13 giờ:46 phút Thứ hai, ngày 30 tháng 5 , 2016

Quân ủy Trung ương tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Sáng 26/5, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.

 Quân ủy Trung ương tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Dự hội nghị còn có Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng cán bộ chủ chốt toàn quân.

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung nghiên cứu, học tập 3 chuyên đề Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm tiếp theo; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Hội nghị cũng tập trung nghiên cứu Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Quân ủy Trung ương.

 Quân ủy Trung ương tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Thượng tướng Lương Cường phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Lương Cường khẳng định: Các văn kiện được Đại hội XII của Đảng thông qua có nội dung sâu sắc, toàn diện; thể hiện những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng. Đây là kết quả của sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội (2010 - 2015). Các văn kiện là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta với nhiệm vụ, mục tiêu của toàn Đảng, toàn dân tộc ta trong giai đoạn phát triển tiếp theo, với cả thời cơ và khó khăn thách thức.

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Lương Cường chỉ ra 5 nội dung, yêu cầu quan trọng trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết. Trong đó nhấn mạnh: Để học tập có hiệu quả, trước hết các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là các đồng chí Bí thư, người chỉ huy phải chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Chỉ thị số 225 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Hướng dẫn của Tổng cục Chính trị trong việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ở cơ quan, đơn vị. Thượng tướng Lương Cường cũng lưu ý cần tập trung xây dựng Chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, thiết thực, có tính khả thi cao. Chương trình, kế hoạch hành động phải xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện, giải quyết có hiệu quả các khâu yếu, mặt yếu, sắp xếp ưu tiên những việc cần làm trước, phân công rõ đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện, thời gian hoàn thành...

 Quân ủy Trung ương tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Quang cảnh Hội nghị.

Thượng tướng Lương Cường yêu cầu các đại biểu nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung tư tưởng, đi sâu nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo của Đảng; những nội dung cốt lõi, vấn đề mới trong các văn kiện. Quá trình học tập nghị quyết, cần nghiên cứu kỹ từng nhiệm vụ được Đại hội XII của Đảng xác định, liên hệ với những yêu cầu, điều kiện cụ thể ở từng cơ quan đơn vị; không ngừng nâng cao sức chiến đấu, kịp thời uốn nắn các nhận thức lệch lạc trong nhận thức; kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch... sớm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đưa nhanh Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.

Theo Bqp.vn

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website