng được thực hiện tương đối tốt, tạo được sự hài hòa. Quân chủng đã có nhiều cố gắng trong giải quyết công tác chính sách cán bộ, tạo được sự ổn định và đồng thuận cao.

Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra những yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao. Nhiệm vụ của Quân chủng tiếp tục có bước phát triển cả về tổ chức lực lượng và vũ khí trang bị kỹ thuật theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Trong thời gian tới, Đảng ủy Quân chủng xác định tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của Quân chủng có số lượng, cơ cấu hợp lý, đồng bộ, chất lượng ngày càng cao, có tính kế thừa và phát triển vững chắc; luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; có đạo đức, lối sống lành mạnh, tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật cao và phong cách làm việc khoa học; có tư duy đổi mới, sáng tạo; có trình độ kiến thức tiếp thu và làm chủ được vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, năng lực tổ chức chỉ huy và hoạt động thực tiễn tốt, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới.

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website