11 giờ:30 phút Thứ bảy, ngày 8 tháng 12 , 2018

Đảng ủy Sư đoàn 372 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XII)

Ngày 7-12, Đảng ủy Sư đoàn 372 đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XII) cho hơn 250 đồng chí là cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Sư đoàn và cán bộ, đảng viên khối cơ quan Sư đoàn.

Đảng ủy Sư đoàn 372 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XII)
Quang cảnh Hội nghị.

Nội dung học tập, quán triệt tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cốt lõi Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng bao gồm: Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25-10-2018 về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương”; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 về “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 37-KL/TW ngày 17-10-2018 “Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”.

Đây là nội dung quan trọng, nhằm giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết, kết luận, quy định Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XII); giúp cấp ủy các cấp xây dựng chương trình hành động sát tình hình thực tế; tạo sự thống nhất cao về nhận thức, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Sau lớp học của Đảng ủy Sư đoàn, các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn tiếp tục tổ chức học tập cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị, xong trước ngày 30-12-2018.

Tin, ảnh: THÀNH SƠN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website