14 giờ:44 phút Thứ hai, ngày 28 tháng 11 , 2022

Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI

Sáng 28-11, Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng; thủ trưởng các cơ quan chức năng Bộ Quốc Phòng; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân chủng và thủ trưởng một số phòng chức năng của Quân chủng. Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương,
Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ quốc phòng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Hội nghị.

Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ
báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI.

Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, sau khi Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI; các đại biểu đã thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả đạt được, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết trong 10 năm qua.
Theo đó, trong 10 năm qua, Đảng ủy Quân chủng PK-KQ đã quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), sức mạnh tổng hợp của Quân chủng được củng cố, giữ vững và từng bước được nâng lên một cách vững chắc; nội bộ đoàn kết thống nhất cao; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Đảng ủy Quân chủng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng Đảng; xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; nắm chắc âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện; tổ chức huấn luyện, diễn tập, bắn ném bom, đạn thật sát với yêu cầu, nhiệm vụ, đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối…

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và những bài học kinh nghiệm rút ra, trong thời gian tới, Đảng ủy Quân chủng PK-KQ xác định tiếp tục giữ vững, nâng cao hiệu lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Quân chủng và cấp ủy các cấp về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đẩy mạnh xây dựng Quân chủng PK-KQ “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, có chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ và chiến đấu ngày càng cao, góp phần cùng toàn quân, toàn dân kịp thời đánh thắng mọi hành động xâm phạm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới hải đảo, bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Đảng ủy Quân chủng PK-KQ. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam yêu cầu Đảng ủy Quân chủng tiếp tục quán triệt, giáo dục sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, chăm lo xây dựng mối đoàn kết, thống nhất. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt chức năng về công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược quân sự, quốc phòng; quy hoạch, điều chỉnh, củng cố xây dựng thế trận, lực lượng PK, KQ, PKLQ, PKND phù hợp với các loại vũ khí, trang bị mới để nâng cao khả năng SSCĐ và chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN. Chủ động tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và phối hợp xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc.

Cùng với đó, Đảng ủy Quân chủng cần tập trung lãnh đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Quân chủng PK-KQ “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; thực hiện tổ chức, biên chế tinh, gọn, mạnh. Tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các chỉ thị, thông tư, quy định của Bộ Quốc phòng về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: ĐÌNH KÝ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website