19 giờ:2 phút Thứ sáu, ngày 18 tháng 1 , 2019

Các đơn vị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Ngay sau Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và Hội nghị quân chính năm 2019 của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, các Đảng ủy trực thuộc Quân chủng đã tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

 Đảng ủy Sư đoàn 363: Sáng 18-01, Đảng ủy Sư đoàn 363 tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng tới dự và phát biểu chỉ đạo. Thượng tá Bùi Đức Hiền, phó Bí thư Đảng ủy, Sư đoàn trưởng chủ trì Hội nghị.

Các Đảng ủy trực thuộc Quân chủng tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2018, Đảng ủy Sư đoàn đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp; triển khai hoàn thành toàn diện các mặt công tác, nổi bật là: Lãnh đạo, chỉ đạo nắm chắc tình hình trên không, SSCĐ, QLVT, huấn luyện, tổ chức hội thao, hội thi, diễn tập, bắn đạn thật các cấp đạt chất lượng tốt, an toàn; phối hợp với các lực lượng đơn vị đóng quân trên địa bàn, giữ vững ANCT, TTATXH; tích cực tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.... Công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục có chuyển biến tốt.

Năm 2019, Đảng ủy Sư đoàn 363 tiếp tục tập trung xây dựng Sư đoàn theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Trong đó tập trung xây dựng Sư đoàn vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu ngày càng cao, thực hiện tốt 3 khâu đột phá; đổi mới công tác huấn luyện và bảo đảm an toàn trong các hoạt động của Sư đoàn gắn với nâng cao công tác xây dựng chính quy, quản lý tư tưởng, kỷ luật, quản lý tình hình chính trị nội bộ, đổi mới phương pháp tác phong công tác của mọi tổ chức Đảng, đảng viên. Tổ chức diễn tập, hội thao, hội thi các cấp bảo đảm sát thực tế, an toàn, tiết kiệm. Chăm lo công tác xây dựng lực lượng; giải quyết tốt các chế độ, chính sách hậu phương Quân đội...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Sư đoàn 363 lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong năm 2018, đồng thời yêu cầu, Đảng ủy Sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng nắm và dự báo chính xác tình hình; tham mưu đề xuất các chủ trương, biện pháp lãnh đạo phù hợp để xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về mọi mặt, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ. Tích cực, chủ động đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Duy trì nghiêm nền nếp chế độ huấn luyện, sát với yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là giáo dục truyền thống, pháp luật, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm bồi dưỡng cán bộ, nâng cao tính tự học, tự rèn, đề cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ vững sự ổn định,an toàn, nội bộ đoàn kết thống nhất, Sư đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. (HỮU NGHỊ)

Đảng ủy Sư đoàn 375: Ngày 17-1, Đảng ủy Sư đoàn 375 đã tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tá Vũ Văn Trại – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn chủ trì Hội nghị.

Các Đảng ủy trực thuộc Quân chủng tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019
Thiếu tướng Bùi Tố Việt phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2018, Đảng ủy Sư đoàn 375 đã tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Một số nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời (SSCĐ, QLVT); chất lượng huấn luyện được nâng lên, đạt kết quả cao trong hội thao, hội thi, diễn tập; thực hiện có hiệu quả “3 khâu đột phá” trong đó có nhiều chuyển biến trong đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp; công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng; phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng các cấp, vai trò của tổ chức chỉ huy và tổ chức quần chúng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Sư đoàn ổn định về chính trị, tư tưởng và tổ chức…

Năm 2019, Đảng ủy Sư đoàn 375 tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, QLVT; khai thác, sử dụng có hiệu quả vũ khí, khí tài, trang bị; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá: Xây dựng phong cách, phương pháp tác phong công tác của đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng huấn luyện thường xuyên, huấn luyện hội thao, hội thi, bắn đạn thật; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Chính ủy Quân chủng biểu dương Đảng ủy Sư đoàn 375 đã quán triệt nghiêm túc nghị quyết, mệnh lệnh chỉ thị cấp trên, tổ chức hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2018. Đồng thời yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn trong năm 2019 cần tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng SSCĐ, QLVT; tổ chức huấn luyện sát thực tế, yêu cầu nhiệm vụ chú trọng nghiên cứu, sử dụng thành thạo các loại khí tài mới, cải tiến; nâng cao trình độ nghiên cứu nắm địch, trình độ sở chỉ huy các cấp, thu hồi, cơ động triển khai khí tài đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại. Trong công tác xây dựng Đảng, tập trung tăng cường công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về ý thức địch tình, bảo mật thông tin, an ninh mạng; chuẩn bị sắp xếp, quy hoạch đội ngũ cán bộ gắn với xây dựng cấp ủy các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chấp hành nghiêm nguyên tắc lãnh đạo, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, các tổ chức vững mạnh. (LÊ HỮU)

Đảng ủy Sư đoàn 372: Ngày 18-1, Đảng ủy Sư đoàn 372 đã tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tá Hoàng Trung Kiên – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn chủ trì Hội nghị.

Năm 2018, Đảng ủy Sư đoàn 372 đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Một số nhiệm vụ thực hiện tốt như: SSCĐ, bảo vệ vùng trời; lãnh đạo thực hiện chất lượng, hiệu quả “3 khâu đột phá”; huấn luyện bay và đảm bảo an toàn bay; thực hành diễn tập, bắn ném mặt đất, trên biển ban ngày, ban đêm, nhảy dù, hiệp đồng chiến đấu với các lực lượng Quân đoàn 3, Quân khu 5 đạt mục đích, yêu cầu đề ra; tổ chức cho Trung đoàn 930 cơ động, huấn luyện bay chiến đấu và học viên phi công đảm bảo an toàn tuyệt đối; công tác XDCQ, QLRLKL được nâng lên một bước; làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, tài chính; thực hiện tốt nội dung xây dựng điểm về “quản lý kỹ thuật và xây dựng chính quy ngành kỹ thuật”; thực hiện tốt các nội dung xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Sư đoàn ổn định về chính trị, tư tưởng, tổ chức, an toàn tuyệt đối…

Năm 2019, Đảng ủy Sư đoàn 372 tập trung lãnh đạo giữ vững và nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ, quản lý điều hành bay, hoàn thành tốt nhiệm vụ bay nhiệm vụ, diễn tập; nâng cao chất lượng huấn luyện nhất là huấn luyện bay, không để xảy ra mất an toàn bay, uy hiếp an toàn bay; nâng cao trình độ khai thác sử, dụng máy bay, VKTBKT, bảo đảm tốt hệ số kỹ thuật; bảo đảm đúng, đủ, kịp thời công tác hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ và hoạt động thường xuyên của đơn vị; tập trung thực hiện thắng lợi 3 khâu đột phá của Quân chủng, xây dựng đảng bộ Sư đoàn trong sạch, vững mạnh, phấn đấu 100% cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ, có 80% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ;

 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Chính ủy Quân chủng đã biểu dương Đảng ủy Sư đoàn 372 đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm qua. Đồng thời yêu cầu Đảng ủy Sư đoàn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất tập trung nâng cao trình độ kíp chiến đấu sở chỉ huy các cấp, xử lý tốt các  tình huống tác chiến, công tác hiệp đồng, bảo đảm thông tin liên lạc, sử dụng thành thạo khí tài nhất là khí tài mới; thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội về đối tượng tác chiến; nâng cao chất lượng huấn luyện chú trong huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay, bắn ném...; nâng cao năng lực lãnh đạo về công tác hậu cần, tài chính, quản lý đất quốc phòng; làm tốt công tác chuẩn bị và huấn luyện chiến sĩ mới đạt chất lượng, hiệu quả; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, chú trọng công tác cán bộ, bảo vệ an ninh nội bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành pháp luật, điều lệnh, điều lệ và các nội quy, quy định của đơn vị…

 Nhân dịp này, đồng chí Phó chính ủy Quân chủng đã đi kiểm tra SSCĐ và trao quà Tết cho các đơn vị thuộc Sư đoàn 372, 375 và Nhà máy A32, Kho K336 (Cục Kỹ thuật), Trạm khách 88 (Văn phòng Bộ Tư lệnh). (LÊ HỮU LỆ)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website