10 giờ:50 phút Thứ tư, ngày 27 tháng 3 , 2019

Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị toàn quốc tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018

Ngày 27-3, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 bằng hình thức trực tuyến. Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có 6765 đại biểu là lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, cán bộ chủ chốt cơ quan Bộ Quốc phòng, các quân khu, quân chủng, binh chủng, Bộ đội Biên phòng, các tỉnh, thành phố tại 122 điểm cầu trên cả nước. Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu của Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ).

Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị toàn quốc tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng
chủ trì tại điểm cầu của Quân chủng PK-KQ.
Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu tập trung nghiên cứu 6 chuyên đề. Trong đó, nội dung cốt lõi là Luật Quốc phòng 2018 và các nội dung cơ bản một số nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quốc phòng năm 2018. Hội nghị được Bộ Quốc phòng tổ chức lần này mở đầu thực hiện Quyết định 1637/QĐ-TTg 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng, với mục tiêu của làm cho mọi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân nắm được tình hình nhiệm vụ cách mạng và đường lối, chủ trương, quan điểm cơ bản của Đảng về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và nắm vững những vấn đề cơ bản pháp luật về quốc phòng, làm chuyển biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định: Luật Quốc phòng (sửa đổi) năm 2018 ( gọi tắt là Luật Quốc phòng 2018) gồm 7 chương, 40 điều, quy định các nguyên tắc, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng; những hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, khẩn cấp, thiết quân luật, giới nghiêm quốc phòng; vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng. Đồng thời, Luật cũng làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng; kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng v.v.. Đây là luật rất quan trọng, chi phối toàn bộ hệ thống pháp luật về quốc phòng, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Trong đó, Luật đã bổ sung nhiều quy định mới và thể chế hóa các nội dung của Hiến pháp năm 2013; quan điểm, chủ trương mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc và một số quy định trong các luật có liên quan, văn bản dưới luật về quốc phòng, tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Cùng với kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, Nhà nước thống nhất quản lý, điều hành hoạt động quốc phòng, Luật Quốc phòng 2018 đã quy định toàn diện chính sách của Nhà nước về quốc phòng. Trong đó, tiếp tục khẳng định đường lối quốc phòng toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong các quan hệ quốc tế, không liên minh, liên kết với nước này để chống lại nước kia; giải quyết mọi bất đồng và tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở pháp luật của Việt Nam và luật pháp quốc tế... Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Luật Quốc phòng năm 2018 không chỉ có tác động chi phối đến mọi mặt của đời sống toàn dân, toàn diện mà còn là căn cứ pháp lý cốt lõi về quốc phòng - an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, do đó yêu cầu tại Hội nghị, các báo cáo viên và các đại biểu cùng tập trung  nghiên cứu,  khẳng định, làm sâu sắc hơn đường lối đổi mới của Đảng trong Luật Quốc phòng năm 2018, đề ra những giải pháp chủ yếu để luật đi vào cuộc sống nhanh nhất, bền vững nhất và hiệu quả cao nhất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ  vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong mọi tình huống. Ngay sau hội nghị, các cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức tập huấn, quán triệt cho cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì thuộc cơ quan, đơn vị về Luật Quốc phòng 2018 và các văn bản thi hành luật; nắm vững bản chất, chính sách quốc phòng Việt Nam, nền quốc phòng toàn dân. Trên cơ sở đó thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự đạt kết quả thiết thực, vững chắc.

Tin, ảnh: NGÔ TIẾN MẠNH  

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website