16 giờ:36 phút Thứ ba, ngày 15 tháng 12 , 2020

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khảo sát thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương tại Quân chủng Phòng không - Không quân

Chiều 15-12, Đoàn khảo sát của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương do đồng chí Phạm Đức Tiến - Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan UBKT Trung ương làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tại Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ). Cùng đi có Thiếu tướng Phùng Đức Toản - Ủy viên Chuyên trách UBKT Quân ủy Trung ương; các đồng chí trong cơ quan UBKT Trung ương, UBKT Quân ủy Trung ương. Đón tiếp và làm việc với Đoàn tại Bộ Tư lệnh Quân chủng có Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân chủng và các đồng chí trong UBKT Đảng ủy Quân chủng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khảo sát thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương tại Quân chủng Phòng không - Không quân
Đồng chí Phạm Đức Tiến phát biểu tại buổi làm việc.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khảo sát thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương tại Quân chủng Phòng không - Không quân
Thiếu tướng Bùi Tố Việt – Phó Chính ủy Quân chủng, phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận những kết quả đạt được, chưa được, các vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; đồng thời đề xuất, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung một số quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng với Ban Chấp hành Trung ương và UBKT Trung ương.

Theo đánh giá của Đoàn khảo sát, nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Quân chủng PK-KQ đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; công tác kiểm tra, giám sát đã bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn công tác xây dựng đảng của từng đảng bộ. Công tác tham mưu, đề xuất của UBKT các cấp giúp cấp ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nghiêm túc, hiệu quả. Việc xem xét, xử lý kỷ luật đúng phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục. Giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại đúng quy định, kịp thời, khách quan. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; tăng cường đoàn kết thống nhất, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan UBKT Trung ương cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Quân chủng đã làm tốt công tác chuẩn bị, giúp Đoàn khảo sát thực hiện đúng nội dung, chương trình, mục đích và kết quả đề ra. Đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Quân chủng PK-KQ đã đạt được trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Đoàn khảo sát đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Quân chủng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, trọng tâm là các văn bản quy định sau Đại hội Đảng các cấp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website