15 giờ:40 phút Thứ sáu, ngày 6 tháng 7 , 2018

Sư đoàn 372 tổ chức Hội nghị giảng bình, rút kinh nghiệm công tác huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn giao thông

Sáng 6-7, Sư đoàn 372 đã tổ chức Hội nghị giảng bình, rút kinh nghiệm công tác huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2018. Tham dự Hội nghị có gần 300 cán bộ là lãnh đạo, chỉ huy, phi công, thành viên tổ bay của các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn. Đại tá Phạm Như Xuân - Sư đoàn trưởng chủ trì Hội nghị.

Sư đoàn 372 tổ chức Hội nghị giảng bình, rút kinh nghiệm công tác huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2018
Đại tá Phạm Như Xuân - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 372, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Sư đoàn 372 tổ chức Hội nghị giảng bình, rút kinh nghiệm công tác huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2018
Quang cảnh Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2018, Sư đoàn đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn, quy định của Bộ Quốc phòng, Quân chủng về công tác huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn giao thông. Quán triệt, thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm” và tư tưởng chỉ đạo công tác huấn luyện trong từng giai đoạn của Quân chủng; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch huấn luyện ngày, tuần, tháng chặt chẽ, sát yêu cầu nhiệm vụ; bảo đảm đầy đủ trang bị vật chất cho nhiệm vụ huấn luyện. Duy trì nghiêm các nền nếp, chế độ trong 3 giai đoạn bay theo đúng quy định của Điều lệ bay, Điều lệ an toàn bay cũng như các điều lệ chuyên ngành, giáo trình huấn luyện chiến đấu. Tổ chức bay chặt chẽ, sắp xếp kế hoạch bay hợp lý, phù hợp với trình độ, tiến độ, giãn cách bay của phi công, giáo viên bay và điều kiện thời tiết. Các lần tham gia thực hành bay bắn rốc-két, ném bom mục tiêu mặt đất tại Trường bắn TB-2, mục tiêu mặt biển tại Trường bắn TB-5 bảo đảm an toàn, chất lượng, đạt kết quả cao. Duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; nhận thức và chấp hành điều lệnh, điều lệ, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội và bảo đảm an toàn giao thông của cán bộ, chiến sĩ ngày càng được nâng lên.

Thời gian tới, Sư đoàn 372 tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn, quy định của cấp trên và đơn vị về công tác huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn giao thông. Tập trung khắc phục những mặt còn tồn tại của các cơ quan, đơn vị trong công tác huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Thực hiện nghiêm 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần, quản lý chặt chẽ con người và vũ khí, trang bị theo phân cấp. Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu các cấp. Thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ trong 3 giai đoạn bay theo đúng quy định, thường xuyên giảng bình, rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục các hạn chế, không để lặp lại trong hoạt động bay. Phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch huấn luyện năm 2018, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tin, ảnh: THÀNH SƠN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website