17 giờ:45 phút Thứ bảy, ngày 28 tháng 10 , 2017

Giao ban Báo chí, xuất bản toàn quân tháng 10 và quý III năm 2017

Sáng 28-10, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí, xuất bản toàn quân tháng 10 và quý III năm 2017. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thủ trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị); đại diện các cơ quan báo chí, xuất bản trong Quân đội và đại diện lãnh đạo một số cơ quan báo chí ngoài Quân đội tại TP Hồ Chí Minh.

Giao ban Báo chí, xuất bản toàn quân tháng 10 và quý 3 năm 2017
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm
Tổng cục Chính trị phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tháng 10 và quý III năm 2017, báo chí Quân đội bám sát sự kiện trong nước và quốc tế, kịp thời tuyên truyền hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội; tuyên truyền các ngày lễ, sự kiện trong tháng; tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phản ánh về kinh tế, văn hóa, xã hội; tuyên truyền về vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia; đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Báo in các quân khu, quân chủng đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; xuất bản đúng kỳ hạn, duy trì đều các chuyên trang, chuyên mục; nội dung đa dạng, phong phú, nhất là chuyên mục đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần định hướng tư tưởng bộ đội, nhân dân; chất lượng bài viết không ngừng được nâng lên. Nổi bật là các báo: Hải quân Việt Nam, Biên phòng, Phòng không-Không quân, Quân khu 2, Quân khu 4, Quân khu 7, Quân khu 9; các báo điện tử: Quân khu 7, Hải quân Việt Nam, Phòng không-Không quân… có sự củng cố về hạ tầng cơ sở, đầu tư về chuyên trang, chuyên mục, thông tin kịp thời, phong phú, đa dạng hoạt động quân sự, quốc phòng trên địa bàn hoạt động. Các tạp chí, thông tin, bản tin trong Quân đội đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị. Các báo, tạp chí, thông tin, tờ tin, bản tin chuyên ngành chấp hành nghiêm các quy định của Luật Báo chí và quy chế quản lý báo chí trong Quân đội và sự chỉ đạo, định hướng của cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý báo chí, không để xảy ra sai sót.

Hoạt động xuất bản, in và phát hành trong quý luôn bám sát các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, Quân đội; giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ, mục đích, quy định của Bộ Quốc phòng và định hướng của Tổng Cục Chính trị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương các cơ quan báo chí, xuất bản Quân đội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Trong quý IV năm 2017, báo chí, xuất bản Quân đội cần phối hợp tốt giữa các cơ quan báo chí, đổi mới nội dung, hình thức, thông tin, tuyên truyền hướng về cơ sở, phục vụ bộ đội và người dân. Báo chí tập trung thông tin, tuyên truyền sâu đậm việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các kết luận Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII), trọng tâm là vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng 10 Nga, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968, kinh nghiệm công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng cơ sở chính trị địa phương, phòng chống “Diễn biến hòa bình”… Báo chí cũng cần phản ánh nhanh, chính xác các hoạt động, sự kiện, phát hiện vấn đề bất cập, vướng mắc, vấn đề mới, nhân rộng điển hình, khắc phục tuyên truyền một chiều, kịp thời phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, định hướng dư luận, xây dựng niềm tin của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo đồng thuận cao xã hội, xây dựng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Tin, ảnh: CÔNG GIANG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website