10 giờ:19 phút Thứ sáu, ngày 14 tháng 6 , 2019

Quân chủng Phòng không - Không quân sơ kết thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ; Dân số, Gia đình và Trẻ em 6 tháng đầu năm 2019

Sáng 14-6, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở (QCDCCS); Công tác Vì sự tiến bộ của Phụ nữ (VSTBPN); Dân số, Gia đình và Trẻ em (DS,GĐ&TE) 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ, chủ trì Hội nghị.

Quân chủng Phòng không - Không quân sơ kết thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ và Dân số, Gia đình và Trẻ em 6 tháng đầu năm 2019
Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ, phát biểu tại Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2019, Quân chủng PK-KQ đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế, thông tư, hướng dẫn của các cấp về xây dựng và thực hiện QCDCCS. Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt dân chủ trong các hoạt động; chất lượng, hiệu quả trong thực hiện dân chủ được nâng lên; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, vào vũ khí trang bị, có trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, nội bộ đoàn kết, dân chủ được phát huy, mở rộng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Công tác VSTBPN trong Quân chủng 6 tháng đầu năm 2019 được triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo nội dung, yêu cầu theo chương trình đề ra. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, gắn các nội dung, nhiệm vụ thực hiện bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Ban VSTBPN các cấp thường xuyên được kiện toàn và triển khai thực hiện có nền nếp, đạt hiệu quả các mục tiêu của kế hoạch đề ra. Quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ được bảo đảm, đã động viên chị em tích cực công tác, lao động, học tập, xây dựng gia đình hạnh phúc, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng hội phụ nữ vững mạnh xuất sắc, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Cùng với đó, 6 tháng đầu năm 2019, tổ chức bộ máy DS, GĐ&TE các cấp thường xuyên được kiện toàn và duy trì hoạt động có nền nếp; các chỉ thị, nghị quyết và văn bản hướng dẫn của trên đều được triển khai kịp thời. Cơ quan thường trực ủy ban, các ban DS,GĐ&TE các cấp đã tích cực tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác DS,GĐ&TE. Các đơn vị đã có sự phối hợp hoạt động giữa các ban, ngành, các tổ chức quần chúng trong thực hiện tốt công tác giáo dục, truyền thông, tổ chức nhiều hoạt động bổ ích về gia đình và trẻ em, hỗ trợ trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, quản lý và sử dụng các Quỹ bảo trợ trẻ em đúng quy chế.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng, đã chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong 6 tháng đầu năm 2019. Để QCDCCS; Công tác VSTBPN và DSGĐ&TE trong thời gian tới hoạt động có nền nếp, với chất lượng, hiệu quả ngày càng cao, đồng chí Phó Chính ủy Quân chủng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Quân chủng cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về xây dựng và thực hiện QCDCCS. Cấp ủy, chỉ huy các cấp làm tốt công tác quản lý quân số, tư tưởng, kỷ luật, quản lý chính trị nội bộ, các mối quan hệ phức tạp của cán bộ, chiến sĩ, người lao động; xây dựng mối đoàn kết, thống nhất cao trong nhận thức và hành động; gắn việc xây dựng và thực hiện QCDCCS với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, xây dựng đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân. Chăm lo công tác gia đình, xây dựng gia đình quân nhân no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; tổ chức tốt các hoạt động truyền thông về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em. Quan tâm hỗ trợ cho trẻ em là con liệt sĩ, trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Tin, ảnh: ÁNH TUYẾT

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website