9 giờ:2 phút Thứ hai, ngày 16 tháng 4 , 2018

“4 tốt” của Hội Phụ nữ cơ sở Lữ đoàn 26

Để việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đi vào thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực, cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ cơ sở (HPNCS) Lữ đoàn 26 luôn nỗ lực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; chăm lo, xây dựng hạnh phúc gia đình, phấn đấu mỗi gia đình hội viên phụ nữ là một gia đình văn hóa, thực hiện tốt tiêu chí “4 tốt”.

Với đặc thù là đơn vị bảo đảm TTLL, trong đó 2/3 hội viên phụ nữ tham gia trực ban chiến đấu tại Sở chỉ huy Quân chủng và các đài trạm… Mặc dù vậy, các nữ quân nhân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, quyết tâm bảo đảm tốt thông tin liên lạc cho Quân chủng lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy chiến đấu, SSCĐ bảo vệ vùng trời quốc gia và bảo đảm an toàn bay.

“4 tốt” của Hội Phụ nữ cơ sở Lữ đoàn 26
Giao lưu kết nghĩa giữa Hội Phụ nữ cơ sở Lữ đoàn 26 và phường Khương Mai.

Theo Trung tá CN Lê Thị Nhãn - Chủ tịch HPNCS Lữ đoàn 26, Hội phụ nữ đã xây dựng từng nội dung cụ thể trong thực hiện tiêu chí “4 tốt” (sức khỏe tốt, phẩm chất tốt, chuyên môn tốt, xây dựng gia đình tốt) làm cơ sở để triển khai thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất trong tổ chức hội; tích cực triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp, gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn và phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị.

Để đạt được mục tiêu “4 tốt”, thời gian qua, HPNCS Lữ đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho mỗi cán bộ, hội viên nhận thức sâu sắc về những giá trị thực tiễn to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Việc tuyên truyền, giáo dục được tiến hành bằng nhiều hình thức như: Sinh hoạt, tọa đàm, diễn đàn, thi tìm hiểu, trò chơi trí tuệ; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ ... qua đó đã tạo sự phong phú, hấp dẫn, thu hút được đông đảo hội viên tham gia. Ngoài ra, HPNCS Lữ đoàn còn tuyên truyền vận động chị em thực hiện tốt các quy định về mang mặc quân phục, xưng hô, chào hỏi theo đúng điều lệnh quy định; thực hiện tốt Luật Giao thông đường bộ; gắn tuyên truyền phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua quá trình thực hiện các phong trào thi đua đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ thông tin PK-KQ ưu tú”.

Trên cơ sở thống nhất về nhận thức, 100% cán bộ, hội viên HPNCS Lữ đoàn đã đăng ký phấn đấu, xây dựng kế hoạch thực hiện “4 tốt”. Theo đó, mỗi hội viên xác định thực hiện ít nhất một việc cụ thể “làm theo Bác”; tham gia ít nhất một hình thức tiết kiệm; lựa chọn và duy trì tập luyện ít nhất một môn thể thao; đưa nội dung xây dựng người Phụ nữ Quân đội “4 tốt” vào chương trình hoạt động, kế hoạch công tác hằng năm của hội, với chủ trương, biện pháp, chỉ tiêu cụ thể, sát thực tế, có tính khả thi.

Trong triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, HPNCS Lữ đoàn đã gắn kết học tập làm theo Bác với tập trung tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên thực hiện Phong trào thi đua “Phụ nữ Lữ đoàn 26 đoàn kết, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; phối hợp triển khai thực hiện các phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng gia đình văn hóa”. Các hoạt động trên đã thu hút được đông đảo hội viên phụ nữ nhiệt tình hưởng ứng, quyết tâm xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Hiện nay, 100% gia đình hội viên phụ nữ ở các khu dân cư luôn thực hiện đúng quy định của tổ dân phố; tích cực tham gia các hoạt động phong trào; thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Các hội viên là đảng viên tham gia sinh hoạt 2 chiều theo đúng quy định. 100% gia đình hội viên đều giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa.

Bên cạnh đó, HPNCS Lữ đoàn đã duy trì và thực hiện tốt Phong trào “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ khó khăn”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”. Hiện nay, tổng số tiền gây quỹ của các chi hội phụ nữ thu được gần 70 triệu đồng đang triển khai cho 11 hội viên vay. Từ nguồn vốn tự có của các chi hội và nguồn vốn vay của Ban phụ nữ Quân đội, hội viên được vay vốn đã đầu tư vào bán hàng tạp hóa, hàng móc len, làm thêm nghề phụ tăng thu nhập bình quân 1,5 - 2 triệu đồng/tháng, góp phần ổn định cuộc sống gia đình.

Với nhiều hoạt động thiết thực, việc xây dựng HPNCS Lữ đoàn 26 theo tiêu chí “4 tốt” đã và đang đi vào thực tiễn sinh hoạt, công tác, tạo ra những cách làm hay, phong trào mới ở đơn vị. Thực hiện tiêu chí “4 tốt” đã giúp cán bộ, hội viên HPNCS Lữ đoàn phát huy tốt khả năng và trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài, ảnh: VÂN TUYẾT

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website