10 giờ:7 phút Thứ ba, ngày 28 tháng 8 , 2018

Cục Kỹ thuật:

Những chuyển biến tích cực khi thực hiện Chỉ thị 05

Với chủ trương sát, đúng, cách làm linh hoạt, sáng tạo; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Cục Kỹ thuật đã có tác động tích cực, tạo được sự chuyển biến rõ nét cả trong nhận thức và hành động của đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ. Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05, toàn Cục Kỹ thuật đã có 40 tập thể và 119 cá nhân điển hình được biểu dương, khen thưởng.

Những chuyển biến tích cực khi thực hiện Chỉ thị 05
 Đại tá Lê Ngọc Bảo - Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng trao thưởng cho các điển hình tiên tiến.
                                                                 
 Ảnh: QUỲNH VÂN

Những năm gần đây, Quân chủng tiếp tục được Đảng, Nhà nước, Quân đội quan tâm đầu tư mua mới, cải tiến hiện đại hóa nhiều VKTBKT. Nhiệm vụ của Cục Kỹ thuật được trên giao với yêu cầu ngày càng cao, nhất là công tác bảo đảm kỹ thuật cho VKTB làm nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập chiến đấu bắn đạn thật của lực lượng Phòng không, Không quânvà các nhiệm vụ đột xuất khác. Xác định việc thực hiện tốt Chỉ thị 05 là động lực thúc đẩy quá trình thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị; vì vậy, ngay sau khi có hướng dẫn của trên, Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt sâu rộng nội dung, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị,Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương tới toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng. Theo đó, cấp ủy và chỉ huy các cấp đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cá nhân; nhất là vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì trong học tập và làm theo Bác, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Phong trào Thi đua Quyết thắng. Qua đó, tích cực, chủ động đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành một nội dung chính trong sinh hoạt thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy và các tổ chức quần chúng với các hình thức phong phú, sinh động.Nhiều nội dung thi đua đạt hiệu quả thiết thực như các phong trào: “Giữ tốt dùng bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”, “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”, “Nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Tuổi trẻ sáng tạo”...

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05, ngoài việc thường xuyên tuyên truyền, cổ động trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cục Kỹ thuật đã tích cực tổ chức các hội thi: Thi kể chuyện về Bác Hồ, thi báo cáo viên giỏi, thi tuyên truyền viên trẻ và tổ chức tham quan thực tế, học tập các mô hình hay, cách làm sáng tạo... Tổ chức tốt các hoạt động gặp mặt, giao lưu, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; xây dựng nhiều gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo Bác. 100% đầu mối đơn vị thay mới các pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan theo tinh thần Chỉ thị 05, đồng thờiquán triệt và thực hiện nghiêm 6 chuẩn mực đạo đức của cán bộ chủ trì, 5 nội dung xứng danh “Bộ

đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, gắn với thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, Đảng ủy tập trung phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập, rèn luyện; đề cao tính trung thực, thận trọng, tỉ mỉ, khoa học, chính xác trong thực hiện chuyên môn của cán bộ, đảng viên; nhằm thực hiện hiệu quả “3 khâu đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, bảo đảm tốt công tác kỹ thuật trong tình hình mới.

Việc xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến được Đảng ủy Cục Kỹ thuật triển khai toàn diện. Ngay từ đầu năm, các đơn vị đã lựa chọn nhiều tập thể, cá nhân để xây dựng điển hình và tạo điều kiện cho họ tham gia vào các hội thi, hội thao, thử thách trong các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp; gắn xây dựng điển hình tiên tiến với phát hiện và biểu dương những tấm gương tiêu biểu, có nhiều thành tích trong học tập và làm theo. Sau 2 năm tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 05, toàn Cục Kỹ thuật đã có 40 tập thể và 119 cá nhân được biểu dương, khen thưởng; trong đó được khen ở cấp Cục và Quân chủng có 8 tập thể, 39 cá nhân.

 Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Cục luôn rèn luyện tốt phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm, khắc phục khó khăn để đơn vị ổn định, an toàn, ngày càng tiến bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần xây dựng Cục Kỹ thuật vững mạnh về chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong tình hình mới; góp phần xây dựng Quân chủng  “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Đại tá LÊ QUANG MINH - Chủ nhiệm Chính trị Cục Kỹ thuật

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website