8 giờ:44 phút Thứ sáu, ngày 27 tháng 9 , 2019

Nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng từ các thế lực thù địch, phản động để đấu tranh hiệu quả

Vào trước mỗi kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra, các thế lực thù địch, phản động lại ráo riết tổ chức nhiều hoạt động chống phá, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, thâm hiểm, không từ một phương thức nào để thực hiện âm mưu xuyên suốt là chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam.

Để phục vụ cho mưu đồ xuyên suốt là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội, bất mãn chính trị trong và ngoài nước tập trung chống phá về chính trị. Đây là lĩnh vực trọng tâm mà chúng hướng tới, nhằm làm thay đổi, sai lệch quan điểm, đường lối chính trị của Đảng và chệch hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Với thủ đoạn đào bới, thổi phồng, bóp méo, khoét sâu những khuyết điểm, hạn chế của một số cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng đã bị kỷ luật, sau đó quy chụp bản chất sự quản lý điều hành của Nhà nước và Chính phủ, nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, trực tiếp xuyên tạc, phủ nhận các văn kiện trình Đại hội XIII.

Song song với đó, chúng tăng cường bịa đặt, đả kích, hòng làm lung lạc, phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng tung ra những luận điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ví như, chúng cho  rằng Chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, lạc hậu, tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là sự cộng lại giữa học thuyết của C.Mác và Nho giáo, con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn là con đường dân tộc, không phải chủ nghĩa xã hội... Và loan tin rằng, nếu nhân dân Việt Nam đi theo con đường đó sẽ là một sai lầm nghiêm trọng, hay con đường đó sẽ đẩy dân tộc Việt Nam tới kiếp lầm than.

Điểm quan trọng nữa, các thế lực thù địch, phản động gia tăng chống phá về công tác tổ chức và cán bộ của Đảng. Trước Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chúng sẽ lợi dụng việc lấy ý kiến đóng góp vào các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng để lôi kéo các phần tử chống đối, bất mãn với chế độ ký tên tập thể đòi yêu sách, gây sức ép, nhằm thay đổi những vấn đề có tính nguyên tắc của Đảng ta. Thủ đoạn nham hiểm này của chúng nhằm dụ dỗ, mua chuộc những cán bộ, đảng viên kể cả một số công dân có biểu hiện thoái hóa, biến chất, lối sống thực dụng để làm công cụ xuyên tạc, bịa đặt, gây hoài nghi về công tác tổ chức, cán bộ của Đảng.

Để tăng tính thuyết phục cho những luận điệu sai trái này, chúng  triệt để lợi dụng internet, mạng xã hội, xây dựng những trang web, trang fanpage, rồi mua lượng truy cập tự động cao để giả mạo sự quan tâm đông đảo của cộng đồng, sau đó tung những văn bản có dấu mật giả để thêu dệt, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước bằng những câu chuyện ly kỳ. Đáng nói hơn, chúng còn tổ chức ra các cuộc tọa đàm dẫn lời một số nhân vật tự xưng là giáo sư, tiến sĩ, luật sư, học giả, nhà nghiên cứu chính trị - xã hội… khoác dưới vỏ bọc yêu nước, đóng góp trung thực, thẳng thắn vì nhân dân, vì đất nước, nhưng thực chất là số đối tượng chống cộng cực đoan ở nước ngoài và những đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị ở trong nước bình luận, đánh giá về công tác nhân sự của Đảng và Nhà nước trong kỳ Đại hội sắp tới. Số khác triệt để lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ để tạo ra những bằng chứng giả chứng minh cho các luận điệu xuyên tạc của mình. Nhưng thực chất, đó chỉ là những hình ảnh cắt, dán thông qua công nghệ photoshop.

Trước những âm mưu, thủ đoạn chính mà các thế lực thù địch, phản động  đã, đang và sẽ tiến hành để chống phá Đại hội Đảng các cấp, nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng như đã nêu ở trên; để đấu tranh có hiệu quả, trước tiên, cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong Quân chủng cần tăng cường các biện pháp quán triệt, tuyên truyền hiệu quả về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cần củng cố, tăng cường xây dựng niềm tin, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. Trong đó, cần tập trung làm sáng tỏ, sâu sắc hơn nền tảng tư tưởng xuyên suốt, bất biến của Đảng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là khoa học, tiên tiến, nhân văn và duy nhất đối với cách mạng Việt Nam. Điều đó đã được lịch sử minh chứng bằng thắng lợi trong công cuộc giải phóng dân tộc, hội nhập và phát triển của Việt Nam trong mọi giai đoạn.

Tập trung quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 747-CTQUTW ngày 23/7/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; Chỉ thị 1300-CT/ĐU ngày 16/8/2019 của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền cho mọi cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng và nhân dân nơi các đơn vị đóng quân nhất quán tin tưởng vào quy trình chặt chẽ, thống nhất, khoa học, dân chủ trong công tác cán bộ, nhân sự của Đảng trước và trong Đại hội diễn ra.

Điều cốt lõi để đấu tranh hiệu quả là nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch, phản động như đã nêu ở trên để đấu tranh hiệu quả.

                                                                                                                                                                                                   NGÔ TIẾN MẠNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website