15 giờ:52 phút Thứ sáu, ngày 20 tháng 10 , 2017

Bộ Quốc phòng họp báo giới thiệu “Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020”

Sáng 20-10, Bộ Quốc phòng đã tổ chức họp báo giới thiệu “Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020”. Đồng chủ trì buổi họp báo có Thiếu tướng Võ Hồng Thắng - Cục trưởng Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng) và Đại tá Nguyễn Văn Đức - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam). Dự buổi họp báo có đại diện một số cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị; các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Quân đội.

Bộ Quốc phòng họp báo giới thiệu “Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020”
Quang cảnh buổi họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Văn Đức - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, nhấn mạnh: Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã chứng minh Quân đội luôn tự lực, tự cường, vượt khó đi lên, vừa chiến đấu, vừa lao động sản xuất, góp phần cùng với nhân dân nuôi dưỡng bộ đội chiến đấu và chiến thắng kẻ thù. Sau khi đất nước thống nhất, Quân đội tiếp tục về các vùng chiến lược, vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa để xây dựng các vùng kinh tế mới. Hiện nay, đang duy trì 28 khu kinh tế quốc phòng đạt kết quả tốt. Các đoàn kinh tế quốc phòng cùng với các cấp ủy địa phương tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Các đơn vị thường trực chiến đấu đã tích cực tăng gia, sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng đời sống bộ đội. Các doanh nghiệp Quân đội trong điều kiện cạnh tranh phức tạp của nền kinh tế thị trường đã từng bước khắc phục khó khăn, đứng vững, có nhiều sản phẩm để phục vụ cho quốc phòng, đóng góp nhiều việc làm cho xã hội. Bước vào thời kỳ đổi mới, nhiệm vụ Quân đội tham gia phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, quốc phòng gắn với kinh tế đã đạt được những hiệu quả quan trọng. Vừa qua, Bộ Quốc phòng đã xây dựng “Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020” và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ Quốc phòng họp báo giới thiệu “Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020”
Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Quân đội dự buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Võ Hồng Thắng - Cục trưởng Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng) thông báo về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp Quân đội từ năm 2001 đến nay theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa IX), Trung ương 4, Trung ương 5 (Khóa XII); trong đó tập trung làm rõ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp Quân đội từ năm 2016 đến nay, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo thế trận quốc phòng vững chắc tại các địa bàn trọng yếu, chiến lược của Tổ quốc. Thiếu tướng Võ Hồng Thắng cho biết: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa IX) về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp Nhà nước, từ năm 2001 đến nay, bằng nhiều hình thức sắp xếp, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lại các doanh nghiệp Quân đội phù hợp với yêu cầu đổi mới, phát triển doanh nghiệp Nhà nước theo nghị quyết của Đảng qua từng thời kỳ, phục vụ tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Từ trên 300 doanh nghiệp từ trước năm 2000, đến nay còn lại 88 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng và 21 công ty cổ phần có vốn Nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý. Trong điều kiện khó khăn chung của kinh tế trong nước, khu vực và thế giới, nhiều doanh nghiệp Quân đội vẫn có tốc độ tăng trưởng khá, giữ vững thương hiệu trên các lĩnh vực mà Quân đội có tiềm năng như: Viễn thông, bay dịch vụ, dịch vụ cảng biên, xây dựng, đóng tàu, đóng góp quan trọng vào ngân sách Nhà nước. Các doanh nghiệp Quân đội đã thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên các địa bàn chiến lược nhất là biên giới, biển, đảo. Tiêu biểu như các đơn vị: Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Tổng công ty 319, Tổng công ty Thành An, Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô, Tổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC…

Để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020, ngày 18-5-2017, Quân ủy Trung ương ban hành Nghị quyết số 425-NQ/QUTW về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Ngày 4-10-2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020”. Trong thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung chỉ đạo đến năm 2020 thực hiện xong Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Quân đội theo hướng giảm mạnh đầu mối doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng; xây dựng doanh nghiệp thực sự có năng lực về công nghệ và quản trị, đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước; phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; sẵn sàng chuyển trạng thái khi có tình huống; bảo đảm sự phát triển ổn định, lâu dài; phù hợp với chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Sắp xếp, đổi mới và cổ phần hóa doanh nghiệp sát với yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời phù hợp với thị trường. Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp theo hướng rút gọn đầu mối, gắn với đề án điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội và định hướng phát triển doanh nghiệp Nhà nước; kiên quyết cổ phần hóa đối với các doanh nghiệp không hoặc ít có nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; sáp nhập các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng có quy mô nhỏ và chuyển thành đơn vị phụ thuộc, nhằm tạo ra các doanh nghiệp có quy mô phù hợp, tập trung, tích tụ được vốn đầu tư cho phát triển sản xuất; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, sát với từng loại hình doanh nghiệp, giữ vững ổn đình tình hình Quân đội.

Trong thời gian tới, các cấp cần đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên tuyền, định hướng tư tưởng để cán bộ, đảng viên và người lao động, nhất là các doanh nghiệp thuộc diện cơ cấu lại, sáp nhập, cổ phần hóa, thoái vốn và giải thể nhận thức đầy đủ, thực hiện đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và Quân ủy Trung ương; kiên quyết đấu tranh với những tư tưởng ngại đổi mới, né tránh cổ phần hóa. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp phù hợp với đề án điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 520-NQ/QUTW, ngày 25-9-2012 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng của Quân đội đến năm 2020; nghiên cứu sáp nhập, cơ cấu lại doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng có cùng ngành nghề hoạt động trên cùng một địa bàn thành doanh nghiệp có quy mô hợp lý, thương hiệu mạnh, phát huy thế mạnh của các doanh nghiệp Quân đội, đáp ứng yêu cầu kết hợp kinh tế với quốc phòng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp sau sắp xếp, đổi mới và cổ phần hóa. Xây dựng cơ chế lãnh đạo, hoạt động giữa cấp ủy Đảng, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị bảo đảm doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả và phát triển. Thực hiện việc bổ nhiệm, đánh giá và phát huy tốt vai trò người quản lý, người đại diện theo đúng các quy định của pháp luật. Xây dựng chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh; đổi mới mô hình tổ chức, cơ chế quản lý doanh nghiệp hợp lý, sát với từng ngành nghề, lĩnh vực bảo đảm chức năng chủ sở hữu của Bộ Quốc phòng đối với các doanh nghiệp.

Kết luận buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Văn Đức - Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn khẳng định: Việc triển khai “Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020” là sự khẳng định quyết tâm, chủ trương, quan điểm nhất quán của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa xã hội. Đồng thời, thể hiện rõ trách nhiệm chính trị cao của Quân đội trong công tác sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong Quân đội theo hướng giảm mạnh các đầu mối doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng quản lý, tập trung xây dựng các doanh nghiệp thực sự có năng lực về công nghệ và quản trị, đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, đảm bảo sự phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, ổn định lâu dài.

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website