20 giờ:4 phút Thứ ba, ngày 4 tháng 2 , 2020

Quân chủng kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2020 tại Sư đoàn 367

Ngày 4-2, đoàn công tác của Quân chủng do Đại tá Nguyễn Tuấn Ảnh - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), quản lý duy trì kỷ luật và công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2020 tại sư đoàn 367.

Quân chủng kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2020 tại Sư đoàn 367
Đại tá Nguyễn Tuấn Ảnh - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng kết luận kiểm tra.

Tại Cơ quan Sư đoàn và Tiểu đoàn 11 (Phòng Tham mưu), sau khi nghe chỉ huy đơn vị báo cáo kết kết quả thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, quản lý duy trì kỷ luật và công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2020, đoàn công tác của Quân chủng đã tập trung kiểm tra hệ thống văn kiện chiến đấu, việc duy trì nền nếp canh trực SSCĐ tại sở chỉ huy Sư đoàn; kết quả quản lý duy trì kỷ luật của Sư đoàn; kết quả tập huấn công tác quân sự, hệ thống văn kiện, mô hình học cụ, vật chất huấn luyện; hệ thống sổ sách hành chính, xây dựng chính quy; văn kiện huấn luyện; tổ chức biên chế khung huấn luyện chiến sĩ mới...

Kết luận kiểm tra, đồng chí Phó Tham mưu trưởng Quân chủng biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, quản lý duy trì kỷ luật và chuẩn bị cho ra quân huấn luyện năm 2020 của Sư đoàn 367. Đồng thời yêu cầu Sư đoàn tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác, tổ chức duy trì nghiêm nền nếp SSCĐ; tăng cường quản lý duy trì kỷ luật; tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị cho ra quân huấn luyện năm 2020, nhất là làm tốt công tác chuẩn bị cho việc tiếp nhận và tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới.

Tin, ảnh: CÔNG GIANG 
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website